Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kladkostroje

- sú to pomocné prenosné zdvíhadlá. Medzi hlavné typy patria kladkostroje násobné, skrutkové, s čelnými ozubenými kolesami, elektrické a pneumatické. Násobné kladkostroje:
- sa používajú spravidla pri montážnych prácach. Prevod medzi ťažnou silou a tiažou bremena je urobený jednou až troma pevnými kladkami a rovnakým počtom voľných kladiek. S veľkým počtom kladiek klesá účinnosť kladkostroja. Účinnosť jednej kladky je η = 0,96, ak je čap uložený v puzdre, a η = 0,98, ak je vo valivom ložisku. Vyrábajú sa pre nosnosť až do 10 ton. Bremeno sa zdvíha silou v lane, ktorá sa určí z rovnice:

G
F= –––––––––
n. η

n – počet prierezov lana
η – účinnosť kladkostroja
Keďže tieto kladkostroje nie sú samosvorné, pri spúšťaní treba bremeno zadržať silou:

G
F´= ––. η
n

Skrutkové kladkostroje:
- sa u nás vyrábajú pre nosnosti od 0,5 do 20 ton. Zdvih je do 10 m, vlastná hmota od 20 do 700 kg. Bremená do 10 ton sa zdvíhajú článkovými reťazami, nad 10 ton Gallovou reťazou. Skrutkové kladkostroje majú veľký prevod pri malých rozmeroch. Nevýhodou je malá účinnosť. Používa sa spravidla dvojchodová skrutka s uhlom stúpania α = 18 ÷ 20° ; potom účinnosť η = 0,55 ÷ 0,7.

Kladkostroje s čelnými kolesami:
- majú dva prevody pre menšie bremená. Vyrábajú sa pre nosnosť od 0,25 do 10 ton a zdvih do 10 m. Ich výhoda v porovnaní so skrutkovými kladkostrojmi je, že majú väčšiu účinnosť, sú však ťažšie a drahšie. Ak je potrebný väčší prevod pri zdvíhaní ťažších bremien, používajú sa aj planétové súkolesia. Elektrické kladkostroje:
- dovoľujú väčšiu rýchlosť zdvíhania, 5 až 20 m/min, a majú väčší výkon. Vyrábajú sa pre nosnosť 0,2 až 5 ton bez pojazdu so závesnými okami alebo elektrickým pojazdovým mechanizmom ako pojazdné mačky. Snaha o lepšie časové využitie viedla ku konštrukcii dvojitých elektrických kladkostrojov.

Pneumatické kladkostroje:
- používajú sa tam, kde je stlačený vzduch potrebný aj na iné účely. Na bubon sa prenáša pohyb čelnými ozubenými kolesami a jednoduchým skráteným kľukovým mechanizmom poháňaným stlačeným vzduchom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk