Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kámasútra

Kámasútru, poučenie o láske, napísal mudrc Vátsjájana pred dvetisíc rokmi. Dielo tvoril na brehoch Gangy v meste Benáres ako súčasť svojich náboženských povinností. V sanskrite písaný originál obsahuje 2250 osemslabičných štvorveršov. Sútra je tvorená súborom aforizmov a predstavuje najstručnejší spôsob ako vyjadriť princípy vecí. V ústnej tradícii, ktorá v minulosti prevládala, zaisťovala sútra najľahší spôsob uchovania vedomostí. Postupom času sa však stalo nutnosťou popísať tieto zhustené myšlienky v komentároch, o ktoré sa neskorší autori opierali, aby svojim štúdiám dodali formu a hĺbku.

Kámasútra dodnes zostáva jednou z najväčších svetových kníh, klasickou príručkou lásky. Tvorí súčasť bohatej tradície indickej erotiky.

V starej Indii bola obecne uznávanou súčasťou povinného vzdelania, ktorú museli muži študovať spoločne s inými vedami. Mudrci sa však nevedeli zhodnúť na tom, či majú tak činiť aj mladé dievčatá a to predovšetkým v čase, keď ešte nie sú vydaté. Podľa tvorcu Kámasútry by však aj ženy mali poznať, aspoň čiastočne, túto knihu lásky.
Kámasútra definuje zdravú prirodzenosť vzťahu medzi mužom a ženou. Ponúka spôsob ako sa chovať, keď hľadáte partnerku či partnera, ponúka množstvo ciest ako dosiahnuť sexuálne uspokojenie tak, aby boli žena aj muž, či milenka a milenec šťastní.

Sám Vátsjájana však napísal: "Táto kniha by nemala byť využívaná iba ako nástroj k uspokojovaniu našich žiadostí. Človek, ktorý sa zoznámil so základnými princípmi náuky o láske, dbá o svoju bezúhonnosť (dharma), zdravie (artha) a telesné potešenie (káma) a váži si zvyky všetkých ostatných ľudí, takže určite dokáže ovládať svoje zmysly. Skrátka, múdry a skúsený človek, ktorý dbá na dodržiavanie dharmy, arthy a kámy tak, aby sa nestal otrokom svojich vášní, dosiahne úspech vo všetkom, do čoho sa pustí."

Káma, hinduistický boh lásky, nestelesňuje iba sexuálnu rozkoš, ale všetky potešenia z piatich zmyslov: zo sluchu, zraku, čuchu, dotyku a chuti. Akákoľvek vec, ktorá sa k zmyslom vzťahuje, môže človeku poskytnúť neobmedzené šťastie.

Preto je šesť kapitol zo siedmych spojených s chovaním sa človeka v spoločnosti.

Tajné sexuálne techniky alebo extáze by teda nemali byť nikdy odlučované od prežitkov duše.

Kámasútra pojednáva o spoločenskom živote, o umení zvádzať, kámasútra učí ako rozpoznať, na čo ženy myslia a v neposlednom rade prakticky pojednáva o milostných polohách pri partnerskom sexuálnom styku.

Tak napríklad nájsť odpoveď na otázku, ktoré ženy sa dajú ľahšie zviesť v Kámasútre nie je veľký problém. Kámasútra spomína, že ide o nasledovný typ žien: "...ktoré postávajú na prahu svojich domov, ktoré sa na ulici nápadne rozhliadajú, ktoré ustavične rozprávajú so svojimi susedkami, ktoré sa stále obzerajú po mužoch, ktoré majú muža záletníka, ktoré nemajú deti, ktoré stoja mimo kasty, ktoré sa ešte ako dievčatká vydali za muža, ktorý sa im začal v dospelosti hnusiť, ktoré hľadajú inteligentného a skúseného muža..."

Kámasútra ďalej mužom radí vyhýbať sa ženám, ktoré sú žiarlivé, nemorálné, zbabelé, sprosté, zapáchajúce, choré a staré. Pre pevné postavenie muža v spoločnosti je žiadúce, aby sa oženil s pannou zo svojej kasty presne tak, ako to predpisujú pravidlá zákonného sobáša. Nie je vhodné si niečo začínať so ženami z vyšších kást, takže pokiaľ sa Vám mužom zachce milostnej rozkoše, využite ochotu kurtizánok, vdov, rozvedených žien alebo žien z nižších kást. Pokiaľ si však myslíte, že sa jedná o niektorú z nasledovných situácií, môžete si začať aj so ženou vydatou:

* Žena je veľmi zmyselná a skúsená. S takouto môžete milostne experimentovať aj vtedy, keď spadá do vyššej kasty a nebude to kvalifikované ako porušenie pravidiel, ktoré stanovili múdri muži.
* Žena má veľký vplyv na svojho manžela..., takže pokiaľ ju získate, bude pôsobiť na svojho manžela vo Váš prospech.
* Žena je druhýkrát vydatá a pred Vami sa s ňou tešili už iní muži.
* Žena má také postavenie, že Váš pomer s ňou jej neškodí, ba skôr slúži k Vášmu materiálnemu obohateniu. Túto možnosť môžete využiť, pokiaľ ste chudobný a nemáte inú možnosť ako sa dostať k majetku.
* Žena je manželkou muža, ktorý v minulosti poškvrnil česť niektorej z Vašich žien. Nech ho preto neminie sladká odveta!
* A iné...

O iné ženy by ste sa mali zaujímať len v prípade najkrajnejšej nutnosti.

Kámasútra ďalej pripomína, aby ste mali ako muži na pamäti, že pokiaľ žene vyznáte lásku už pri prvom stretnutí, tak môže byť Vaša bez veľkého úsilia.

Taktiež ľahko sa zmocníte ženy, ktorá o svojej láske hovorí úplne otvorene.

A ako žena prejavuje svoju lásku? Uvádzajú sa nasledovné prejavy:

* žena sa nikdy nedíva priamo na Vás a hanbí sa, keď sa podívate na ňu Vy
* ihneď po Vašom odchode vypadá zamyslene
* Vaša spoločnosť ju teší, aj keď zostane s Vami na dlhú dobu
* vo Vašej spoločnosti bozkáva a objíma dieťa
* snaží sa Vám vyhnúť, keď nie je dokonale oblečená
* stále nosí pre sebe niečo, čo ste jej daroval
* a iné...

Kámasútra ďalej pojednáva o siedmych druhoch lásky:

* Pokiaľ svoju vyvolenú milujete dlhú dobu..., nazýva sa to "milovanie z lásky". Vtedy sa môžete vzájomne tešiť tak dlho a takým spôsobom, ako sa Vám len páči
* Ak sa jeden z Vás zamiluje prvý a druhý neskôr, v takom prípade sa jedná o "milovanie dodatočné".
* Pokiaľ sa spolu schádzate len pre utešenie svojej milostnej žiadosti alebo pre možnosť využiť všetkých 64 spôsobov milostného styku, potom sa Vaša láska nazýva "umelé milovanie".
* Keď od začiatku až po koniec svojho pomeru s jednou ženou myslíte neustále na ženu druhú, ktorú skutočne milujete, Vaša láska ma meno "milovanie preneseného".
* Kámasútra nahliada s opovrhnutím na pomer muža so ženou, ktorá sa nachádza hlboko pod jeho spoločenskú a intelektuálnu úroveň. Takýto styk nazýva "milovanie eunušské".
* Milostný styk kurtizánky s dedinčanom a mestského človeka s dedinčankou či divoškou sa uvádza ako "milovanie klamné".
* A milostný pomer milencov, ktorý boli k sebe neodolateľne vábení a spojili sa, aby utíšili svoju náruživosť, sa nazýva "milovaním spontánnym".

Je pritom zaujímavé ako Kámasútra definuje kurtizánku. Je ňou tá žena, ktorá:

* má veľmi príťažlivé telo a hlas ako slávik
* má dobré spôsoby a je veľmi skúsená v oblasti lásky
* cení si charakter viacej ako čokoľvek iné
* je svojim milencom verná a prispieva na verejné zbierky
* je diskrétna a rada sa učí nové veci
* nedostáva hysterické záchvaty
* je vždy dobre oblečená
* dokonale sa vyzná v umení Kámasútry a je vždy ochotná sa svojmu milencovi venovať.

Kniha lásky taktiež pripomína, že je verejne známe ako sa po rôznych ženách obzerajú dokonca aj tí muži, ktorí svoju vyvolenú veľmi milujú. Ich pokušenie je však tlmené múdrosťou a zmyslom pre česť.

Kámasútra ďalej napríklad z hľadiska veľkosti pohlavného ústrojenstva rozlišuje mužov na zajace, býky a kone (žrebce). Ženy sa zase členia na gazely, kobyly a slonice. Kámasútra tiež pojednáva o základných odlišnostiach medzi mužom a ženou, taktiež segmentuje rôzne druhy milencov podľa dĺžky trvania milostného spojenia, a pod.

Dokonca sa venuje problematike, akú taktiku by žena mala zvoliť, pokiaľ chce "vytĺcť" od svojho "milého" peniaze alebo kedy je potrebné milenca opustiť, prípadne ako sa milenca zbaviť.

Tak napríklad pre úspešné ukončenie pomeru s mužom sa ženám odporúča nasledovné:


* Začnite byť mimoriadne láskavá k ľuďom, ktorých Váš manžel skutočne nenávidí.
* Snažte sa odhaliť čo najviac vecí, ktoré manžela rozčuľujú, a potom ich čo najčastejšie vykonávajte.
* Zdĺhavo mi hovorte o veciach, ktorým manžel nerozumie, prípadne o veciach, ktoré ho nezaujímajú.
* Podrývajte manželovo sebavedomie a zraňujte jeho pýchu
* Vyhľadávajte spoločnosť mužov, ktorí Vášho manžela prevyšujú. Bude sa tak cítiť odstrčený.
* Vyžadujte po ňom milostný styk len vtedy, keď je unavený...
* Ak sa Váš manžel chce s Vami milovať počas dňa, vysmievajte sa mu
* A iné...

V neposlednom rade Kámasútra sa zaoberá rôznymi sexuálnymi polohami a praktikami.V knihe sa uvádza, že pre ženy typu gazely sú najvhodnejšie nasledovné pozície:

* Keď zakloníte hlavu a zdvihnete boky. Nazýva sa to "široko otvorená poloha".
* Keď sa položíte na chrbát a zdvihnete široko roztiahnuté stehná, je to "zívajúca poloha".
* Keď zodvihnete nohy a pritiahnete si kolená k prsiam tak, že Vaše päty šteklia milencovú pazuchu, nazýva sa to "poloha Indrovej ženy".

Pre všetky typy žien Kámasútra odporúča ako vhodnú polohu tzv. "zovretú polohu". Dostanete sa do nej tak, že stiahnete stehná k sebe. Poloha sa praktizuje buď v sede alebo ležmo na pravom boku.

Spomínajú sa ešte mnohé iné polohy, napríklad:

* Keď zdvihnete svoje nohy kolmo hore, ide o "vztýčenú polohu".
* Keď zdvihnete svoje stehná a opriete ich o milencové ramená, je to "rozšírená poloha".
* Keď zdvihnete jednu nohu, položíte ju na milencové rameno, zatiaľ čo druhú nohu necháte natiahnutú a v priebehu milostného spojenia obe nohy stále striedate, nazýva sa to "štípaní bambusu".
* Keď zdvihnete stehná a prekrížite ich cez seba, vytvoríte "zbalenú polohu".
* A iné...

Je len samozrejmé, že Kámasútra uvažuje aj o polohách, ktoré sa realizujú postojačky (napr.: keď sa Vy alebo Váš milenec opiera o stenu alebo stĺp, je to "poloha podopretá") alebo zozadu, či rôzne obrátené polohy...

Zdroje:
Kámasútra -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk