Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fajčenie a sexualita

Odborné publikácie často prinášajú správy o sledovaní vplyvu nikotínu na sexualitu. Napríklad vedci z parížskeho ústavu gerontológie skúmali 10 rokov vzťahy medzi fajčením a pohlavnou aktivitou a zistili, že u fajčiarov medzi 25. a 40. rokom je dva razy nižšia ako u nefajčiarov rovnakého veku.
Pri pokusoch na zvieratách sa zistilo, že psi, ktorí boli denne vystavení účinkom nikotínu, majú zvraštené semenníky; degeneratívne zmeny sa prejavujú aj na vaječníkoch. Zaznamenal sa aj pokles pohlavnej aktivity. U pokusných králikov, ktoré vystavovali účinku tabakového dymu sa stali semenníkové bunky skoro nepohyblivými.
No oslabenie pohlavnej aktivity u silných fajčiarov nie je ešte tým najvážnejším problémom. V súčasnosti sa začínajú objavovať práce, ktoré poukazujú na škodlivý vplyv fajčenia z genetického hľadiska. Zistilo sa, že tabakový dym je oveľa nebezpečenejší, ako sa predpokladalo. Škodliviny, ktoré sa nachádzajú v dechte, majú nielen spomínané kancerogénne, ale aj teratogénne (znetvorujúce) a mutagénne účinky; to znamená, že v bunkách vyvolávajú zmeny, mutácie. Mutácie môžu nastať aj v zárodkových bunkách, t.j. vo vajíčku i v spermiách, a môžu sa preniesť na potomstvo. Donedávna boli známe len vedecké práce, ktoré dokazovali, že škodliviny tabakového dymu poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky-fajčiarky. Nebolo však vysvetlenia pre podobné postihnutie potomstva tam, kde matka nefajčila, ale silným fajčiarom bol otec.
Dnes sa podarilo objasniť aj túto otázku. Zistené fakty musia otriasť každým mužom i ženou, ktorí sa rozhodli, že si založia rodinu. Mal by ich poznať každý, kto pristupuje k rodičovstu zodpovedne a záleží mu na tom, aby mal zdravé potomstvo.
Testovaním mutagénnej aktivity cigaretového dymu (t.j. aktivity spôsobujúcej zmeny dedičných vlastností) sa zistilo, že jeho kondenzát je oveľa aktívnejší mutagén ako najznámejší kancerogén benzpyrén. V spermiogramoch fajčiarov boli spermie deformované. Táto deformácia sa pokladá za následok mutačnej schopnosti tabakového dymu. Počet deformovaných spermií sa po vyfajčení 30 cigariet zdvojnásobil. Pritom sú mutované spermie schopné oplodniť vajíčko.

Ak teda budúci otec fajčí čo len 10 cigariet denne, pravdepodobnosť, že splodí potomstvo postihnuté väčšou či menšou vrodenou vývinovou chybou, je približne dva razy väčšia ako u otca-nefajčiara.
Škodlivý vplyv fajčenia na potomstvo treba osobitne zdôrazňovať tým otcom a matkám, ktorí sú vystavení vplyvu kancerogénov a mutagénov aj vo svojom životnom alebo pracovnom prostredí. Fajčením sa toto riziko zvyšuje.
Aj keď sa zatiaľ vedecký výskum v tomto smere iba rozbieha, doteraz zistené skutočnosti by mali každého varovať pred zhubnými účinkami tabakového dymu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk