referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Asociačné dohody Slovenska a EÚ
Dátum pridania: 06.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: eli01
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 515
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

Dohoda bola uzavretá na dobu neurčitú s možnosťou jej vypovedania ktoroukoľvek zmluvnou stranou formou oznámenia. Dĺžka prechodného obdobia, v priebehu ktorého sa má vytvoriť zóna voľného obchodu, bola stanovená na maximálne 10 rokov rozdelených na dve päťročné etapy. Prvá etapa sa začína vstupom Dohody do platnosti.

Asociačná zmluva upravuje najmä tieto hlavné oblasti vzájomnej spolupráce:
1. vytvorenie zóny voľného obchodu,
2. priemyselnú, vedeckú, technickú a kultúrnu spoluprácu,
3. viacročný program finančnej pomoci,
4. sformovanie mechanizmov na politický dialóg

Ratifikáciou Európskej dohody sa pre SR začala nová éra vo vzťahoch s hlavným západoeurópskym integračným zoskupením, ktorá by mala byť zavŕšená riadnym členstvom SR v EÚ. Hlavným garantom uplatňovania ED v SR je Ministerstvo zahraničných vecí SR, do ktorého kompetencie spadá uzavretie a vykonávanie medzinárodných zmlúv. Koordinačný orgán pre všetky oblasti uplatňovania ED je poradný orgán vlády SR – Rada vlády SR pre integráciu SR do EÚ. Preambula vymedzuje ciele tejto ED nasledujúcim spôsobom:
• poskytovať vhodný rámec na politický dialóg, umožňujúci rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami,
• podporovať rozvoj obchodu a harmonické ekonomické vzťahy medzi stranami a tým podporovať aj dynamický hospodársky rozvoj a prosperitu v Slovenskej republike,
• poskytovať základňu na finančnú a technickú pomoc Spoločenstva Slovenskej republike,
• poskytovať vhodný rámec na postupnú integráciu Slovenskej republiky do Spoločenstva. Slovenská republika bude na tento účel vyvíjať úsilie, aby sa plnili potrebné podmienky,
• podporovať spoluprácu v kultúrnych otázkach.

Európska dohoda o pridružení sa skladá z preambuly, 119 článkov a záverečných ustanovení. Články sú rozdelené na deväť oddielov:
Politický dialóg – medzi zmluvnými partnermi sa ustanovuje pravidelný politický dialóg ako účinný prostriedok, ktorý má sprevádzať zbližovanie medzi zmluvnými stranami a podporovať politické a ekonomické zmeny v SR.
Všeobecné zásady – rešpektovanie demokratických zásad a ľudských práv, zakotvených v Heslinskom záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu, ako aj zásad trhovej ekonomiky.
Voľný pohyb tovaru – Európska dohoda predpokladá vytvorenie zóny voľného obchodu medzi Slovenskou republikou a krajinami Európskej únie v priebehu stanoveného prechodného obdobia. Vývozy zo Slovenskej republiky do krajín Európskej únie budú liberalizované v závislosti od druhu tovaru maximálne do piatich rokov od vstupu dohody do platnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Pipek, J.: Medzinárodní obchod, Aleko, Praha 1994, Pipek, J. a kol.: Medzinárodní obchod, Praha 1996, P. Baláž, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Sprint Bratislava 2000, P. Baláž,: Svetový obchod., A. Bracjun Hospodárska politika Európskej únie. Ekonóm 2000, The Phare Programme: An INterim Evaluation, Európska komisia, Brusel, november – december 1997/6., Eurostat
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.