referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Bezpečnosť práce
Dátum pridania: 18.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dadulienka.k
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 457
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 23m 20s
Pomalé čítanie: 35m 0s
 

V okolí musí byť zabezpečená cirkulácia vzduchu.
5. oznamovacie prístroje – pokiaľ nie sú oznamovacie zariadenia elektricky a priestorovo oddelené od silových zariadení, musia sa stavať a obsluhovať ako silové zariadenia. Oznamovacie prístroje rádiové môžu byť pripojované na napätie najviac 250 V proti zemi.
6. elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče – spotrebiče sa musia voliť predovšetkým podľa menovitého napätia v sieti. Ich konštrukcia musí vyhovovať prostrediu a mechanickému namáhaniu, ktorému budú vystavené.
7. elektrické svietidlá – na jeden svetelný obvod sa môže pripojiť toľko svietidiel, aby súčet ich menovitých prúdov neprekročil menovitý prúd istiaceho prístroja obvodu. Vedenie svetelného obvodu sa istí ističmi alebo poistkami s menovitým prúdom najviac 25 A. Vedenie musí mať taký prierez, aby bolo predradenou poistkou alebo ističom istené proti preťaženiu.
8. elektrické stroje a pohony s elektromotormi – elektromotory musia byť chránené pred nebezpečným dotykom ochranou prislúchajúcou sieti, na ktorú je elektromotor pripojení. Konštrukčné riešenie elektromotorov musí vyhovovať ich použitiu a prostrediu, v ktorom budú prevádzkované. Elektromotory sa môžu zaťažovať v medziach dovoleného preťaženia siete.

ŠKODLIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVIE
VZNIK A PREBEH ÚRAZU ELEKTRINOU


Úraz elektrinou môže vzniknúť pri styku človeka s elektrickým zariadením, alebo pri priblížení sa človeka k živým častiam elektrických zariadení na vzdialenosť, ktorá je menšia ako normou stanovená bezpečná vzdialenosť.
Styk človeka s elektrickými zariadeniami je rôzny, napríklad používanie elektrického náradia, elektrických spotrebičov v domácnosti, v zdravotníctve elektroliečba alebo elektrický šok, pracovný styk – napr. pri oprave elektrického zariadenia, ap.
Úraz elektrinou môže mať rôzne prejavy: jemné potrasenie, bolestivé kŕče, bezvedomie, úmrtie. Elektrina má teda pôsobenie na človeka bezúrazové (napr. elektroliečba) a úrazové.
Úraz elektrinou je to náhle poškodenie zdravia človeka elektrickou energiou. Elektrickou energiou môže byť taktiež poškodené zdravie zvierat.
Prejavy úrazov elektrinou (ich formy) sú rôzne. Príklady poškodenia zdravia, ktoré okamžite vidíme: kŕče svalov, otvorené rany, popáleniny, zastavenie dýchania, zastavenie činnosti srdca, šok, smrť. Môžu byť však úrazy elektrinou aj také, ktoré sa prejavia až neskoršie, napríklad porušenie nervovej sústavy, poruchy srdcového rytmu, a pod.
Skúškami sa zistilo, že existuje určitý bod, po ktorý ľudský organizmus nereaguje na pôsobenie elektrickej energie zvonka. Tento bod sa nazýva prah citlivosti a predstavuje prúd hodnoty 2 mA, ktorý môže pretekať ľudským telom v neobmedzenom čase.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 1; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 2; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Viliam Kopecký a kol. – Elektrotechnická spôsobilosť – zošit č. 3; Markab Žilina; 1998; 32 strán;, Zákony III./2002; Poradca Žilina; 2002; 608 strán
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.