referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Nedeľa, 18. apríla 2021
Ďiaľničné nálepky v SR
Dátum pridania: 28.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Karol38
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 637
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Postup motoristov pri uplatňovaní náhrady diaľničnej nálepky v prípade jej poškodenia:


Nálepkou musia byť označené všetky motorové vozidlá, ktoré užívajú vymedzené úseky ďiaľníc a ciest pre motorové vozidlá.

Kontrolný kupón treba oddeliť a uschovať, nálepku nalepiť na dolný alebo horný okraj vnútornej strany predného skla motorového vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla. Nenalepená nálepka je neplatná.
U súprav sa nálepkou označuje len ťažné vozidlo. Pre určenie celkovej hmotnosti vozidla alebo súpravy je smerodajný údaj uvedený v osvedčení o evidencii vozidla.
Diaľničnou nálepkou nemusia byť označené motorové vozidlá
(§6 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov):

-útvarov Policajného zboru
-Armády Slovenskej republiky určených ministerstvom po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
-ozbrojených síl plniacich úlohy pri likvidácii následkov živelných pohrôm, katastrof a priemyselných havárií
-Záchrannej zdravotníckej a horskej služby, pri vozidlách určených na hromadný odber krvi a pri vozidlách cestného záchranného systému
požiarnej ochrany
-správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu
-Železničnej polície Slovenskej republiky
-motorové vozidlá na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (§ zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č.155/1999Z.z.)
-Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
-na poskytovanie sociálnej starostlivosti
-technickej vyslobodzovacej služby privolanej na odstránenie cestnej prekážky
-cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienok vzájomnosti
-vykonávajúcich nadmernú a nadrozmernú prepravu na základe povolenia
-orgánov colnej stráže
-vykonávajúcich prepravu predmetov a tovarov humanitárnej pomoci, ak sa dopravca preukáže potvrdením ministerstva o prípustnosti bezodplatnej dopravy


Náhradné nálepky:

Kontrolný kupón nenahrádza diaľničnú nálepku. V prípade zničenia diaľničnej nálepky rozbitím predného skla haváriou vozidla má poškodený vodič možnosť predložiť dopravnému inšpektorátu či poisťovni aj kontrolný kupón ako dôkaz, že mal platnú nálepku nalepenú na prednom skle.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.