Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sloboda zvierat

je celoslovenská organizácia pôsobiaca s cieľom chrániť zvieratá, zastávať sa ich prirodzeného práva na život a slobodu. Hoci sa od nás v mnohom líšia, trpia zlým zaobchádzaním rovnako ako človek. Šírime informácie o zabíjaní, týraní a zneužívaní zvierat.

Pomôcť týmto zvieratám môže každý z nás,v zároveň hľadáme možnosti, ako im pomôcť, aby sa ubližovanie bezbranným tvorom stalo čo najskôr minulosťou. Snažíme sa prebudiť v ľuďoch prirodzený súcit a lásku k- nim.

Presadenie zákona na ochranu zvierat nepatrí k našim hlavným aktivitám. Vyzývame k zmene životného štýlu jednotlivca. Slobodná voľba a radosť z ohľaduplnosti je cestou, ktorej nastúpenie ponúkame. Veríme, že láska je nedeliteľná a byť pozorným k bolesti zvierat znamená byť pozorným aj k bolestiam človeka.

Činnosť SLOBODY ZVIERAT je striktne nenásilná, rešpektujúca osobnú slobodu každého jednotlivca a dodržujúca zákony SR.

K jednotlivým problémom týrania zvierat vydávame letáky, brožúrky, plagáty a iné informačné materiály, ktoré zasielame našim priateľom a sympatizantom. Vydávame časopis PRECIT - prvý časopis pre ochranu zvierat na Slovensku. Poriadame osvetové a kultúrne podujatia, demonštrácie, prednášky, výstavy, informačné stánky, pracujeme s médiami, premietame videofilmy a pomáhame aj pri uskutočňovaní iných ekologických aktivít a aktivít pre ochranu ľudských práv.

Predstavujeme Vám jednotlivé oblasti nášho pôsobenia:

1. Pomôž laboratórnym zvieratám:

Milióny zvierat od myší, psov, mačiek, až po zajace, ovce, vtáky, ryby, kone a opice sú každoročne používané nie len pri odskúšavaní liekov, ale aj v kozmetickom priemysle, pri vývoji zbraní a vo výučbe na školách. Zvieratám sú vyrezávané pred pokusom hlasivky a potom sa im zaživa vstrekujú do očí chemikálie, zdierajú im kožu, transplantujú orgány, vpichujú sondy do hláv, spaľujú zaživa, predávkovávajú chemikáliami, odrezujú končatiny...

Celosvetový trend však smeruje k používaniu alternatívnych vedeckých metód, k využívaniu bunkových kultúr, kvantovej farmakológii a ďalším postupom, ktoré nespôsobujú utrpenie zvieratám, sú lacnejšie a poskytujú lepšie výsledky.

Vo vyspelých krajinách možno dostať stovky liekov a tisícky kozmetických výrobkov, ktoré netestované na zvieratách. Pokusy na zvieratách neprinášajú presné a spoľahlivé výsledky. Dokazujú to tisícky medikamentov stiahnutých z predaja, ktoré spôsobili aj napriek restom na zvieratách státisíce tragédií u ľudí, čo ich užívali.

Nevedeckosť pokusov na zvieratách je aj dôvodom, prečo sa proti nim stavajú nie len ochrancovia zvierat, ale aj tisíce lekárov a odborníkov po celom svete.

SLOBODA ZVIERAT sa snaží zabrániť týmto krutostiam v laboratóriách podporovaním alternatívneho výskumu, informovaním o nehumánnosti a zbytočnosti týchto praktík. Pomôcť môže každý z Vás už vo svojej kúpeľni a nákupe v drogérii, nekupovaním výrobkov testovaných na zvieratách.

2. Móda bez krutosti:

Zvieratá zabíjané pre kožuch doplatili na jeho krásu. Sú chytané do čeľusťových pascí, ktoré im zaklapnú labku, hlavu, alebo trup. Potom nasleduje niekoľko týždňov v bolestivej agónii. Niektoré si radšej odhryznú labku, aby sa dostali zo zajatia, avšak umierajú na infekciu, vykrvácanie, alebo od mrazu. Vyslobodením je smrť od lovca, ktorý im zlomí väzy. Na celom svete sa do pascí chytí ročne 50 miliónov zvierat, no okrem "kožušinových" aj tzv. "odpadové" zvieratá ako psy, mačky, vtáky, dokonca aj ohrozené druhy. Tieto "vraky" tvoria 2/3(!) celkového množstva chytených zvierat.

100 miliónov zvierat sa rodí a celý život prežíva v malých drôtených klietkach v kožušinových veľkochovoch. Svoju potrebu prirodzeného pohybu si tieto zvieratá nahrádzajú neustálym pobiehaním v klietke. Zvieratá sa v obmedzenom priestore často navzájom napádajú a uchyľujú sa ku kanibalizmu. Jedinou zásadou pri zabíjaní kožušinových zvierat je - nepoškodiť kožuch.

Zvieratá sú zabíjané lámaním väzov, elektrošokom, dekompresiou, udusením výfukovými plynmi, chloroformom, pichnutím jedu. Zvieratá sú však po tomto zabití mnohokrát ešte živé a tak z nich sťahujú kožu ešte pri vedomí!

Je najvyšší čas skončiť s takýmto veľkým a zbytočným utrpením pre módu poznačenú krvou. SLOBODA ZVIERAT vyzýva k nekupovaniu kožušín každoročnou nenásilnou kampaňou: "Keď VY prestanete kupovať, ONI prestanú zabíjať!".

Tu začnite od svojho šatníka, nekupujte a ani neobliekajte kožušinové kabáty - symboly neskutočného utrpenia a smrti zvierat.

3. Ži a nechaj žiť:

Ako už povedal slávny anglický dramatik G. B. Shaw: "Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem" - jedenie mäsa sa nezhoduje s láskou ku zvieratám. Návrat k prirodzenej strave rastlinného pôvodu je samozrejmou reakciou na nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva vo vyspelých štátoch a na kruté zaobchádzanie so zvieratami vo veľkochovoch a bitúnkoch. Vo veľkochovoch žijú veľké množstvá zvierat vo veľmi stiesnených podmienkach bez možnosti pohybu a v strese. Mláďatá sú už v útlom veku odtrhované od matiek a po krátkom výkrme brutálne zabíjané. Zvieratá sú často ešte pri vedomí vešané na háky a pri plnom vedomí podrezávané.

Mnohoročné výskumy dokazujú, že mäsitá strava spôsobuje u ľudí civilizačné ochorenia ako obezita, cukrovka, srdcovocievne choroby, rakovina.

Takmer tretina detí na Slovensku je alergických, čo je spôsobené aj vysokým obsahom antibiotík v mäse.

SLOBODA ZVIERAT pri svojej činnosti vyzýva k zníženiu konzumácie mäsových výrobkov. Znovuobjavovanie vegetariánstva je celosvetovým trendom, v USA pribúda za týždeň 10 000 vegetariánov, v Anglicku ich je vyše 8%. Závažným argumentom proti živočíšnej výrobe je aj fakt, že sa významnou mierou podieľa na znečisťovaní podzemných vôd. Vegetarián ušetrí za rok dva olympijské bazény pitnej vody oproti pojedačovi mäsa! Pojedanie mäsa je plytvanie darmi Zeme. Až 75% vypestovaných plodín u nás zjedia "jatočné" zvieratá. Keby sme sa živili priamo rastlinami, ušetrili by sme si mnoho vzácnej pôdy a používanie chemických hnojív. Parcela pôdy, ktorá uživí jedného konzumenta mäsa, uživí až 14 vegetariánov a 50 vegánov. Pritom každý deň umiera na svete od hladu 40 000 detí!

Najlepším spôsobom, ako môžete pomôcť trpiacim a zabíjaným zvieratám, tiež ostatným ľuďom, prírode a svojmu zdraviu je, že sa stanete vegetariánom.

4. Poľovníctvo, rybárstvo:

Ročne padne za obeť poľovníkom až niekoľko desiatok ľudí (!), takmer 30 000 kusov srnčej a jelenej zveri, tisíce diviakov, desiatky tisíc bažantov, vrán a množstvo iných zvierat, vrátane ohrozených druhov. Lekárom lesa - vlkovi a rysovi, ktorí udržujú zdravú nepremnoženú populáciu zveri, poľovníci každoročne vyhlasujú vojnu. Dravce najúčinnejšie regulujú počty zveri, ktorú lovia a odstraňujú z nej slabšie, staré a choré jedince. Naproti tomu poľovníci dávajú prednosť streľbe na najkrajšie a najsilnejšie zvieratá - tzv. trofejné kusy, jedince, ktoré by mali v zdravej populácie ostať a prinášať zdravé a odolné potomstvo. Poľovníci zo zahraničia si môžu dovoliť za devízy vystreliť na akékoľvek zviera, ak za to zaplatia. Vášniví strelci neraz zastrelia i ohrozené druhy.

SLOBODA ZVIERAT sa snaží pôsobiť na svedomie ľudí, aby sa vzdali takých "koníčkov", ako je strieľanie do citlivých, bezbranných bytostí. Rovnako apelujeme na milovníkov rybárčenia, aby prestali spôsobovať utrpenie rybám. Aj keď ryby nedokážu kričať, háčik zabodnutý v ústach ich nebolí o nič menej ako nás. Nie sme odkázaní žiť za cenu ich smrti. Nie sme darcami života a slobody divokých obyvateľov prírody - nemáme právo im ich brať! Do prírody sa dá chodiť aj načúvať a pozerať sa na jej zázraky s otvoreným srdcom. Je to ušľachtilejšie, ako vášeň chamtivá po smrti nevinných.

5. Cirkusy - áno, ale bez zvierat:

Napriek tomu, že cirkusy so zvieratami sú už v mnohých krajinách zakázané, lacná zábava za cenu drastickej drezúry prežíva u nás dodnes. Zvieratá musia podstúpiť mnohé bolestivé procedúry, aby sa naučili rôzne "veselé" kúsky.

K ich utrpeniu treba pripočítať aj dlhý transport vo veľmi malých klietkach a tiež to, že zvieratá nemôžu uspokojovať svoje základné pohybové a sociálne potreby.

Kvôli tomu všetkému SLOBODA ZVIERAT hovorí: Nenavštevujte cirkus so zvieratami. Ľudia robia riskantné vystúpenia a akrobatické kúsky zo slobodnej vôle, nech však nenútia k neprirodzeným výkonom zvieratá. Ak majitelia a zamestnanci cirkusov budú vidieť nezáujem ľudí, prinúti ich to, aby umiestnili zvieratá do lepších podmienok.

6. Športy so zvieratmi:

SLOBODA ZVIERAT intenzívne bojovala proti zámeru uskutočniť v našej republike býčie zápasy, pri ktorých dochádza k verejnému utýraniu býka. Býk je pod vplyvom drog a v skutočnosti má oproti človeku minimálne šance. Dobodané zviera krváca z mnohých rán a umiera niekoľko desiatok minút pre "pobavenie" publika. Silný odpor ochranárskych organizácií prinútil podnikateľov odstúpiť od ich zámeru.

Veľmi kruté sú aj podmienky dostihového športu, kde sa kone učia zdolávať ťažké prekážky. Keďže kôň nie je prispôsobený na skákanie - nemá pružnú chrbticu, ani končatiny obalené svalmi, dopláca na vynútené behy za víťazstvom a finančným ziskom žokeja svojím utrpením - zničenými kĺbami, zlomeninami a zabitím. Kruté sú však aj tréningové metódy, ktorými sa majú docieliť čo najlepšie výkony. Používajú sa rôzne bolestivé podnety na vyvolanie vyššieho skoku(napr. klince na bradlách, elektrošoky na nohách pri preskoku...)

SLOBODA ZVIERAT vyzýva všetkých k hľadaniu dôstojnejších podmienok pre kone, ako prestížne preteky o značné sumy peňazí, kde sa výkony pohybujú na hranici možností koňa. SLOBODA ZVIERAT vedie spolu s inými organizáciami v Česku kampaň za zrušenie najťažšieho dostihu - Veľkej Pardubickej, na ktorú už doplatilo životom takmer sto koní. Tieto preteky sú terčom kritiky verejnosti z celej Európy.

7. ZOO - tyrania pre zvieratá:

Zoologické záhrady klietkového typu prinášajú chovaným zvieratám mnoho utrpenia - obmedzený priestor výbehu spôsobuje u nich nezmyselné opakované pohybovanie sa, blízka prítomnosť cudzích, až nepriateľských druhov a iné rušivé vplyvy vyvolávajú psychické poruchy správania sa známe pod názvom Zoochóza. Chovatelia ani tou najväčšou starostlivosťou nemôžu nikdy nahradiť to najcennejšie - slobodu.

Argument o zachraňovaní ohrozených druhov zvierat v ZOO neobstojí, ak si uvedomíme, že takáto činnosť sa dá vykonávať aj v záchranných staniciach, rezerváciách v prirodzených podmienkach zvierat. Navyše, tieto by mali slúžiť výlučne zvieratám, a nie návštevníkom.

SLOBODA ZVIERAT vyzýva k nenavštevovaniu ZOO, aby sa snaha o jej atraktivitu na úkor zvierat nevyplácala.

Vychutnajme radosť z pohľadu na slobodného, divo žijúceho tvora niekde vo voľnej prírode, učme deti vidieť a nachádzať krásu len v prirodzených vzťahoch nespútanej prírody. Hoci aj v prírodopisnom filme. Zvieratá neboli stvorené s klietkami!

8. Vráťme zvieratá prírode:

Akváriové rybičky, umierajúce v malých znečistených akváriách, papagáje, poletujúce z jednej steny klietky na druhú, škrečky a korytnačky, slúžiace ako "hračky" pre deti. Títo "miláčikovia" rodín túžia po slobode a voľne prežitom zvieracom živote, a nie po ľudských prejavoch sebeckej lásky.

Milióny voľne žijúcich exotických zvierat sú prevážané a často pašované ako tovar vo veľkých množstvách v často úplne nevyhovujúcich prepravkách z ich vlasti do vyspelých krajín. Podmienky transportu z nich prežíva niekedy len jedna desatina.

Deti bez dohľadu rýchlo strácajú záujem o zvieratá, naopak, vytvára sa u nich skúsenosť panovania a falošnej lásky k nim. Nie sú zriedkavosťou ani prípady krutého týrania. Takto sa nepestuje pozitívny vzťah k životu, ktorý i keď je krehký, túži po sebanaplnení. Živá bytosť sa považuje skôr za vec, ako za niekoho, kto má vlastný, prirodzený osud. Oveľa lepšou cestou návratu k prírode je chodiť do prírody a ukazovať im jej krásy s jej slobodnými obyvateľmi.

Ak už máte doma nejaké zvieratko, darujte mu lásku, snažte sa mu vytvoriť čo najlepšie podmienky. Nedovoľte, aby ktokoľvek zasahoval do jeho životného priestoru a v žiadnom prípade si už nové zvieratko nekupujte. Nepodporujte obchod s ostatnými živými tvormi, ak neschvaľujete obchod s ľuďmi.

Ochrana zvierat má nesmierny význam aj z výchovného hľadiska. Všetkým ľuďom je práve v tejto dobe veľmi potrebné vštepovať rešpekt a pocit spolupatričnosti so všetkými živými bytosťami. Len to dáva nádej, že na Zemi zavládne skutočný mier prameniaci zo srdca a duše každého z nás. Naše akcie sú výlučne nenásilné a k nenásiliu vyzývame aj všetkých našich priateľov a sympatizantov.

Linky:
http://www.slobodazvierat.sk - www.slobodazvierat.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk