referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Požiarno-technické vlastnosti stavebných materiálov, druhy konštrukčných prvkov a celkov
Dátum pridania: 15.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BLADEBLADE
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 970
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
HORĽAVOSŤ:

Horľavosť stavebných materiálov je schopnosť stavebných materiálov vznietiť sa, horieť alebo tlieť účinkom zdroja vznietenia, t. j. schopnosť v podmienkach požiaru rozkladať sa a uvolniť horľavé plyny, ktorých horením vzniká teplo.

Horľavosť stavebných materiálov sa posudzuje na základe skúšok, podľa toho ako sa konkrétny materiál pri skúške správa sa zatriedi do jedného y dvoch ( horľavý, nehorľavý ), alebo do piatich stupňov horľavosti t. j.
A – nehorľavé
B – neľahko horľavé
C1 – ťažko horľavé
C2 – stredne horľavé
C3 – ľahko horľavé

ŠÍRENIE PLAMEŇA PO POVRCHU:

Index šírenia plameňa po povrchu stavebných materiálov je relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť stavebných materiálov vznietiť sa a šíriť plameň po svojom povrchu. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času, pri ktorom sa v určenom bode tejto jednotky vznieti skúšaná stavebná hmota.
Index šírenia plameňa sa stanovuje na základe skúšky. Výsledky skúšok sú uvedené v predpisoch.

ODKVAPKÁVANIE STAVEBNÝCH HMÔT:

Odkvapkávanie horľavých hmôt je stav, pri ktorom dochádza k premene pevného skupenstva horľavých hmôt v podhľade stropu alebo strechy na kvapalné a k ich uvolneniu vo forme horiacich kvapiek.
Odkvapkávanie horľavých hmôt sa stanovuje skúškou. Výsledkom skúšky ja konštatovanie, či v priebehu 15. Minút od začiatku skúšky dochádza k odkvapkávaniu alebo odpadávaniu horiacich alebo nehoriacich hmôt.

POŽIARNA ODOLNOSŤ:

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií / min / je schopnosť stavebných konštrukcií odolávať účinkom požiaru určitý čas tak, aby nenastalo porušenie ich funkcie. Charakterizujú ju medzné stavy požiarnej odolnosti v predpísaných skúškach.
Požiarnu odolnosť vyjadruje časový interval od začiatku skúšky až po dosiahnutie niektorého z medzných stavov.
Medzné stavy sú:
- strata únosnosti alebo stability /konštrukcia sa zrúti a pod. /
- prekročenie medzných teplôt na ohrievanom povrchu / t. j. zvýšenie priemerných teplôt o viac ako 160 C /
- strata celistvosti / v konštrukcii sa vytvorí otvor, vzniknú trhliny a pod. /
podľa požiarnej odolnosti sa stavebné konštrukcie triedia do stupnice požiarnej odolnosti 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minút.

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE A KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY

Stavebný objekt je priestorový útvar tvorený sústavou stavebných konštrukcií, ktoré majú rôznu funkciu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.