Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mydlo

Osobná hygiena patrí medzi základné ľudské potreby. Prvý čistiaci prostriedok, ktorý ľudia použili, bola určite voda. Jej účinok bol lepší, keď použili zásaditý roztok. Získali ho vylúhovaním popola z dreva horúcou vodou. Mydlo sa používalo už dávno, ale bolo veľmi vzácne. Najstarší opis výroby mydla sa našiel na asi 5000 rokov starých hlinených tabuľkách Sumerov. Aj Egypťania poznali mydlo už pred tisícročiami. Varili tuk so sódou, ktorú získali z Mŕtveho mora.
Čo je mydlo? Počas varenia tuku so zásadito reagujúcimi soľami napr. uhličitanom draselným alebo uhličitanom sodným, vznikajú mydlá. Od 19. stor. sa varí tuk aj s roztokmi hydroxidov. Spôsob varenia mydla sa dodnes zmenil iba veľmi málo.
Od tuku k mydlu: Mydlo sa vyrába najmä z rastlinných olejov a tukov, ale využíva sa aj odpadový tuk zvierat. Tuk sa dlhé hodiny varí v kotle s hydroxidom sodným alebo draselným. Tuky, prírodné estery, sa vodou štiepia na mastné kyseliny a glycerol. Od tohoto procesu pochádza dávnejšie používaný názov pre hydrolýzu esterov - zmydeľňovanie. Mastné kyseliny tvoria s hydroxidmi sodné alebo draselné soli - mydlá. S hydroxidom sodným sa tvorí tuhé jadrové mydlo, s hydroxidom draselným mazľavé mydlo. Mydlá sú soli mastných kyselín s alkalickými kovmi. Mydlo aj glycerol sú látky rozpustné vo vode, preto sa musia počas výroby oddeliť. Pridaním chloridu sodného sa zníži rozpustnosť vo vode. Vytvorí sa tuhé mydlové jadro. Glycerol zostane v roztoku. Mydlové jadro sa suší a po pridaní rôznych prísad sa lisuje na kúsky. Priemyselná výroba mydla. Moderná priemyslová výroba mydla prebieha v dvoch stupňoch. Najprv sa tuky štiepia horúcou vodnou parou v tlakových kotloch. Nerozpustné kyseliny sa po vychladnutí ľahko oddelia o d rozpustného glycerolu. V druhom stupni reagujú mastné kyseliny s hydroxidom sodným alebo lacnejším uhličitanom sodným. Mastné kyseliny, ktoré získavajú štiepením tukov, nestačia pokryť súčasnú spotrebu mydla. Vyrábajú sa aj katalytickou oxidáciou alkánov s dlhým reťazcom. Prečo mydlo pôsobí ako tenzid? Na rozdiel od hydrofóbnych mastných kyselín sa mydlá rozpúšťajú vo vode, pretože sú zložené z iónov. Vodné roztoky mydla obsahujú ióny Na+ alebo K+ a anióny mastných kyselín s dlhým reťazcom. Ak by zmáčací účinok mydlového roztoku spôsobovali katióny, mohli by sme prať aj v roztoku kuchynskej soli. Ak rozpustenú kyselinu stearovú nalejeme do vody, stuhne po ochladení na vodnej hladine.

Vrstva kyseliny je na spodnej strane zmáčaná, na vrchnej strane sú však iba kvapky vody. Molekuly kyseliny stearovej sa počas chladnutia usporiadajú tak, že sa hydrofilnou karboxylovou skupinou ponoria do vody a hydrofóbny alkylový zvyšok sa vytlačí na hladinu. Anióny mydiel sa správajú podobne. Po nasypaní práškovej síry na hladinu vody sa prášok sústredí na okraj nádoby hneď po ponorené mydla do vody. To je dôkaz, že anióny mydla sa prednostne umiestnia na povrchu vody. Príťažlivé sily medzi molekulami sa výrazne zmenšia, zníži sa povrchové napätie vody.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk