referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Doprava
Dátum pridania: 17.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: JULLY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 619
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Zamestnáva 4% ekonomicky činného obyvateľstva, v hospodársky vyspelých krajinách až 6- 7% a v rozvojových krajinách 3% obyvateľstva.

Činitele, ktoré ovplyvňujú lokalizáciu dopravy

1) Sídelno- geografické (reliéf, prekonávanie horských bariér, vodných plôch, pralesov, púští)
2) Hospodársko- geografické (finančné)
Pre regióny s ťažkým priemyslom je typická železničná doprava, v oblastiach ťažby a spracovania ropy je rozvinutá potrubná doprava a v rekreačných oblastiach s dobre vyvinutou cestnou dopravou, sa nachádzajú špecifické druhy dopravy: lanovky, gondoly, zubačky.
3) Politické ( rozmiestnenie hraničných priechodov, využívanie medzinárodných riek, teritoriálne pobrežné vody, právo na tranzit)

Hlavné druhy dopravy

1) Železničná: využíva sa na prepravu objemných nákladov na ďaleké vzdialenosti, význam v preprave osôb klesá (rušia sa niektoré trate), zvyšuje sa význam prímestských rýchlodráh (Francúzsko, Japonsko, Belgicko- najhustejšia sieť, krajiny Beneluxu)
2) Cestná: slúži na prepravu osôb na kratšie vzdialenosti, je flexibilnejšia (priamo dopraví tovar z východiska až do miesta určenia), hlavným predpokladom je kvalitná cestná sieť (výstavba diaľnic), rast počtu dopravných prostriedkov, rozvoj diaľkovej dopravy (kamiónová a diaľková autobusová doprava)
3) Letecká: preprava osôb na veľké vzdialenosti, jej najväčšou prednosťou je rýchlosť, (najväčšie letiská- Chicago, Atlanta, Frankfurt, Moskva- Šeremetevo, Londýn- Heathrow, Paríž- Charles de Gaulle, Praha- Ruzyn, Schwechat, Budapešť)
4) Vnútrozemská vodná: preprava tovarov veľkých objemov (uhlie, ropa, stavebný materiál, drevo, ruda), na SR Dunaj- prístavy Komárno a Bratislava, v Nemecku sú umelo vybudované prieplavy Rýn- Mohan- Dunaj, ktoré spájajú Severné a Čierne more a Severomorskobaltský, ktorý spája Severné a Baltské more)
5) Námorná: medzinárodná preprava hromadného tovaru, najmä ropy, (najväčšie prístavy-Roterdam, Singapur, Hamburg, Amsterdam, New Orleans, Houston)
6) Potrubná: slúži na prepravu surovín, najmä ropy a zemného plynu, (najhustejšia sieť ropovodov v USA a Rusku)
7) Špeciálne druhy dopravy: nachádzajú sa v oblastiach so špeciálnym využitím alebo v extrémnych prírodných oblastiach (lanovky, zubačky, ťažné zvieratá, vysokohorskí nosiči- šerpovia, džunky- lode, rikše- bicykle)

Smery vývoja dopravy

Na dopravu sú kladené tri základné požiadavky: skrátenie prepravovaného času, zníženie ekonomických nákladov- malá spotreba, zvyšovanie bezpečnosti.
Doprava pôsobí negatívne na životné prostredie: zaberá veľké územné plochy, spôsobuje veľký hluk, otrasy, znečisťuje ovzdušie…

Všeobecné smery vývoja dopravy

1) Rast rýchlosti dopr. prostriedkov
Prvé vlaky mali rýchlosť 30- 40 km/h, teraz dosahujú rýchlosť 250-300 km/h. Takéto zvyšovanie sa pozoruje aj pri leteckej, cestnej i lodnej doprave. 2) Zvyšovanie prepravnej kapacity dopravných prostriedkov
Pred 150 rokmi lode preplavovali náklad do 5000t, teraz tankery môžu prepraviť 500 000t, automobily 2t, dnes vyše 50t, lietadlá majú už kapacitu 500- 700 cestujúcich.
3) Zjednotenie dopr. ciest, zariadení a prostriedkov
Má tri základné ciele: urýchľuje prepravný proces, robí ho ekonomickejším, Zvyšuje bezpečnosť prepravovaného tovaru.
4) Koncentrácia prepráv na hlavné dopravné ťahy
Koncentrácia na najvýhodnejšie dopravné cesty (magistrály- hlavné ťahy, najdôležitejšie cesty)
5) Sústredenie pozornosti na znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na živ. pros.
(Ba- autobusy na zemný plyn)

Dopravné systémy sveta

a) Oblasť s modernou dopravou
Celá Európa (okrem východnej časti Ruska), USA, juh Kanady, sever Mexika, Japonsko, juh Afriky, východ Austrálie, Nový Zéland. Dobre rozvinutá železničná doprava (10-15km/ 100km2), cestná (40-100km/100km2), hustá sieť letísk, veľký význam má vodná a potrubná doprava), široká škála špeciálnych druhov dopravy.
b) Oblasť s málo rozvinutou dopravou
Veľká časť Afriky, juhovýchodná Ázia, Ázijská časť Ruska, Amazónia, Andy. Využívajú ťažnú silu zvierat a ľudí, pomerne hustá železničná a cestná sieť, automobilov je minimum a letecká doprava zabezpečuje hlavne medzinárodné spojenia (letiská sú len v hlavných mestách).
c) Severná Kanada a Sibír
Využíva sa letecká doprava a železničná, v zime doprava saňami a v lete doprava po riekach a jazerách. Riedko osídlené územia, lov, ťažba dreva, nerastných surovín.
d) Povodie Amazonky a Konga
Dominuje riečna vnútrozemná doprava.
e) Oblasti bez pozemnej dopravy
Trvalo zaľadnené oblasti, púšte, vysoké pohoria.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Doprava SOŠ 2.9509 225 slov
Doprava SOŠ 2.9543 388 slov
Doprava SOŠ 2.9536 567 slov
Doprava SOŠ 2.9541 413 slov
Doprava GYM 2.9490 740 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.