Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klonovanie (seminárna práca)

Úvod do problematiky seminárnej práce

Bolo to v roku 1932, keď Angličan Aldus Huxley predstavil v románe Koniec civilizácie neradostnú víziu sveta, v ktorom sú klonovaní ľudia. Z jediného zárodku necháva Huxley umelým zásahom vznikať devädesiatšesť totožných jedincov. Autori vedecko fantastického žánru predpovedali vo svojich dielach pred desiatkami rokov mnoho vecí, ktoré dnes tvoria súčasť sveta. Na jednej strane predpovedali telekomunikačné družice, na druhej strane atómovú bombu. Budeme počítať klonovanie skôr k úspechu, alebo naopak k prehrám ľudstva? Naplní sa aj predpoveď z Huxleyovho Konca civilizácie?

V krátkosti chcem pripomenúť, čo je podstatou postupu klonovania, ktoré doviedol na zatiaľ najvyšiu úroveň tým škótskych biológov vedený Ianom Wilmutom. Všetky bunky nášho tela obsahujú rovnakú dedičnú informáciu, pretože všetky pochádzajú z jedinej bunky vzniknutej po oplodnení vajíčka spermiou. V priebehu vývoja jedinca sa bunky špecializujú na rôzne úlohy. Svalové bunky vykonávajú prácu, nervové prenášajú vzruchy, bunky slinivky vyrábajú a vylučujú hormón inzulín. Rôzne bunky využivajú rôznu časť svojich génov. Nepotrebnú časť génu uložia vo svojom jadre k spánku. Pri klonovaní ide o prebudenie dedičnej informácie tak, aby vznikajúci jedinec mohol použiť vo svojich bunkách všetky potrebné gény. Vedci to dosiahli tým, že spojili špecializovanú bunku s vajíčkom zbaveným jeho vlastnej dedičnej informácie. Práve vo vajíčku sa nachádza informácia, ktorá velí bunkovému jadru špecializovanej bunky začať vývoj jedinca od prvopočiatku. Dedičná informácia v tele novo vzniknutého jedinca a v tele jedinca, z ktorého bola odobratá bunka pre klonovanie, sú zhodné. Takéto geneticky totožné jedince označujeme ako klon.

Klonovanie
Nádej a hrozba menom DOLLY

Ovca má presne takú špinavobielu srsť ako jej príbuzné. Má milé meno Dolly. Žije v maštali neďaleko škótskeho hlavného mesta Edinburgh. Dolly neprišla na svet ani prirodzenou cestou, ani vďaka zvyčajným technologickým metódam chovateľov zvierat. Je geneticky identická kópia dospelej, šesť rokov starej ovce, jej oneskorené dvojča. Jahňa nemalo ani matku, ani otca, ale troch darcov: darca číslo jeden – šesťročná ovca – poskytol jadro z vemena telovej bunky, darca číslo dva neoplodnené vajíčko, z ktorého odstránili jadro obsahujúce genetickú informáciu a darcom číslo tri bola ovca – náhradná matka, ktorá vynosila embryo.

Po prvý raz v histórii sa podarilo vytvoriť z dospelého cicavca nové, identické indivídiuum. Dolly však vyvolala vlnu obáv z ľubovoľného množenia ľudí klonovaním. Ešte pred niekoľkými mesiacmi bola diskusia o klonovaní ľudí len akademickou záležitosťou. Nieje o čom hovoriť, človeka nikto klonovať nechce, namietali odborníci. Teraz sa ale taký člověk našiel. Jeho profesiou je biológia, volá sa Richard Seed, je Američan, vzdelaním fyzik. Žije v Chicagu, meria 193 cm a má 70 rokov. Ako prvý našiel odvahu (alebo drzosť?) otvorene povedať, že bude klonovať ľudí. Richard Seed však nemôže zaručiť, že naklonované deti budú zdravé. Nemôže to dnes zaručiť nikto na svete. Práve preto sú pokusy o naklonovaní človeka neprípustné. No Richard Seed sa k tomu vyjadril takto: „ Schváľte sto zákonov a zákazov. Podpíšte medzinárodné konvencie. Ale všetkým odkazujem: Nemôžete zastaviť vedu! Boh stvoril človeka na svoj obraz. Boh teraz rozhodol, že sa člověk stane jedným z bohov.“ Seed bol doteraz neznámym vedcom, ale nikdy nepripúšťal, že skončí v prachu zabudnutia. „Už ako 9-ročný som túžil získať Nobelovku za fyziku. V čase štúdií o mne tvrdili, že som génius a šialenec v jednej osobe. Mám už štyri manželské páry a s kolegami sa do pol druha roka pokúsime vyklonovať štyri deti,“ hovorí bez toho, aby zverejnil mená čo len jedného z párov. Ak Seed skutočne začne produkovať klonované deti, bude to preňho najvýnosnejší kšeft jeho života. Niektorí vedci však varujú pred klonovaním človeka tvrdiac, že ide o nepreskúmaný jav, ktorý môže vyvolať prekvapujúce komplikácie. Mnohí zastávjú názor, že vyklonovaný človek bude v piatich rokoch vyzerať ako 10- ročný, v desiatich ako 20 ročný a ako tridsiatník môže umierať. Ale Seed na to tvrdí, že medzi cicavcami sú zanedbateľné rozdiely a ak ovca Dolly nemá problémy, nebude ich mať ani človek. Akokoľvek je to neuveriteľné, rozohráva Seed svoju hru i na náboženskej strune. Väčšina veľkých církvi, sa od klonovania dištancovala. Niektoré menšie sekty klonovanie vítajú. Jedna z nich demonštrovala v San Francisku pod heslom „Seed je svetec“ na podporu Seedovho projektu. Títo ľudia sú presvedčení, že prvým klonovaným človekom bol Kristus. Kristove zmŕtvychvstanie nepovažujú za nič iné, len za úspešné naklonovanie z buniek ukrižovaného svetca. Odpor proti klonovaniu ľudí vo svete však silnie. Za „číry nezmysel a perverziu k prírode“ označil zámery predseda Nemeckej lekárskej komory Karsten Vilmar.

Okamžitý zákaz všetkých prác požaduje tiež Svetové lekárke združenie (WMA), do ktorého patrí päť miliónov lekárov a vedcov v 70 krajinách. Americký prezident Bill Clinton vyzval Kongres USA, aby čo najrýchlejšie schválil už predložený zákon o zákaze klonovania ľudí. „Teraz je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že zákon potrebujeme,“ povedal štátnik v reakcii na Seedove plány. Clinton už vlani navrhol zákon ,ktorý zakáže klonovnie ľudí najmenej na budúcich päť rokov. Prezidentové námietky však Seed odbil s tým, že má veľkú podporu neplodných párov, ktoré majú o dieťa vytvorené klonovaním záujem. Tieto informácie sú z roku 1998. Zatiaľ sa nepotvrdilo skutočné klonovanie človeka, no ani sa nevyvrátilo. Čo zabráni Seedovi pokračovať v jeho pokusoch? R. Seed sa síce bráni argumentami neplodných rodičov, ale ktorí rodičia chcú dieťa, ktoré neprežije viac ako tridsať rokov? Kto si vezme na seba smrť nevinného dieťať, ktoré sa radšej nemalo vôbec narodiť? Povie mu, že nemohli mať deti a tak veľmi po nich túžili, tak si „zaobstarali“ dieťa, ktorému nemôžu zaručiť dlhý život? Nikto nemá právo zahrávať sa s ľudkým životom, aj keď vzniknutým klonovaním. Klonovanie ľudí je podľa mňa nezmyselné a neľudské, či už z lekárského, alebo morálneho hľadiska. Ľudia by nemali slúžiť lekárom, alebo biológom ako technický nástroj. Nádejou je Parížsky dohovor zakazujúci klonovanie a obsahujúci aj sankčné opatrenia, ktorý však nemusí byť záväzný pre všetky krajiny. Klonovaním u človeka by sme zasiahli do najhlbšej podstaty ľudstva. Mohlo by to mať katastrofálne následky. Nepohlavné rozmnožovanie by zmenilo partnerský vzťah, postavenie rodiny, prinieslo by dominanciu ženy, ktorá by rozhodovala o potomstve. Produkovali by sme ľudí určitého typu a navyše by sme nemali istotu, či sme vybrali človeka s najoptimálnejším genotypom. Z iného hľadiska treba povedať, že génové manipulácie priniesli veľký pokrok do diagnostiky a liečby chorôb. Ak sa tieto metódy rozumne využívajú, sú na prospech ľudstva. Naše dávne dejiny potvrdzujú, že niet programu a objavu, ktorý by sa nedal zneužiť. Verím, že na Slovensku sa žiadne laboratórium klonovaniu nebude venovať a želám si, aby náš parlament prijal také účinné normy, ktoré by to ani nedovoľovali. Etické otázky sú jasné. Prečo sa snažiť replikovať sám seba?…Zašiel výskum neplodnosti tak ďaleko, že aj keby proces fungoval, každé dieťa takto vyprodukované by bolo ohrozené.

… Koľko lekárov a vedcov sa musí ešte postaviť tomuto nezmyslu a dokazovať naozaj možné následky?

Záver
Chronológia klonovania

1953 - Americký vedci po prvý raz určili štruktúru deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) živých buniek, umožnili tým rozširovať genetické kódy a vypracovať manipuláciu s nimi.
1981 - Na Ženevskej univerzite boli transplantáciou bunkových jadier údajne klonované myši.
1982 - V USA uviedli po prvý raz na trh liek vyrobený génovou technikou (inzulín), nasledoval liek proti rakovine – interferón.
1984 - Pomocou génovo pozmeneného embrya prišlo v laboratóriách britských vedcov na svet zviera napoly ovca, napoly koza.
1987 - Austrália ohlásila, že bola vyšľachtená „superovca“, ktorej mimoriadna veľkosť bola dosiahnutá pozmeneným rastovým hormónom.
1988 - V USA bol po prvý raz udelený patent na geneticky manipulované zviera , a to na myš, do ktorej génovej výbavy bol prepašovaný gén ľudskej rakoviny.
1991 - Na holandskej Leidenskej univerzite presadili ľudské gény do dojnice, čo umožnilo získať z jej mlieka antibiotikum.
1993 - V USA sa podarilo klonovať ľudské embryo.
1996 - Vo vedeckom inštitúte v Edinburghu sa narodili dve geneticky identické ovčie dvojčatá z embryonálneho tkaniva. 1997 - Po klonovaní doseplej ovce Dolly sa znovu rozvinula diskusia o umelom kopírovaní ľudských bytostí. 1998 - Absolovent Harvardskej umiverzity Richard Seed oznamuje, že mieni do troch mesiacoch začať s klonovaním ľudí na základe skúseností s Dolly. 1998 - Prezident USA Bill Clinton ostro vystúpil proti klonovaniu ľudí a zasadzuje sa o päťročné moratórium naň. 1998 - 12. január priniesol prvú medzinárodne záväznú právnu normu v podobe Parížského dohovoru, ktorý zakazuje bez výnimiek vytvárať geneticky podobné ľudské bytosti. Parížsky dohovor podpísalo 19 krajín zo 40 členov Rady Európy. Ak ľudstvu nepovie k tomuto „vedeckému“ pokusu medicínska etika svoje jednoznačné NIE, nikto nezastaví rútiacu sa lavínu degradácie etických princípov do priepasti.

Zdroje:
Nedeľná Pravda - 12/97 -
Nový čas - 15. január 1998 -
Sme - január 1998, č.13 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk