referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
Využitie digitálnych knižníc v spoločenskej praxi
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 736
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
Úvod
Digitálne knižnice sú novšími systémami a ich podstatou je aby umožnili
každému občanovi prístup k univerzu ľudského poznania v hociktorom čase z každého miesta našej planéty používateľsky prívetivým, ale aj efektívnym spôsobom. Digitálne knižnice by mali pomôcť prekonať vzdialenostné, jazykové a kultúrne bariéry a prístup k nim by mal byť umožnený prostredníctvom rôznych zariadení prístupu k internetu.

1 Digitálna knižnica
Termín digitálna knižnica sa stala frekventovaným pojmom v odbornej literatúre a má v nej už stále miesto. Mnohokrát ho spomíname bez toho, aby sme si uvedomili, čo všetko sa skutočne za týmto pojmom skrýva. Sú novými systémami, službami a prostredím na integrovanie digitálneho obsahu v digitálnom prostredí s cieľom podporiť nové spôsoby využívania informácií, učenia, vedeckej komunikácie a výskumu. (1) Je potrebné, aby manažéri knižníc a informační pracovníci porozumeli posunu v odbornej práci smerom k novým vzťahom medzi používateľmi a informačnými zdrojmi.
Chápanie pojmu sa vyvíja priebežne s vývojom informačných technológií. Problém sa komplikuje nejednotným chápaním pojmu odborníkmi z rôznych vedných disciplín, ktorí spolupracujú pri tvorbe koncepcií a náplne digitálnej knižnice. 1. 1 Informačná infraštruktúra
Existuje niekoľko dôvodov, ktoré vysvetľujú potrebu vybaviť digitálnu knižnicu dobre premyslenou a vyspelou infraštruktúrou: zlepší sa tak výkonnosť a efektívnosť, znížia sa náklady na tvorbu programov a ich uplatnenie a možno sa ubezpečiť, že bude dostatočne pružne reagovať na budúce potreby. Ak by sa zabezpečilo technické zabezpečenie, digitálne knižnice by mohli plniť niektoré zo svojich funkcií, alebo poslaní a to:
- vytvárať obsah (vytváranie elektronických dokumentov a multimediálnych dokumentov),
- rešerš v úplnom texte (napríklad pri predmetovom vyhľadávaní z viacerých zdrojov, alebo pri vyhľadávaní podľa kľúčových slov, na vyhľadávanie sa využívajú operátory Booleovej algebry),
- podporu báz dát (zároveň pre metaúdaje alebo informácie o predmete informácií a prvky, ako sú zvuk, videoklipy a obrazy),
- spracovanie dokumentov, nosič serverov, ako aj nástroje pre rozvoj aplikácií. 1. 2 Funkcionalita a zameranie digitálnych knižníc
Digitálne knižnice informačné zdroje nielen vyhľadávajú a sprístupňujú, ale predovšetkým taktiež vlastnia, spravujú a udržiavajú.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: KATUŠČÁK, Dušan a i. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1. Heslo Digitálna knižnica, s. 71., WATERS, D. J. What are digital libraries? In CLIR Issues. [online]. Vol 7-8, 1998. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., BARTOŠEK, M. Internet a digitálne knižnice. In ITLib. [online]. Č. 2, 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., MAKULOVÁ, S. Digitálne knižnice budúcnosti – nové smery výskumného programu. In INFOS 2003. [online]. 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.aib.sk/infos/infos2003/15.htm>., OCLC. Netlibrary [online]. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.oclc.org/netlibrary>., HOES, Hans. Digital libraries and education. In D-Lib Magazine. [online] Vol 7, Nr. 7/8, 2001. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: .
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.