referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažej
Piatok, 3. februára 2023
Využitie digitálnych knižníc v spoločenskej praxi
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 736
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 

Významné kolekcie čisto digitálnych informácií vznikajú v oblasti
- kozmického výskumu (potreba spracovať a sprístupniť obrovský tok informácií prúdiacich z vesmírnych družíc),
- jadrového výskumu (spracovanie dát z jadrových urýchľovačov),
- ale hoci aj medicíny (napríklad MeDiMed – neverejná brnianska metropolitná digitálna knižnica archivujúca a sprístupňujúca pre potreby lekárskej operatívnej práce i výskumu obrazové dáta z vyšetrení na rôznych typoch lekárskych diagnostických zariadení);

3. zberné digitálne knižnice
Získavajú svoje materiály z internetu prostredníctvom ich
- automatizovaného zberu (harvesting). Často tieto knižnice vznikajú s cieľom zabezpečiť
- dlhodobú dostupnosť či archiváciu digitálneho materiálu, ktorý by inak mohol čoskoro zaniknúť. Príkladom tohto typu digitálnych knižníc je Internet Archive, usilujúci o kompletnú archiváciu celého webu. Mnohé národné pamäťové inštitúcie realizujú obdobné digitálne knižnice s cieľom uchovať pre budúce generácie digitálne národné kultúrne dedičstvo – z našich končín pripomeňme projekt WebArchiv Národnej knižnice ČR. Problémom zberných digitálnych knižníc je vysporiadanie autorských a vlastníckych práv ako základnej podmienky na sprístupnenie. Na druhej strane predstavujú vhodné spojenie dvoch odlišných technológií (vyhľadávacích strojov so zbernými robotmi na strane jednej a knihovníckych postupov na strane druhej) s potenciálne veľkými perspektívami. Výskum v tejto oblasti reprezentuje predovšetkým projekt WebBase Stanfordskej univerzity. Zaujímavým podvariantom je tiež Iniciatíva Otvorených Archívov OAI (Open Archive Iniciative), ktorá sa usiluje zlepšiť pomocou jednoduchých a ľahko implementovateľných princípov interoperabilitu rôznych digitálnych knižníc, dostupnosť informácií o čiastkových digitálnych zbierkach a súčasne aj presnosť pri ich vyhľadávaní. 3 Digitálna knižnica v informačnom priestore
V súčasnosti je k dispozícii stále viac informácií v digitálnej forme. V štúdii Lymana a Variana sa uvádza, že každý deň vychádza vo svete v tlačenej forme približne jeden milión kníh, v elektronickej forme okolo 7 miliónov kníh. Internet obsahoval v roku 2000 viac ako 550 miliárd dokumentov. Čo je ale neuveriteľné, tlačený obsah reprezentuje iba 0,003% celého obsahu publikovaného vo svete. Znamená to, že každej jednej vete v tlačených médiách zodpovedá 30 000 viet v digitálnej forme.
Zatiaľ čo v osemdesiatych rokoch boli v digitálnej forme prístupné hlavne bibliografické databázy v databázových centrách, v súčasnosti vďaka nástupu internetu a demokratizácii elektronického publikovania je k dispozícii stále viac úplnych textov časopisov, kníh, encyklopédií a ďalších referenčných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v tradičných knižniciach.

3.1 Budúcnosť
Budúci výskum v oblasti digitálnych knižníc by sa mal riadiť nasledovnými zásadami:
• Výskum v oblasti digitálnych knižníc sa doteraz sústreďoval väčšinou iba na poskytovanie služieb v oblasti vedy, výskumu a výchovy.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: KATUŠČÁK, Dušan a i. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1. Heslo Digitálna knižnica, s. 71., WATERS, D. J. What are digital libraries? In CLIR Issues. [online]. Vol 7-8, 1998. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., BARTOŠEK, M. Internet a digitálne knižnice. In ITLib. [online]. Č. 2, 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., MAKULOVÁ, S. Digitálne knižnice budúcnosti – nové smery výskumného programu. In INFOS 2003. [online]. 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.aib.sk/infos/infos2003/15.htm>., OCLC. Netlibrary [online]. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.oclc.org/netlibrary>., HOES, Hans. Digital libraries and education. In D-Lib Magazine. [online] Vol 7, Nr. 7/8, 2001. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: .
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.