referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Využitie digitálnych knižníc v spoločenskej praxi
Dátum pridania: 03.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 736
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 

Dublin Core iniciatíva vytvorila jednoduchý a zároveň efektívny súbor metaprvkov, ktorý je ľahko zrozumiteľný. Súbor 15 prvkov a 52 kvalifikátorov umožňuje vyjadriť obsah zdroja jednoducho a komplexne. Ešte
významnejším krokom je činnosť W3C konzorcia, ktoré má už významné pokroky v oblasti popisu zdrojov. Resource Description Framework (Rámec pre popis zdrojov), ktorý využíva na popis jazyk XML, poskytuje neobmedzené možnosti vyjadrovania metaúdajov a tým prispieva k lepšiemu využívaniu informačného bohatstva prezentovaného na webe. 4. Digitálne knižnice potrebujú štruktúru umožňujúcu výkonnú navigáciu a vyhľadávanie
Dôraz by sa mal klásť na zlepšovanie možností navigovania a vyhľadávania medzi rôznymi digitálnymi knižnicami, podporu kontextuálnej navigácie a pod. Cieľom by malo umožniť používateľovi skúmať predmet záujmu z viacerých hľadísk.

5. Digitálne knižnice by mali podporovať krížové vyhľadávanie z viacerých databáz
Táto požiadavka súvisí s predchádzajúcou, pričom ide o koncepciu známu z databázových centier ako tzv. cross searching. V internete krížové vyhľadávanie využívajú metaprieskumové stroje. Mali by sa využívať techniky podporujúce dotazy
s atribútmi príbuzných objektov, vyhľadávanie v zložitých objektoch (texty skladajúce sa z viacerých sekcií,
potravinové výrobky skladajúce sa z jednotlivých zložiek), vyhľadávanie založené na atribútoch (počet obyvateľov podľa príjmu, veku a pod.). 6. Používateľský interfejs digitálnych knižníc by mal podporovať rôzne metódy práce s digitálnymi knižnicami
Pri navrhovaní digitálnych knižníc a používateľského interfejsu sa neberie do úvahy správanie používateľa pri vyhľadávaní informácií a rôzne skupiny používateľov. Súvisia s tým aj problémy personalizácie a prispôsobovania interfejsu poznatkovej
báze používateľa.

7. Používatelia by mali mať k dispozícii nástroje na tvorbu a využívanie sémanticky bohatých digitálnych knižníc
Web nesmierne uľahčil a zdemokratizoval publikovanie informácií na internete. Je dôležité, aby používatelia mali k dispozícii kvalitný nástroj umožňujúci vytváranie takýchto knižníc.


4 Príklady digitálnych knižníc (3)
Dnes existuje veľké množstvo zaujímavých a užitočných digitálnych knižníc. Spomeňme aspoň štyri digitálne knižnice patriace medzi tie najúspešnejšie.

American Memory (http://memory.loc.gov/)
Je voľne dostupná digitalizovaná digitálna knižnica Kongresovej knižnice USA. Vznikla v druhej polovici 90. rokov s cieľom sprístupniť najmä pre potreby výučby na všetkých typoch škôl najzaujímavejšie dokumenty z americkej histórie.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Zdroje: KATUŠČÁK, Dušan a i. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1. Heslo Digitálna knižnica, s. 71., WATERS, D. J. What are digital libraries? In CLIR Issues. [online]. Vol 7-8, 1998. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., BARTOŠEK, M. Internet a digitálne knižnice. In ITLib. [online]. Č. 2, 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: ., MAKULOVÁ, S. Digitálne knižnice budúcnosti – nové smery výskumného programu. In INFOS 2003. [online]. 2003. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.aib.sk/infos/infos2003/15.htm>., OCLC. Netlibrary [online]. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: < http://www.oclc.org/netlibrary>., HOES, Hans. Digital libraries and education. In D-Lib Magazine. [online] Vol 7, Nr. 7/8, 2001. [cit. 2003-11-22]. Dostupné na internete: .
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.