Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Strojnícke elementy


Každí stroj pozostáva z jedného množstva jednotlivých súčiastok,ktoré môžu byť označené ako časti stroja.

Podľa tohto účelu a použitia sa dajú časti stroja takto rozdeliť:
1.:Strojnické súčiastky na spájanie do dielcov tomu patria niti,skrutky a matky,čapy,závlačky a koliky,klini a pružiny.
2.:Strojnické súčiastky vykonávajúci otáčavý pohyb,obsahuju čapy a ložiska,nápravi a hriadele,hriadelove tesnenia,spojky,okrem toho ozubené kolesa a remene a reťazové prevody.
3.:Časti na ďalšie vedenie a uzatváranie od tekutin,kvapalyn a plynov.
4.:Obsahujú ovládacie prvky na činnosť technických zariadení.

Skrutka je najčastejšie používaná strojnícka súčiastka,dostáva sa do materiálu cez cez otáčavý pohyb.Spojena skrutka sa používa ,ako rozoberateľné spojenie,ako napínacia skrutka zhotovená k predpetiu,ako uzatváracia skrutka k uzatváraniu dier,nastavitelna skrutka k nastaveniu,alebo k regulovaniu vole,alebo uzamknutiu,atď..

K skrutkovým spojom patria okrem vlastnej skrutky ešte aj príslušná matica s vnútorným zavytom,može prísť ešte zabezpečenie.V konštrukcií stroja vládne skrutka s šesťhranou hlavou a matica.Nevhodným vlastnostiam skrutky je-neistý moment uťahovania a neisté udržiavanie predpnuti v chode,okrem toho časté,potrebné zaistenie proti odkrúteniu a účinku vrubu v zavite.

Jednoduchý a spoľahlivý spôsob proti samočinnému odkrúteniu je využitie trenia v závitoch a pod hlavou,podložkou.Dodatočné poistenie skrutky/závlačkou/zabránia samočinnému povoleniu/uvolneniu/.

K nerozoberateľným spojom patria-zvárane,spajkované,lepené a nitované spoje.

Nit je zavádzaný do otvoru pre nit s hlavičkou/zhotovenou hlavou/ a sú pevne prepojené s časťami zlisovaním.Menšie oceľové niti/až do priemeru 10 milimetra/okrem toho sú mosadzné,medené a niti z ľahkých kovov,sú byte za studena.Diery v plech musia byt predvŕtané a sú odstránené výronky/lisované diery len pri tenkých plechoch/.Používajú sa niti s polgulovou hlavou,zápustné niti,najme u tenkých alebo pružných materialoch,duté alebo trubkové niti,to posledné ma rozsiahle uplatnenie,ako napr.pri brzdových pedáloch a obloženiach spojky upevnené s trubkovým nitom,ale tiež zlepenim.Nitové spojenie na základe vynaloženia vysokých pracovných síl a vysokej spotrebe materiálu je nehospodarné,preto nachádza pomerne zriedkavé uplatnenie.Nitový spoj je nutné pri zhotovovaní spojenia udierať a to i pri lachkýcharakteristikach materialu.Ocelový holí nit sa využíva do priemeru 10 milimetra k spevneniu alebo spojeniu plechov pri pomerne nízkych namáhaniach a k spojeniu časti z citlivých a pružných materiálov.

Skrutkové spojenie sa používa frekventivnejšie,ako nitové spojenie,preto že ktorý koľvek spojene dieli sa dajú opätovne povoliť,rozoberať.Použitie skrutkových spojov je v skutočnosti veľmi veľké,napr.v oceľovej konštrukcii,konštrukcii strojov atď..

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk