referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Tribologické aspekty navárania
Dátum pridania: 14.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stefan perhac
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 964
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 
1. Úvod.

Úspešnosť renovácie strojových častí technológiami navárania závisí predovšetkým od kvality navarenej vrstvy, ktoré so sebou nesie jej trvanlivosť a spoľahlivosť v prevádzkovom nasadení a na druhej strane ekonomickú výhodnosť.

Ak chceme zabezpečovať kvalitatívnu stránku renovácie obecne, musíme sa nevyhnutne zaoberať tribologickými vlastnosťami nanesenej vrstvy, teda vzájomným pôsobením kontaktných povrchov pri ich relatívnom pohybe a technológiou s tým spojenou.

Výber vhodnej vrstvy a technológie pre tribologické použitie sa práve riadi chovaním sa tribologickej dvojice v procese exploatácie. K tomu je nutné zaoberať sa skúmaním týchto vlastností , poznať ich vzájomné závislosti a na základe toho predpovedať možnosti prevádzkového použitia.

2. Tribológia navarených vrstiev.

Pri analýze chovania sa navarenej vrstvy väčších hrúbok /nad 1 mm/ pre súčiastku, ktorá pracuje v tribologickej dvojici môžeme vziať do úvahy Archardovu rovnicu opotrebenia (1) a napísať ju pre oblasť platnosti Hoockovho zákona v tvare: V/L=K.FN/?f

Kde V je opotrebený objem materiálu

L je dĺžka trecej dráhy

FN je normálové zaťaženie

?f je pevnosť v ťahu jedného z členov dvojice

Z interpretácie rovnice (1) potom vyplýva, že znižovanie objemu materiálu na trecej dráhe môžeme buď znižovaním zaťaženia, alebo zvyšovaním pevnosti navarenej vrstvy. Z hľadiska možných mechanizmov spevňovanie navarených vrstiev a ich príspevok k zvyšovaniu pevnosti sa dá uvažovať s týmito mechanizmami:

1/ tvorba dislokačnej štruktúry

2/ hranice zŕn

3/ cudzie atómy

4/ častice / kohezentné, nekohezentné, neusporiadanie 2. fáze v zrne, lamelárne neusporiadanie 2. fáze, hrubá dvojfázovosť/

5/ zvyšovanie, resp. znižovanie teploty

6/ rýchlosť plastickej deformácie a pod.

Cez tieto mechanizmy vieme efektívne znižovať objem opotrebeného materiálu.

Pretože však opotrebenie je nie vlastnosť materiálu, ale systému, musíme pri výbere materiálov k naváraniu s týmto uvažovať a tento analyzovať. Tu si vypomáhame modelovými výpočtami alebo fyzikálnym modelovaním.

3. Zvláštnosti tribológie u návarov.

Pri návaroch sa stretávame s odlišnosťami v navarenej strojovej časti. Predovšetkým pri naváraní strojových častí obyčajne navárame na základný materiál vrstvu, ktorá má odlišné chemické zloženie teda aj fyzikálne vlastnosti od základného materiálu súčiastky.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.