referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Produkčné možnosti lesov SR a zásady obchodných vzťahov medzi producentmi a spracovateľmi dreva (semestrálna práca)
Dátum pridania: 15.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ala21
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 535
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
ÚVOD

Jednou zo základných priorít vlády SR je pripraviť Slovenskú republiku na vstup do Európskej únie. Reálne približovanie sa k EÚ vyžaduje vybudovanie primerane výkonnej ekonomiky, ktorá bude schopná čeliť konkurenčným tlakom na spoločnom trhu. Cestou k zvyšovaniu konkurencieschopnosti je aj efektívnejšie využívanie domácich disponibilných zdrojov surovín.
Rezolúcia Rady EÚ zo dňa 15. decembra 1998 o lesníckej stratégii pre EÚ. Zdôrazňujú sa tu nielen moderné prístupy k obhospodarovaniu lesov zamerané na celospoločenské využívanie lesov, ale aj “prínos lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu k príjmom, zamestnanosti a ďalším prvkom, ktoré majú vplyv na kvalitu života a na tesné spojenie týchto dvoch oblastí a ovplyvňujú ich schopnosť konkurencie a hospodársku životaschopnosť”. Popri nerastných surovinách, ktorých potenciál sa ťažbou trvalo znižuje, oplýva Slovenská republika bohatstvom lesov produkujúcich trvalo obnoviteľnú surovinu - drevo, ktorého zásoby dôsledným dodržiavaním zásad trvalo udržateľného obhospodarovania lesov dlhodobo narastajú. V súčasnosti je 41 % územia Slovenska pokrytých lesmi, v ktorých zásoba dreva dosahuje vyše 396 mil. m3. V nadväznosti na rozvoj lesného hospodárstva bol vybudovaný drevospracujúci priemysel, ktorého súčasná výkonnosť predstavuje 7,3 % z priemyselnej výroby SR. V dôsledku celospoločenských zmien a určitej destabilizácie však je dnes potrebná podpora vybraných odvetví, smerujúca k vyššiemu finálnemu spracovaniu dreva vyťaženého v SR a tým aj k obmedzeniu nadmerného vývozu surového dreva a neopracovaného reziva.
Na riešenie tejto problematiky v SR bol vypracovaný materiál “Drevo - surovina 21. storočia”. Cieľom programu je v strednodobom horizonte do roku 2005 zvýšiť finálne spracovanie surového dreva na Slovensku minimálne o 1 mil. m3 ročne. Dosiahne sa tak výrazné zvýšenie exportu finálnych výrobkov drevospracujúceho priemyslu na úkor exportu surového dreva, zvýšenie predaja tuzemských výrobkov z dreva na domácom trhu, lepšie využitie prebytkových sortimentov surového dreva, vytvorenie nových pracovných miest a vybudovanie stabilných obchodných vzťahov medzi producentmi a spracovateľmi surového dreva.
Základným predpokladom naplnenia týchto cieľov je vytvorenie spoločnej koncepcie lesníckej a drevárskej politiky produkcie, spracovania a využívania dreva v SR, ktorá umožní odstrániť doterajšie nevyvážené vzťahy medzi lesným hospodárstvom a drevospracujúcim priemyslom SR.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: www. Lesnická práce.cz, www.Silvarium.cz, www.spoločná koncepcia lesníckej a drevárskej produkcie.sk, www.pôda, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.