referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Stavba domu
Dátum pridania: 18.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: paliha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 597
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
ÚVOD

Cieľom tohto projektu je popísať zosúlaďovanie procesov a materiálových tokov pri výstavbe rodinného domu. Taktiež priblížiť riziká, ktoré tento proces ohrozujú a opísať možnosti ich eliminácie.
Konkrétne pôjde o výstavbu rodinného domu v obci Jasenov neďaleko mesta Humenné realizovanú firmou Chemkostav HSV, a.s. Humenné.
Je to dvojpodlažná budova s jedným podzemným podlažím so zastavanou plochou 240 m2. Súčasťou domu je aj suterén.

1. Postup prác
Projekt realizácie výstavby budovy sa skladá z týchto hlavných etáp:
 Predvýrobná príprava výstavby
 Príprava staveniska
 Výkopové práce
 Základy
 Podzemné podlažie
 Nadzemné podlažia
 Strecha
 Montáž rozvodov
 Úpravy povrchov
 Terénne úpravy okolia novostavby
2. Predvýrobná príprava výstavby
Etapa začína výberom lokality. Potom sa vypracuje projekt stavby pre územné a stavebné konanie. Nasleduje vybavovanie stavebného povolenia a dokončovanie realizačného projektu.
Táto etapa sa končí výberom stavebnej firmy a podpisom zmluvy o zhotovení diela.
Úlohou v tejto etape je:
- určiť postup a podmienky zabezpečenia výstavby
- vypracovať realizačný projekt výstavby
- vyhľadať a zabezpečiť subdodávateľov stavebného diela
- objednať potrebný stavebný materiál
Riziká a ich eliminácia: Riziko ohrozujúce túto etapu spočíva v neskorom odovzdaní projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne správneho konania. Ďalej sú to prieťahy v samotnom správnom konaní. Týmto problémom môžeme predísť ak navrhovaná stavba bude spĺňať požadované technické normy, zákony a vyhlášky.

3. Príprava staveniska
Aby bolo možné začať samotné stavebné práce, je potrebné stavenisko dostatočne pripraviť.
Zo staveniska sa odstránia všetky porasty a vyvezú sa na skládku. Stavenisko sa oplotí oceľovým pletivom. Takisto sa odstráni úrodná pôda a uloží na skládke. Následne sa dovezie vybavenie staveniska: šatňa pre robotníkov, umyváreň, sociálne zariadenia, ako aj sklad a niektoré stavebné stroje. Zavedú sa prípojky elektriny a vody potrebné pre vykonávanie stavebných prác. Potom sa pristúpi k zakladaniu stavby, ktoré pozostáva z výškového zamerania stavby a vytýčenia pôdorysu budovy.
Riziká a ich eliminácia: Túto etapu neovplyvňujú žiadne významnejšie riziká, ktoré by mohli výraznejšie spomaliť jej priebeh.

4. Výkopové práce
Výkopové práce bezprostredne nadväzujú na založenie stavby.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.