Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výroba dýh a preglejok

MO č. 16 Výroba dýh a preglejok
OTÁZKY DO DISKUSIE:
-DÝHARENSKÁ SUROVINA, DRUHY DÝH A PREGLEJOVANÝCH MATERIÁLOV
-VÝROBA KRÁJANÝCH DÝH
-VÝROBA LÚPANÝCH DÝH
-SUŠENIE DÝH, PRÍPRAVA A NANÁŠANIE LEPIAICH ZMESÍ
-LISOVANIA A DOKONČOVANIE PREGLEJOK
-MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI, POUŽITIE DÝH A PREGLEJOK

VYPRACOVANE:
Výroba dýh a preglejok
1.výroba dýh:
-dýha je tenký list dreva vyrobený rezaním, krájaním, lúpaním: centrické, excentrické
- hrúbka dýh pri rezaní je 0,5 až 1 mm
- hrúbka dýh pri krájaní je 0,05 až 1 mm; pre nábytkárov 2,7mm
- lúpané dýhy – 0,08 – 2,7 mm

Podľa umiestnenia v preglejke - zloženie
1. preglejovačka – vonkajšie vrstvy
2. vložka – vrstva medzi preglejovačkou a strednou vrstvou
3. stredová dýha – tvoria strednú vrstvu
Päť vrstvová preglejka:
-preglejovačka
-vložka
-stredová dýha
-vložka
-preglejovačka

Zosadenka- sú dýhy zosadené do obrazca na požadovaný rozmer
- delia sa na : vonkajšie plochy (používajú sa pre nábytkárov)
vnútorné plochy (pre výrobu konštrukč. materiálov)

2.preglejka:
-sú konštrukčné ploché drevené dosky vyrobené najčastejšie z nepárneho počtu dýh, ktoré sú vložené navzájom pod 90o uhlom
Rozdelenie preglejok: stolárske, stavebné, letecké, podlahové, dekoračné

Preglejované materiály
-skladajú sa z dvoch alebo viacerých častí z dreva lebo iných materiálov
1.Preglejované dosky – prg, latovka
latovka: hrúbka od 10 – 45 mm
spájanie špagátom
veľkoplošný konštrukčný materiál, ktorých stred je vyrobený z latiek ihličnatých drev. a obojstranne olepený jednou alebo viacerými vrstvami dýh.

2.Voštinové dosky – sú vytvorené obvodovým rámom, v ktorom je uložená výplňová doska- papierová, kartónová, drevená a obojstranne oplášťovaná DVD

3.Vrstvené lisované drevo – použitie v textile, vysoká pevnosť
- preglejovaný mat. zložený z viac. vrstiev dýh.

Ukladajú sa tak, že ich vlákna striedavo zvierajú 45o, alebo od 15-45o uhol

Preglejka: nám zaručuje stabilitu plochy, lebo jednotlivé (plochy) vrstvy sú uložené navzájom kolmo – nepresakujú, úspora prírodného dreva

PLASTIFIKÁCIA SA VYKONÁVA:
1.pri ponorení do vody – teploty 70o – 90o C
2.parením – teplota až 110oC
3.buk sa parí, alebo platifikuje vo vode pre teplote 80oC

Lúpanie dýh
-dýhy sa vyrábajú lúpaním a krájaním
Lúpanie:
-delenie dreva v rovine, ktorá je rovnobežná s vláknami a je kolmá na ich dĺžku
-hlavný pracovný pohyb otáčanie vykonáva materiál – výrez a pohyb priamočiary vykonáva lúpací nôž
Kvalita dýhy závisí:
1. od uhlových parametrov tlakovnice a lúpacieho noža
2. od rýchlosti rezania
3. od dreviny, od priemeru výrezu, od hrúbky dýhy
4. od stupňa hydrotermickej úpravy
5. od správneho uloženia tlakovnice vzhľadom na lúpací nôž
6.od správneho uloženia noža vzhľadom na od vretena

Výroba mikrodýh
-vyrába sa lúpaním a krájením
-hrúbka je 0,08 mm
-lepia sa na papier
-vyrábajú sa iba z hustých a roztrúseno pórovitých drevín
-plastifikácia: máča sa vo vode 20oC, 24 hodíhn
-tepelná úprava: guľatiny nie je vhodná mikrodýhy by mali chlpatý povrch
-použitie: obaly kníh, dekoračných krabíc, na dýhovanie hladných povrchov, obklady stien

DÝHY PRE LETECKÉ PREGLEJKY
- vyrábajú sa lúpaním 0,4 mm z drevín BK, breza, oker
- dýhy by mali byť bez chýb

SUŠENIE DÝH
-pred spracovaním dýh do preglejky sa musia dýhy sušiť na požadovanú W- stolárske preglejky 5 – 8 %; vodovzdorné preglejky 4 – 6 %; obchodné dýhy 12 – 15%
zriadenia: valčekové sušiarne: pri teplote 100 – 150oC; doba sušenia 20 – 60 min; 1 – 4 etážové
pásové sušiarne: teplota 160 – 180oC; doba 10 – 20 min.
dýha => formát + nadmiera: po dĺžke 0,25-0,35%; po hrúbke 3-8%; po šírke 6 – 13 % + na priebeh vlákien

Vlhkosť dýh na vonkajšie účely
VONKAJŠIE ÚČELY:
-močovinoformal dehidové (UF) – 8-10%
-fenolformal dehidové (PF) – 9-12%
VNÚTORNÉ ÚČELY:
-UF – 4-10%
-PF – 4-12%
Príprava lepiacich zmesí
1. lepidlá, ktoré sa neupravujú: PVaC- disperzivé, lepenkové fólie, roztokové
2. lepidlá, ktoré sa musia upravovať: do lepidiel sa pridávajú – riedidlá, plnivá- drevná múčka, vytvrdzovadlá- chlorid amonny, stužovadlá

POUŽITIE LEPIDIEL:
1. stolárske preglejky- používajú sa UF lepidlá, obsah sušiny 50-65%, obchodný názov: UNACOL, DIAKOL, DUKOL
2. vodovzdorné preglejky- sú lepené PF lepidlami, obchodný názov: PENOKOL, PENOKOL A, REZOL
3. letecké preglejky- používajú sa lepiace fólie
4. lepené vrstvené drevo- používajú sa lepiace fólie

Nanášanie lepidiel
-strojné zariadenia: vakové, pogumovaný povrch, 1,5 mm rýhy
pri 5-vrstvovej preglejke: nanáša sa 2 stredové vrstvy obojstranne, nános je 120 – 200g/m2

Lisovanie PRG
OVPLYVŇUJE LISVANIE PREGJEKOK:
-druh dreviny, druh lepidla, tlak, teplota lisovania: pri UF- 105oC, PF- 150o, čas: na 1mm hrúbky, 2 – 5min.

PRAVIDLO SYMETRIE:
-od osi symetrie musí byť- rovnaká hrúbka materiálu, rovnaký druh mat., rovnaký počet vrstiev => týmto získame materiál, že sa nám nešúverí konštrukčná doska (PRG, LAT)

Dokončovacie práce PRG
1.

Klimatizácia: 24 – 48 hodín, na požadovanú W
2. Formátovanie: orezanie preglejok zo všetkých strán do pravého uhla na určitý rozmer, strojové zariadenia: omietacia píla- najprv omieta po šírke potom po dĺžke
3. Opravy chybných miest: chyby dreva: hrče, trhliny; chyby lisovania: zhnednutie povrchovej vrstvy, neprilepené miesta, pluzy; chyby omietania (formátovania): krivé, nemá 90o, vytrhané vlákna

ODSTRANŇOVANIE CHÝB:
a. Tmelenie- odstraňovanie malých chýb; farba tmelu = farbe opravovanej dosky
b. Zaplávanie chybných miest- odstránenie väčších chýb- otvory po väčších hrčiach, trhlinách
c. Odrezaním- nevýhody- vznik preglejok s podmierou; odstraňovanie väčších chýb
4. Meranie preglejok: -meranie hrúbky: mikrometrom; min 25cm od okraja; min 4merania; presnosť 0,1mm
-meranie dĺžky a šírky: oceľovým metrom na presnosť 1mm, meria sa 10cm od okraja
-meranie priamosti: meria sa s presnosťou 0,2mm, strojové meranie
-meranie kolmosti: 0,2 mm na 1m
5. Označovanie preglejok: označujú sa každý kus dosky na hranu
musí byť: výrobca; značka triediča; deň, mesiac, rok výroby; druh dreviny preglejovačky; rozmery – hrúbka * šírka * dĺžka; druh lepidla => stupeň odolnosti voči W; kvalite I, II, III; číslo normy, podľa ktorej je vyrábaná preglejka
6. Skladovanie: -skladujú sa na pevných, rovných podložkách vo vzdušných, suchých skladoch
-musia sa chrániť pred priamym sálavým teplom
-v krytých uzatvorených vagónoch
-musia byť: uložené na ploche, zabezpečenie voči posunutiu

Latovky
časti latoviek: 1.latovkový stred –a) skladá sa z suchého ihličnatého reziva; používa sa zo suchého ihl. rez. SM, JD; hrúbkovo sa egalizuje; rozrezáva sa na latky šírky 2 – 10cm; W býva 6 – 8oC
b) zložený z dých spojený s lepidlom
2.plášť – je preglejovačka s borovice, SM, topoľa, osiky, brezy a BK.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk