referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Matematika - Zadanie maturitných príkladov
Dátum pridania: 24.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kikuska12
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 582
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 25m 30s
Pomalé čítanie: 38m 15s
 

Určte rez kocky ABCDEFGH so stranou a = 5cm rovinou , ak M je stred hrany EF, N tak, že |DC| : |CN| = 5:1, P za bodom B, |FB| = 7 cm.
2. Rovina rezu KLM prechádza stredmi hrán BF, EF, FG kocky ABCDEFGH. Určte pomery objemov geometrických útvarov rozrezanej kocky.
3. Dokážte, že uhlopriečny rez AA'CC' kocky ABCDA'B'C'D' je obdĺžnik. Určte uhol uhlo-priečok.
4. Kocke je opísaná guľa s polomerom r. Vypočítajte povrch a objem kocky.
5. Za aký čas sa naplní nádrž tvaru kvádra, ak sú jej rozmery a = 8 m, b = 5 m, c = m, ak priteká do nej každú minútu 50 l vody.
6. V kocke ABCDA'B'C'D' je vedená hranou CC', ktorej dĺžka je a rovina  tak, že rozdelí kocku na dva kolmé hranoly (štvorboký a trojboký), ktorých objemy sú v pomere 3:2. V akom pomere je rovinou  rozdelená hrana AB?
7. Stan tvaru ihlana má podstatu drevený štvorec, ktorého hrana má dĺžku 2 m, výška stranu je 1,8 m. Koľko m2 plátna treba na jeho zhotovenie, ak 5% povrchu sa počíta na zošitie.
8. Obsah podstavy rotačného kužeľa sa má k plášťu ako 3:5. Jeho telesová výška je 4 cm. Vypočítajte povrch a objem kužeľa.
9. Vedro má tvar zrezaného rotačného kužeľa s priemermi podstáv d1 = 18 cm, d2 = 36 cm a výška vedra je 34 cm. Koľko litrov vody sa približne do vedra zmestí?
5A – MOCNINOVÁ FUNKCIA, NEPRIAMA ÚMERNOSŤ, LINEÁRNA LOMENÁ FUNKCIA.
1. Určte súradnice stredu a rovnice asymptot hyperboly, ktorá je grafom funkcie .
2. Určte graf funkcie .
3. Riešte graficky nerovnicu x3  .
4. Načrtnite grafy funkcií , a určte ich vlastnosti.
5. Načrtnite graf funkcie a vypočítajte obsah obrazca ohraničeného krivkou y = f(x), osou x v intervale <4; 6>.
6. Riešte graficky rovnicu x4 = x3 a nerovnicu x4 > x3.
7. Určte graf funkcie a napíšte rovnicu dotyčnice grafu v priesečníku s osou x.
8. Určte graf funkcie zistite, či 1 je funkčná hodnota.
9. Určte obsah obrazca, ktorý je ohraničený grafom funkcií f: y = x3, g: y = x.
5B – POČÍTANIE S KOMPLEXNÝMI ČÍSLAMI. VZŤAHY MEDZI KOMPLEXNÝMI ČÍSLAMI, ZÁKLADNÉ OPERÁCIE V C, BINOMICKÁ A MOIVROVA VETA.
1. Ak a = – 1+3i, b = – 2+i, určte , .
2. Pre aké zC platí rovnosť:
3. 4. Určte modul ak .
5. Prepíšte do goniometrického tvaru komplexné číslo .
6. Určte komplexnú odmocninu
7. Ak c = – 1+i, , určte c.d, c8, .
8. Využitím binomickej a Moivrovej vety určte sin 3x v závislosti na sin x, cos 3x v závis-losti na cos x.
9. Určte (i – 1)8.
10. Prepíšte do goniometrického tvaru a určte b50 + b52.
11. Komplexné čísla , prepíšte do goniometrického tva-ru a určte a.b, .
6A – EXPONENCIÁLNA FUNKCIA.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.