Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dochádzka do školy (Diskusný príspevok)

Vážená pani riaditeľka, kolegyne a kolegovia. Vítam Vás na besede o často diskutovanej téme, o „včasnej dochádzke do školy“. Aj dnes sa budeme zaoberať so stále nezodpovedanými otázkami, a ja verím, že na dnešnom stretnutí dospejeme k záveru.
Ako všetci vieme, vyučovanie v našej škole sa začína o 8.00 hod. V súčasnosti je však až 20% študentov, ktorí neprichádzajú na vyučovanie včas. Tak vysoké percento nás vedie k zamysleniu a k potrebe tento problém riešiť. Nechcem porovnávať dnešných študentov so študentmi z minulých rokov, ale ako prvý negatívny faktor je iste situácia na našich cestách. Tá sa z roka na rok zhoršuje a určite aj to nepridá na včasnom príchode do školy. Bohužiaľ, túto skutočnosť neovplyvníme. Tiež máme študentov, ktorí dochádzajú z okolitých a niekedy aj vzdialených miest. Možno si poviete nech sa ubytujú v internátoch. Áno, aj takáto možnosť by tu bola, no dobre viete, aká situácia je v mládežníckych domovoch. A taktiež si to každý študent nemôže dovoliť. Stretli sme sa aj s takým prípadom, že študent býval 100 km od školy a cesta ho stála menej financií ako ubytovanie na internáte.
Takže ako jedno z riešení navrhujem posun začiatku vyučovania na neskoršiu hodinu. Nech sa páči, môžete sa vyjadrovať k danej otázke. „Nazdávam sa, že toto nieje dobrá možnosť, ako vyriešiť problém. Podľa mojej mienky by vzrástol počet študentov, ktorí by zase odišli skôr, než sa im skončí vyučovanie, lebo vieme, že nie je problém dostať sa cez vrátnicu. Jednoducho by sa im nepáčilo zostávať v škole dlho, do neskorších popoludňajších hodín. Pretože tým, že sa posunie začiatok vyučovania, sa automaticky posunie aj jeho koniec.“
„Na tú vrátnicu by som reagovala faktom, že sa na začiatku školského roka zaviedli študentské preukazy, i keď s odstupom času, ktoré napomohli proti predčasným odchodom zo školy. A takisto by sa tieto kontroly predbežne sprísnili.“
Ďakujem za Vaše názory. Má ešte niekto ďalšie pripomienky alebo návrhy? Ak nie, tak v tom prípade by som navrhol situáciu riešiť tak, že by sme postihnutých študentov trestali!
„Dovoľujem si tvrdiť, že by to nemalo význam. Niekedy mám pocit, že na našich študentov už neplatí naozaj nič. A na druhej strane akými trestami by sme ich trestali? Napríklad tým, že by sme ich nechali po škole?! Čo by sa tým vyriešilo! Aký by to malo význam! Dostali by sme sa opäť do situácie, v akej by sme boli, keby sa vyučovanie začínalo neskôr.“
Mám dojem, že s našimi študentmi si len tak ľahko neporadíme.

Mali by sme predsa len vyskúšať veľmi známu metódu „dohovárania“. A všetci vieme, že sa často aj osvedčila!
„Akoby sme to už neskúšali mnohokrát. I keď musím Vám dať za pravdu pani kolegyňa, že sa naozaj v rôznych situáciách presadila, a boli to omnoho závažnejšie veci ako je táto.“
Takže navrhujem, aby sa všetkým študentom dohovorilo. Poprosil by som triednych profesorov, aby dohovorili každému študentovi osobitne, poprípade, aby im aj pohrozili, ak by to bolo treba. Nesmieme však zabúdať ani na názory našich študentov. Ako by sme ich mohli zapojiť do riešenia tohto problému? Máte nejaké návrhy?
„Máte pravdu, ja navrhujem, aby sme všetkých študentov zapojili cez náš školský časopis a dali im možnosť vyjadriť sa v ankete, ktorá by bola vložená ako príloha časopisu.“
„Áno, to je dobrý nápad, anketu by sme vyhodnotili a výsledok by sme prečítali na nasledujúcej besede.“
„A môžeme pozvať aj zástupcov študentov a dať im šancu zapojiť sa priamo do diskusie a vyjadriť sa.“
Myslím, že toto je veľmi dobrý nápad. Určite mi dáte za pravdu!? No nie?
„Áno samozrejme“
Takže jeden z mnohých problémov by bol z časti vyriešený. Dúfam, že sa študenti polepšia a my sa budeme môcť zaoberať ďalšími problémami, ktoré túto školu trápia a nemôžu sa ďalej odkladať. Ja Vám veľmi pekne ďakujem za účasť na tejto besede, za Vaše pripomienky a názory a dúfam, že sa skoro stretneme. Prajem Vám ešte príjemný deň.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk