Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy

18/5/03
Drogy
Ale najprv objasnenie pár faktov
Toxikofília nie je čisto činnosťou ľudskou, vyskytuje sa aj u zvierat. Hmyz s obľubou saje šťavu z narušeného ovocia, ktorá na vzduchu rýchlo kvasí na alkohol, papagáje sa radi opíjajú palmovým vínom. Na amerických pastvinách sa vyskytuje rastlina loco; zvieratá, ktoré ju spoznali, už nežerú nič iného a nakazia locoizmom cele stádo. Otrava sa prejavuje lákavosťou, halucináciami, otáčaním sa okolo osy a končí vyčerpanosťou a smrťou. Drogy sú „akékoľvek chemické latky, ktoré spôsobujú zmeny telesné, duševné alebo emočné alebo zmeny chovania jednotlivca.“. Tak samozrejme pôsobia všetky látky a potraviny. Iná definícia je, že droga je každá prírodná alebo syntetická látka, ktorá 1. pôsobí psychotropne, 2. je schopná vyvolať závislosť. Užívanie drog znamená ich spotrebovanie ako lieku lege artis vo vhodnej dávke a vo vhodnú dobu. Zneužívanie drog : príliš mnoho, príliš často, v nevhodnú dobu. Drogová závislosť sa definuje ako „štádium periodickej alebo chronickej otravy, škodlivé pre jednotlivcov aj pre spoločnosť, vyvolané používaním prirodzenej alebo syntetickej latky.“ Ak sa preruší príjem latky, objavia sa abstinenčné príznaky, ich dodaním miznú. Návyk nie je nutkavá potreba drogy, ale túžba po nej. Tendencia zvyšovať dávku je mala. Závislosť je psychická, nie fyzická, chýbajú abstinenčné príznaky. A teraz spomínané drogy.
Drogy sú prírodná alebo umelo vyrobená omamná látka, ktorá sa využíva ako liečivo alebo sa zneužíva pri toxikománií. Všetky drogy sú návykové a ich dlhodobé a nadmerné užívanie poškodzuje organizmus a môže spôsobiť smrť. Patrí sem alkohol, prchavé látky, ktoré sa fetujú ( toluén ), a iné organické zlúčeniny, halucinogény. Amfetamíny:
Slovo amfetamíny pochádza z chemického názvy Alfa-Methyl- FeneThyl-AMIN. Tieto látky sa zaraďujú do skupiny amínov. Patria sem adrenalín, efedrín, noradrenalín, amfetamín a mnohé iné. Synteticky bola prvýkrát pripravená látka fenilzopropylamín v roku 1887. O niekoľko rokov neskôr v roku 1919 bol vyvinutý pervitín (methamfetamín). Tieto látky sú často využívané na povzbudenie, hlavne u športovcov vo forme dopingu (efedrín). Efedrín:
Je to alkaloid pochádzajúci z rastliny Ephedra vulgaris Rich. Má formu bieleho kryštalického prášku bez zápachu, chutí horko. Má povzbudzujúce účinky, ruší účinnosť chloralhydrátu, ktorý navodzuje spánok. Amfetamín (Psychoton, Benzedrín):
prvý krát bol syntetizovaný v roku 1927.

Zvyšuje činnosť životne dôležitých orgánov, slovnú a pohybovú aktivitu, zlepšuje náladu, znižuje ospalosť, pocit hladu. Spôsobuje paranoidné bludy, nekľud, pocity úzkosti. Pri pravidelnom užívaní po dobu trištvrte až jedného roku, dochádza k závažným psychickým a metabolickým poruchám, ktoré obvykle končia smrťou alebo doživotným umiestnením v ústave pre duševne chorých. Fenmetrazín (Dexfermetrazín, Preludín):
Tento liek mal pôvodne slúžiť k liečeniu porúch sústredenosti, mal pomáhať rekonvalescentom pri rýchlejšom zotavovaní. U deprimovaných ľudí mal zlepšovať náladu, pacientov pripútaných na lôžko rýchlejšie zmobilizovať. Krátko po uvedení na trh sa ukázalo, že ľudia berú nie predpísané štyri, ale niekedy tridsať až štyridsať tabliet denne. Použitie môže vyvolať poruchy nálady, nekľud, ilúzie a halucinácie. Methylfenidat (Ritalín, Centedrín):
Má slabšie povzbudzujúce účinky ako amfetamín. Aj napriek tomu naňho vzniká klasický návyk. Po použití sa dostavuje strata citov, poruchy pamäte, spánku, koncentrácie, nekľud, agresivita, halucinácie, paranoidné bludy. Ópium:
Ópium sa používalo k náboženským účelom v Číne a Indočíne. Najčastejšia forma používania ópia je jeho fajčenie. Pojedanie ópia je rozšírené hlavne u mohamedánov. Ďalšou formou užívania je žuvanie. Do surového ópia sa pridávajú latexové látky , ktoré ho zjemňujú. Surové ópium obsahuje asi 20% účinných alkaloidov. Medzi nich patrí morfium 14%, ďalej kodeín 1%, papeverí 0,8%, thebain 1%, narkotín 0,5% a ďalšie. Najúčinnejší a najvyhľadávanejší z týchto alkaloidov je práve morfium. V súčastnej dobe sa morfium používa v lekárstve ako anestetikum alebo je používaný toxikomanmi intraventálne. Kokaín:
Kokaín sa získava z listov kríku nazývaného koka, ktoré rastú na svahoch juhoamerických And. Kokové kríky poznali už Inkovia a používali jeho omamujúceho účinku pri náboženských obradoch. Žuvanie kokových listov sa veľmi rýchlo rozmohlo medzi španielskymi kolonizátormi, pretože bezprostredný účinok žuvania mal za následok vzpruženie síl, potlačenie hladu, smädu a ďalšími zdanlivo priaznivými účinkami. Dlhšie požívanie však malo zhubný účinok, preto bol Španielmi vydaný zákaz užívania kokových listov. Listy koky obsahujú 0,15% čistého kokaínu. Najčastejšie sa kokaín šňupe alebo sa pripravujú kokaínové nápoje. Otrava kokaínom spôsobuje, že ženy sa stávajú nymfomanickými. U mužov vzrastá pohlavná túžba, ale klesá schopnosť ju ukojiť. Hašiš:
Domovom je India. Hašiš je to isté ako je naše konope alebo americká marihuana.

Účinné alkaloidy obsahuje navábene páchnuca živica vylučovaná najviac zo samičích kvetov rastliny. V súčasnej dobe sa pod pojmom hašiš rozumieme práve tieto kvety. Marihuana sa najčastejšie fajčí, žuje alebo sa z nej pripravujú rôzne prevažne alkoholické nápoje. Pre účely fajčenia sa najčastejšie používa celá rastlina, ale najvyššieho účinku sa dosahuje u cigariet zhotovených zo samičích kvetov, v účinnosti nasledujú cigarety zo samčích kvetov, a potom listov rastliny a cigarety zhotovené zo stonky sú prakticky bez opojného účinku. Účinok otravy na organizmus sa prejavuje v dvoch štádiách: najprv dochádza k pocitu úzkosti, a potom v štádiu druhom sa dostavuje eufória a pocit vnútornej blaženosti. V druhom štádiu si počínajú niektorý otrávení veľmi detinsky, robia nezmyselné veci a občas upadajú do neztišiteľného smiechu. Táto dobrá nálada ešte niekedy pred spaním prejde v plač, niekedy až v prebúdzanie. LSD
Vyskytuje sa vo forme bieleho prášku, tablety alebo tripu- malého papierika napusteného LSD. Intoxikovaný má rozšírené zorničky, zvýšený krvný tlak, zrýchlený dych, mení sa chápanie času, dostavujú sa bohaté ilúzie, strata chuti k jedlu, pocit ľahkosti, tendencia vyhľadávať samotu. Chemicky ide o diamid kyseliny lysigerovej, získava sa amináciou extrakcií námelu. Patrí medzi najsilnejšie halucinogény, vyvíja sa značná tolerancia a závislosť.
K tomuto poslednému bodu, charakteristike o LSD by som rád pridal jeden príbeh, ktorý sa okrem iných objavujú na internete a nie je ľahké ich nájsť.
Boli sme štyria (Bolo ich šesť)
Rozhodnutie zjesť ich šesť padlo už dávno predtým, ako sme tento, podľa niektorých sebevražedný kúsok uskutočnili. Asi mesiac, dva predtým, než sa TO stalo sme ja, Peter a môj priateľ Jano intenzívne uvažovali o tom, že s tripmi definitívne skončíme, čo sa netýkalo tých šiestich, o ktorých sme už dlho uvažovali, len nikdy nebola vhodná doba. No a táto doba prišla pár dní pred Silvestrom 2000/2001. Dostali sme sa v tom čase k nejakým tripom, bolo ich pomerne dosť, mali sme aj nejaké ušetrené peniaze a vedeli sme, že je TO tu a čoskoro sa to stane. Vzali sme si pre seba presne toľko, koľko sme potrebovali a čakali sme na vhodné podmienky. Tie sa rysovali na 30-31.12.2000. Bol k dispozícii voľný byt, garsónka + jedno dievča a majiteľ bytu. Stretnutie a presné dohovory prebehli 30.12.2000 popoludní. Doma sa pobalili deky, plachty, oblečenie knihy, videokazety, CD-čka a kopec rôznych zaujímavých vecí, ktoré by sa mohli hodiť. Cestou na byt sme skočili do videopožičovne, kde sme požičali ešte nejaké videokazety (medzi nimi napr.

MATRIX) a do potravín, kde sme vybrali potraviny a nápoje a rôzne sladkosti podľa vkusu a chuti zúčastnených. Na byt sme prišli asi o 18.30. Sadli sme si na deku do prostriedku izby a vybalili sme naše vesmírne substancie. Bol to zaujímavý pocit v rukách takéto množstvo "papierikov". S Janom sme porozmýšľali a potom sme si ich po jednom odtŕhajúc vložili do úst. Naši spoločníci sa nakoniec rozhodli, že "zjedia" tri a aj to urobili. Vo chvíli, ako mi v ústach zmizol posledný papierik, zvolal som: "Čo sme to preboha urobili!". Bol to pocit toho, že sme to naozaj urobili, nielen sme o tom rozprávali a už sa to nedá vrátiť späť. Nato sme pustili videokazetu s Matrixom a úvodnými reklamami. Popri tom sme sa rozprávali a čakali na prvé príznaky zmien vedomia. Začali, ako obyčajne jemnými ilúziami a zmenami vo vnímaní, ale už asi po desiatich minútach. Potom, neviem to určite asi hodinu po požití to začalo dostávať rýchly spád: vizuálne halucinácie sa stupňovali, začala sa nám zadrhávať reč. V tých chvíľach sa začalo rozpadávať ego a naše rozhovory boli niekedy nepríjemné, vychádzali na povrch vzťahy medzi všetkými zúčastnenými, pri vyslovovaní viet som videl každý pohyb svalu na tvári, intonáciu, spôsob vyslovenia, vzťah rečníka a adresáta, dokonca aj skryté pohnútky a vnútornú motiváciu toho, kto vetu vyslovil. Z hĺbky mysle sa mi vynárali aj skryté asociácie, spojené s dávnymi zážitkami, ktoré majú súvis s tým, prečo sa správam tak, ako sa správam. Spomínal som si aj na naše spoločné zážitky, ktoré sa z mysli už dávno vytratili. Vrchol zážitku bol dosť jasne ohraničený. Začalo sa to tým, že sme neboli schopný vôbec formulovať myšlienky, úplne sme stratili pojem o čase a vôľa niečo robiť sa niekam stratila. Osobnosť zmizla, nebol tu už viac žiadny Peter, Jano, Petra alebo Dano, boli tu len štyri kôpky schúlené na zemi, ktoré nevedeli, čo sa deje, či sa niečo deje, kde je sever, kde sme, kto sme, prečo sme tu, či má niečo zmysel, ako dlho tu ešte budeme, či sa to skončí a kedy sa to skončí a čo sa má vlastne skončiť. Vôbec som nevedel, čo sa so mnou deje. Nevedel som, či je deň, alebo noc a keby aj vôbec by mi to nedávalo zmysel, proste som len bol. Nevedel som kedy a či sa tento stav vôbec skončí - naozaj - chvíľami to bolo desivé, naozaj som nevedel, či sa vôbec vrátim do normálu. Mal som pocit, že pre mňa neplatia zákony času. Keď som sa pozeral na svoje ruky, nevedel som, či sú hmotné, čo to vlastne je, či to nie len nejaký zhluk energie, nič známe mi nedávalo zmysel. Pozrel som sa na Petru - bola úplne mimo a niekoľkokrát sa ma spýtala, či sme normálny.

Nevedel som jej na to odpovedať. Istý čas som dokonca nevedel, koľko nás je na izbe ! a pritom sme tam boli celý čas len my štyria .. Nejaký čas som strávil aj na WC, kde som si sadol a pred otvorenými očami sa mi vírili farebné halucinácie - boli to fraktálovité obrazce určitých tvarov, na každom tripe veľmi podobné (vtedy boli halucinácie samozrejme intenzívnejšie) a veľmi by ma zaujímalo odkiaľ pochádzajú a čo predstavujú. V jednu chvíľu som si sadol za kreslá na gauč do prítmia a pozoroval som svoju ruku. Vtedy som videl jednu z najfascinujúcejších vecí na tripe - okolo prstov svojich rúk som videl auru - ako malé plamienky farby hlavne červených odtieňov a na dlani som videl farebnú akoby kreslenú vysmiatu tváričku. Tieto halucinácie boli veľmi zreteľné, bolo ich vidno stále, len veľmi jemne sa menili. Petre sa každú chvíľu zdalo, že počuje zvoniť mobil, preto sa k nemu každú chvíľu rozbehla a niečo na ňom stláčala. Keď som k nej prišiel, boli na displeji naťukané nezmyselné kombinácie písmen a číslic. Potom sme sa rozhodli, že mobily povypíname a odložíme ich nabok. Petra aj tak zasa počula znonenie a nemohol som jej to vyhovoriť, aj keď som jej ukázal mobil oddelený od baterky. Sadol som si na WC a zhasol som si. Ocitol som sa vo svete energií, víriacich všade dookola. Všetko bolo v pohybe, plastické a premenlivé, aj moja myseľ a celá kúpelňa. V jednej chvíli ma prepadla hrôza a napadlo ma, že to čo prežívam je na človeka veľa, že by nikto nemal vedieť všetko. Zdalo sa mi, že viem ako funguje vesmír ako celok, ako doňho zapadá človek a jeho myslenie so všetkými jeho nedokonalosťami. Toto poznanie bolo dosť zdrvujúce a zdalo sa mi, že sa mi každú chvíľu preťaží mozog. Akonáhle sme sa dostali za "vrchol", vedel som, že je dobre, že sa vrátim späť do normálu. Vtedy som si spokojne sadol do tureckého sedu a usmieval som sa. Rasťo sa na mňa pozrel zasa a povedal: "Tak toto je stelesnená spokojnosť!" Už sme sa zasa boli schopní spolu baviť a praktickejších veciach. Pustili sme si Matrix a po ňom ešte ďalšie dva filmy (názvy sú nepodstatné). Medzitým sme sa pustili do všetkých tých cukríkov, keksov a rôznych sladkostí, ktoré sme si kúpili a navzájom sme sa ponúkali. Veľmi dobre sme sa bavili. Asi o 5,30 ráno Rasťo šiel späť a zaspal (čo bolo pre mňa nepochopiteľné) a my ostatný traja sme sa snažili spolu komunikovať. Chceli sme sa vybrať von, do prírody (všetko bolo zasnežené), ale nedostali sme sa tam, neboli sme to schopný spraviť ani fyzicky a psychicky už vôbec nie.

Preto sme zostali vnútri. Komunikácia začala byť problémom. Slová sa z úst drali veľmi ťažko a v každom z nich bolo poznať, čo je za ním skryté - povaha človeka, jeho pohnútky a vzťah k adresátovi, poprípade skrytú neúprimnosť, či neznalosť. Preto sme to nechali tak a každý si sadol na svoje kreslo a zostal sám so svojimi myšlienkami. Ja som si v mysli preberal vzťahy s mojimi priateľmi, ľuďmi, ktorých poznám a svojimi rodičmi a ďalej to, čo niekedy robím so svojim životom. Bolo to dosť nepríjemné. Podávalo mi to neskreslený obraz o mne, o tom, aký som a nedalo sa klamať. Človek sa sám pred sebou v týchto chvíľach neskryje. Pól alebo jeden trip sa dá "ukecať", ale šesť nie. Videl som sa a za niektoré veci som sa za seba hanbil. Snažili sme sa zaspať, no dosť dobre to nešlo, bol to stav keď sa mi chvíľami zdalo že spím, ale nebolo to tak. "Vstali" sme asi o 13,00, niečo sme zjedli - už sme boli relatívne v pohode a o 17,00 sme šli každý domov, vziať si na jedenie niečo poriadne. Zišli sme sa asi o 20,00 toho istého dňa, pustili sme si televíziu, pozerali sme ju, rozprávali sme sa. Potom sme (keďže to bolo 31.12.2000) šli do mesta so šampanským a pozreli sme si o 00,00 ohňostroj, ktorý nám pripravilo mesto. Keď sme sa vrátili, okamžite sme zaspali. P.S.: Od tohto zážitku som sa už nikdy nepohádal s mamou, veľmi dobre s ňou vychádzam. Mám ju rád a snažím sa jej pomáhať. Ďalej by som rád pokračoval ďalším príbehom, ale najprv trochu charakteristiky o droge zvanej
Crack
C17H21NO4
Crack je slangový názov pre hydrochlorid kokaínu, ktorý je pri výrobe cracku premenený späť na tzv. "volnú bázu". Nejedná sa teda o novú drogu, ale o látku, ktorá vzniká tepelnou úpravou hydrochloridu kokaínu s jedlou sódou a éterom, menej často čpavkom. Názov údajne pochádza z praskavého zvuku, ktorý vzniká pri zahrievaní cracku pri jeho fajčení. Je predávaný vo forme belavých kryštálikov. APLIKÁCIE
Crack sa nešňupe ako kokaín, ale býva fajčený vo zvláštnych fajkách či cigaretách v zmesi s tabakom alebo marihuanou. Je rovnako možné inhalovať dym, ktorý vzniká spaľovaním kúsku cracku na pocínovanej fólii. ÚČINKY
Aktívnym princípom cracku je kokaín. Crack absorbovaný pľúcami pôsobí na CNS (centrálny nervový systém) podobne ako kokaín. Mechanizmus jeho pôsobenia na mozgové vlákna nie je presne známy: pravdepodobne blokuje absorpciu noradrenalínu presynaptickými zakončeniami neurónov. Užívanie volnej bázy je najrýchlejší spôsob ako dostať do mozgu značné množstvo kokaínu.

Dym je absorbovaný v kapilárnom filtri pľúc a dostáva sa do mozgu behom 4-6 sekúnd po inhalácii. Účinok cracku dosahuje vrcholu behom prvých 30-60 minút po požití a v priebehu ďalšej hodiny mizne. Stav intenzívnej eufórie trvá 5-10 minút. Hlavným problémom jeho užívania je vysoké nebezpečie predávkovaním, pretože je ťažké odhadnúť množstvo aktívnych látok v často "rezanom" množstve. NÁVYK
Príznačným a veľmi nebezpečným rysom cracku je jeho vysoká návykovosť. Vo veľmi krátkej dobe, často po necelých dvoch mesiacoch vyvoláva silnú fyzickú závislosť. Obete cracku trpia v pokročilejšom štádiu preludmi a halucináciami a vážne sa zhoršuje ich fyzický stav.

No a tu je k tomu už spomínaný príbeh od
Jenifer:
Keď som bola na strednej škole, začala som brať kokaín. Moji rodičia vedeli, že sa čosi deje, ale vždy keď chceli zo mňa niečo dostať, klamala som. Hovorila som im, že nemôžem mať problém s drogami, pretože drogy neberiem. Potom som ukradla otcovi z peňaženky peniaze a kúpila som si za ne kokaín. Vždy som sa považovala za veľmi pekné dievča a vždy som vedela, že ma rodičia milujú a starajú sa o mňa. Nikdy som nemala núdzu o chlapcov a vždy som mala veľa dobrých priateľov. Vlastne som ani nevedela, že som závislá od kokaínu. Ale keď som mala šestnásť, začala som robiť také veci, že som stratila voči sebe všetku úctu. Začala som robiť prostitúciu, aby som získala peniaze na drogy. Tiež som sprevádzala mužov v spoločnosti a zarábala som tak slušné peniaze. V jedno popoludnie, keď som bola v škole, zistila mama, že robím prostitúciu. Našla v mojej izbe zoznam telefónnych čísel. Boli to telefónne čísla sprevádzajúcej služby, pre ktorú som pracovala. Zavolala tam. Hneď vedela, čo robím. Pre mojich rodičov to bola tá posledná kvapka. Nemohli už so mnou viac žiť. Dali mi na výber, buď prestanem brať drogy a pôjdem sa liečiť, alebo mám vypadnúť z domu. V podstate som sa rozhodovala medzi drogami a rodinou. Rozhodla som sa pre kokaín. Nechala som školu, zbúchla som sa s dvoma dílermi a nasťahovala som sa k nim. Najskôr boli veľmi fajn. Kúpili mi nádherné šperky a šaty a brávali ma do dobrých reštaurácií. Dokonca mi kúpili aj auto. Ešte stále som pracovala pre tú sprevádzajúcu službu, takže som mala vždy dosť peňazí. Môj postoj voči rodičom bol: "Kašlem na vás. Nepotrebujem vás." Keďže tí chalani boli díleri, vždy som mala zadarmo drogy, aké som len chcela. Nemusela som už za kokaín platiť. Jeden z tých dílerov sa stal mojím chlapcom, hoci mal tridsaťtri rokov a ja som mala len šestnásť.

Mal styky so zámorím, kupoval kokaín po kilách a varil ho na crack (krek) priamo v dome. Potom išiel von a rozniesol ho svojim zákazníkom. Myslela som si, že len černošská spodina fajčí crack, pretože mal povesť drogy geta. Ale v spoločnosti týchto dílerov som zistila, že crack je všade. Berú ho mnohí vzdelaní ľudia, žijúci v lepších štvrtiach. Môj chlapec nepredával na ulici v gete, predával belochom, ktorí mali dobrú prácu, veľa peňazí a krásne domy. Nikdy sme sa nebáli polície. V belošských štvrtiach sú policajti slepí, pretože tu nedochádza v súvislosti s crackom k násiliu alebo vraždám tak, ako to býva v chudobnejších štvrtiach. Môj priateľ zarábal predávaním cracku tisíce dolárov týždenne, ale policajti nemali ani šajn, čo sa deje. Ako keby ani neexistovali. V lepších štvrtiach je crack neviditeľnou epidémiou. Môjmu priateľovi neprekážalo, že užívam kokaín, ale nechcel, aby som brala crack. Hovorieval mi: "Crack ťa zničí. Nezahrávaj sa s ním, pretože je to najhoršia droga, aká existuje." Až dovtedy som s tým nemala problémy. Vždy som si myslela, že crack je to posledné na svete, čo si dám. Ale niektorí z tých mužov, ktorých som chodila sprevádzať do spoločnosti, mali radi crack. Vyspala som sa s nimi a potom si zapálili svoju fajku. Táto droga sa povaľovala všade. Tak som to raz v noci skúsila. Chcela som zistiť, aké to vlastne je. Keď na to prišiel môj priateľ veľmi sa nahneval. Strašne sme sa pohádali. Zbil ma a povedal mi, aby som to už nikdy nespravila. Ja už som ale bola závislá od kokaínu a keď som si raz zafajčila crack, bolo to, akoby som bola desaťkrát závislejšia. Nasledujúcich šesť mesiacov som stále fajčila crack. Dávala som si dávku za dávkou a dávku za dávkou a nespávala som aj tri, štyri, päť nocí po sebe. Nechala som to dôjsť až tak ďaleko, že som sa neudržala na nohách a potom som prespala aj dva, tri dni. Keď som sa potom prebudila, prvé čo som spravila bolo, že som si strčila medzi zuby fajku. Po piatich či šiestich mesiacoch intenzívneho užívania cracku som už ani nevyzerala ako ľudská bytosť. Veľmi som schudla a moje oči vyzerali strašne - vyhasnuté a podliate krvou. Vyzerala som ako dievča z ulice. Môj priateľ mi dával toľko cracku, koľko som len chcela, ale už nebol ku mne dobrý. Spolu s jeho priateľmi ma bil a znásilňoval. Na večierkoch boli zvlášť suroví a nechávali ma kolovať po miestnosti. Strhli zo mňa šaty a musela som súložiť s celou kopou ľudí. Mala som šestnásť rokov a znásilňovali ma tridsať-, tridsaťpäťroční muži. Ale ja som sa nepokúšala odísť. Ďalej som ostávala v tomto prostredí.

Ďalej som sa nechávala biť a znásilňovať, pretože som potrebovala crack. Často som sedela s fajkou ukrytá v skrini. Moje telo bolo dotlčené a zjazvené, ale ja som necítila žiadnu bolesť. Bála som sa tých mužov, s ktorými som žila, ale všetky moje city boli fuč. Fyzicky som bola ešte stále nažive, ale po citovej stránke som spáchala samovraždu.
Po tomto smutnom príbehu budem pokračovať charakteristikou marihuany a jej užívaním.
Fyzické riziká:
- zápal priedušiek, poškodenie výsteľky sliznice, poškodenie dýchacích ciest, zápal pľúc a vyššia náchylnosť k infekciám dýchacích ciest
- rakovinotvorný účinok zo splodín horenia marihuany
- ohrozenie srdca a ciev vyplývajúce z poškodenia výsteľky ciev a srdca z toxických splodín horenia, ktoré prechádza z pľúc do krvi
Psychické riziká:
- poruchy krátkodobej pamäte, poruchy sústredenia sa a pozornosti, poruchy vnímania času a priestoru, nestabilita emócií po požítí marihuany
- halucinácie pri vyšších dávkach
- poruchy krátkodobej pamäte ako dlhodobé riziko
- narušenie motivačných faktorov a motivácie ako dlhodobé riziko
Spôsob aplikácie:
- najviac škodlivé užívanie marihuany je fajčenie cez joint alebo fajku, vtedy sa do tela dostáva najviac škodlivých splodín
- šetrnejšie voči zdraviu je fajčenie cez bongo, pričom sa dym ochladzuje a čiastočne filtruje
- najšetrnejšie voči zdraviu je aplikovanie cez vapolizér, vdychovaný dym neobsahuje žiadne toxické splodiny
A tu je ďalší príspevok, ktorý som našiel, kde inde ako na internete.
Pervitín
Kašli na to, je to svinstvo, neber to!

Skúsenosť od kamaráta, ktorý s tým našťastie prestal.
Chcel by som poukázať na ďalšie fakty týkajúce sa tejto drogy, ktorá má však dve tváre. Web ponúka veľké množstvo informácii o tejto látke. Nechcem sa zaoberať o jej vzniku, výskume atď. Chcel by som sa s Vami podeliť o moje zážitky, moje postrehy. Sú to zväčša postrehy ľudí, ktorých sa osobne táto problematika dotýka. Je to problém, ktorý vážne zmenil ich život. Nebezpečnosť tejto látky spočíva v tom, že spočiatku pôsobí nevinne. V partii medzi ľuďmi môžeme často počuť frázy ako: nie je to návykové, môžeš s tým fungovať v práci aj v škole a verte, že na začiatku si ani rodina nevšimne tvoju agitačnosť. Tvoj životný elán dokonca prekvapí aj tvoje okolie. Zrazu máš chuť každému pomáhať. Tvoje výsledky v práci, alebo v škole môžu mať pozitívnu stúpajúcu tendenciu. Práve tým sa môžeš stať obľúbeným a vyhľadávaným. Stáva sa s teba kvalitný zabávač. Keď si na párty si sám prekvapený čo si schopný zo seba vydať.

Potreba tekutín a stravy je potlačená do alarmujúcich mierok. Tento životný štýl ťa uberá o prirodzený regeneračný proces ako je spánok. Ten je dôležitý pre metabolické pochody v našom organizme. Ak je deficit spánku dochádza k silnej deštrukcii v oblasti metabolickej, hormonálnej a chemickej. Mení sa PH krvi a tkaniva. Hovorí sa o tzv. prekyslení. Zo zvýšením PH vzniká tzv. osmotický tlak, alebo osmóza. Pri tzv. dojazde sa nachádzame v stave izotómie, alebo hypertómie. To sú veľmi známe pocity, keď nám srdce búcha ako o závod pozeráme hodiny do stropu namiesto toho aby naše telo spalo. Následne po tom dochádza k celkovému nepokoju, podráždenosti, horúčkam a bolestiam hlavy. Prichádza túžba po ďalšej lajne, no v tomto stave je ďalšia dávka neúčinná, môže sa nám zdať že to nešlape. No naše telo dostáva ďalšie šoky. Týmto si môžeme dojazd ešte viac zhoršiť. Najlepšie urobíte, ak sa poriadne najete. Aj keď to je ťažké a máme stiahnutý žalúdok, k tomuto kroku je bezpodmienečne dôležité odhodlať sa. Nájsť si čas na odpočinok a oddych. Pocity nechutenstva môžu pretrvávať 2-3 dni./Skúste 3 dni vôbec nič nejesť, nepiť a nespať bez toho, že by ste si dali linku. Je to boj o život. Halucinácie sú prakticky samozrejmosťou. /Psychika takéhoto človeka sa rapídne mení. Stredobodom záujmu je perník a iba perník. Nieje problém sedieť v pivnici s partiou a hrať 26 hodín bez prestania karty./Toto som reálne zažil!!!/A potom znovu rozmýšľať kam sa pôjde variť. Presedieť celú noc v aute pri krížovkách tiež nieje problém. Po čase sa z Vás stávajú čudáci nepochopený spoločnosťou a vaším jediným východiskom je znovu a znovu útek do Vášho chemického sveta.

Pridávam ďalší popis ďalšej drogy. Tentoraz je to
Heroín (Diacetylmorfín)
( C17H17NO(C2H3O2) )
"Rok som sa nekúpal ani si nemenil šaty a len si každú hodinu vrážal ihlu do šľachovitého šedého strnulého mäsa konečnej závislosti. .. Dokázal som sa osem hodín pozerať na špičku svojej ľavej boty. K činnosti som sa vyburcoval len, keď dochádzali presýpacie hodiny drogy. .. črevá sú plné usadlých vzrastov, čo vyžaduje zákrok vykrajovačom jabĺk alebo jeho chirurgickým ekvivalentom."
S. Burroughs
Najznámejší zástupca tvrdých drog. Vyrába sa z morfínu jeho acetylovaním. Z kilogramu morfínu je možné získať asi 100g heroínu. Ku konzumentom sa dostáva v nízkych koncentráciách. Koncentrácia sa pohybuje v rozsahu 40-80%. Ak je na trhu heroínu dostatok, býva silnejší i lacnejší. Ak je kríza, je tomu naopak.

Z toho plynie, že je ťažké určiť správne dávkovanie, lebo koncentrácia účinnej látky sa mení. To môže spôsobiť predávkovanie. Účinkuje podobne ako morfín, ale rýchlejšie, intenzívnejšie a kratšiu dobu. Oproti morfínu stačí až desaťkrát menšia dávka. Nástup príjemného pocitu je veľmi rýchly. Tzv. kick. Mŕtvola sa často nájde ešte s ihlou v žile. Pôsobí 1-7 hodín príjemný pocit zvaný high. Bežná dávka býva 10 mg čistého heroínu. Pre amatéra je pravdaže 6 mg smrteľných. Účinok sa prejavuje od 2,5 mg. 10 mg zaisťuje lietanie. Heroín je možné šňupať, vdýchavajú sa jeho pary vznikajúce pri zahrievaní. Vpichuje sa do svalu, alebo do žily. Prášok sa rozpustí na lyžičke v kyseline citrónovej, rozohreje sa nad plameňom, prefiltruje cez vatu a vpichuje. Vysoké dávky narušujú funkciu centier dychu, postihnutý prestane dýchať a umiera. Tento účinok je ešte umocnený alkoholom. Smrteľná dávka je 50-70 mg. Desať injekcií vytvára kompletný návyk. Nakoniec pridávam jednu myšlienku, nad ktorou by sa bolo treba zamyslieť. A to je Prečo deti užívajú drogy
Je to túžba po euforizačnom účinku?
Konzumácia drog a alkoholu len pre opojenie, pre príjemný pocit, ktorý so sebou prináša, sa zdá ľudom, čo majú o každom správaní iste vžité predstavy, tak málo významné, že ju často prehliadnu. Túžba po dobrom pocite je základným motívom. Príčina prečo deti užívajú drogy, sú rovnaké ako dôvody dospelých. Konzumujú ich, najmä alkohol, pri podobných príležitostiach, ako si doprajú dospelí, teda na večierkoch, pri športových podujatiach, ako odmenu, či s priateľmi.
Zvedavosť a nuda. Dieťa hľadá dobrodružstvo a vzrušenie, nové skúsenosti, poznanie, zručnosti a schopnosti, aby si tak vyplnilo voľný čas a malo viac zábavy ako v škole, pri práci, úlohách alebo iných povinnostiach. Drogy sú ľahkou odpoveďou na ich hľadanie. Zvedavosť je prirodzená vlastnosť mládeže. Vlastne zvedavosť je pravdepodobne oveľa vážnejší dôvod, ktorý vábi deti do prvého štádia, ako túžba po euforizačnom účinku. Väčšina detí je po užití drog sklamaná. Keď vyfajčia cigaretu, nepáči sa im jej chuť v ústach, po inhalačných prostriedkoch ich zas bolí hlava a po fláme im býva zle. Mnohé v tomto bode prestanú a viac to neskúšajú. Iné zostávajú naďalej zvedavé, keďže stále počúvajú o dobrých účinkoch drog, a tak ich neprestanú brať. Skúšajú viac drog alebo iné druhy, či ich nové kombinácie, až kým nezistia všetky možné účinky. Lenže ich je tak veľa, vždy sa nájde nový spôsob užitia.
Vplyv rovnocennej skupiny.

Deti nemyslia na tlak rovnocennej skupiny, skrátka iba chcú, aby ich prijali medzi seba za cenu, že ochutnajú pivo alebo vyfajčia cigaretu. Cena sa zdá nízka. Funguje to aj opačne. Dieťa, ktoré užíva drogy ako jediné, skúsi nahovoriť na tento zlozvyk aj ostatné, aby už nebolo samo.
Tlak rovnocennej skupiny je teda jednou z najhlavnejších príčin, prečo deti užívajú drogy. Ale aj jedinci môžu vyvíjať veľmi silný tlak. Len málo mladších súrodencov vie odolať, ak sa s ním starší súrodenec podelí o drogy. Drogy vyrovnávajú všetky rozdiely, stavajú všetky deti na jednu úroveň. Faktorom užívania drog je aj pubertálna vzdorovitosť. Nech už je tlak, ktorý núti deti užívať drogy, akýkoľvek, hrozí nebezpečenstvo, že sa ich konzumácia môže vymknúť z rúk. To, čo sa medzi kamarátmi začína ako žart, môže prerásť do problémov, aké si ani nevieme predstaviť.
Útek pred vonkajšími problémami. Veľa problémov, ktorým deti čelia, prežíva veľa ľudí. V škole boli vždy problémy, rodičia veľa očakávali. Bieda a predsudky zredukovali možnosti mnohých mladých ľudí, ktorí mohli zo života vyťažiť viac. Puberta nebola nikdy ľahká. Ani jeden z týchto problémov nezmizol, ale plno nových zvyšuje napätie, ktoré zase zvyšuje tlak takmer na každé dieťa. Väčšina rodičov, či už ide o rodiny s jedným alebo s obidvoma rodičmi, pracuje mimo domova a vychováva generáciu detí, ktoré sú takmer celý deň bez nich. Veľmi časté je aj rodičovské emocionálne a fyzické zneužívanie detí. Alkohol a iné drogy nemôžu tieto problémy vyriešiť, ale môžu ich zastrieť, zatlačiť do úzadia a vyvolať zdanie, že nie sú dôležité. Čím je problém vážnejší, tým viac drog bude asi treba.
Na rozdiel od rodičov, drogy sú vždy spoľahlivé. Sú aj dokonalým ospravedlnením pre deti, ktoré majú pocit viny, že sú samy schopné vyriešiť svoje problémy. Keď deti povedia, že berú drogy iba preto, aby sa cítili dobre, skutočné príčiny môžu byť často hlbšie. Ich podstatu veľakrát nepoznajú ani oni samy. Sú to práve tie tajné dôvody, ktoré môže a musí odhaliť dobrý terapeut, ak má nastať náprava. Bez zásahu môže tlak na dieťa a návyk narásť do obrovských rozmerov. Konečným účinkom je samovražda.
Únik pred vnútornými emotívnymi problémami.
Deti s emotívnymi problémami môžu byť v rozpakoch, keď si majú sami pomôcť v normálnych životných situáciách. Môžu sa veľmi ľahko nechať zlákať drogami.
Vedci skúmali, prečo sa deti púšťajú do rizika s drogami. Vyšli im dva typy. Na jednom z nich sa prejavuje nedostatok vlastností potrebných na správanie sa k iným. Druhý sa týka emócií. Zistilo sa aj to, že pre deti citlivé na problémy s drogami bola typická osamelosť.

Mali pocit, akoby neboli súčasťou okolitého sveta, akoby doň nepatrili. Možno práve to vyústilo do situácie, že ich túžby a potreby sa dostali do rozporu. Rozmanitosť drog poskytuje týmto deťom obrovskú možnosť výberu, aby mohli čeliť nielen nízkej sebaúcte, ale aj plachosti, úzkosti, depresii a kope iných problémov. Alkohol niekedy rúca zábrany a mladého človeka hodí do víru večierka. Kokaín vyvoláva arogantné správanie a pocit sily. Marihuana zaháňa napätie a robí svet nežným a zasneným. LSD otvára priestor pre novú skutočnosť. Nech dieťa trpí akýmkoľvek problémom, droga ho láka, aby sa mu pod jej vplyvom vyhlo. Farebný závoj drog vždy vyhrá nad chladnou čierňavou skutočnosti. Drogy však vyvolávajú nové problémy, ktoré sa miešajú s už jestvujúcimi, až kým ich neoddelia najlepší terapeuti. Nepredpokladáme, že budete vedieť problémy rozlíšiť. Ak spozorujete, že deti majú také veľké problémy, vyhľadajte pomoc, či si už myslíte, že ide o drogy, alebo nie.
Hlavná príčina. Všetkými uvedenými kategóriami sa navyše prelína spoločná základná príčina, súčasť všetkého, čo deti robia. Musíme ju vyčleniť osobitne, aby nikto nemohol predstierať, že ju prehliadol. Hlavnou príčinou, pre ktorú deti užívajú drogy, je fakt, že ich užívajú dospelí!!! Skrátka a dobre, deti napodobňujú dospelých, no a dospelí užívajú drogy. Keby sme dostali otázku, čo nám najlepšie napovie, že dieťa užíva drogy, mohli by sme sa jednoducho spýtať. Toto pravidlo nie je jednoznačné. Niektoré deti toxikomanov sú rodičmi také znechutené, že samy drogy nikdy neskúsia. Deti abstinentov sa zasa môžu vzoprieť a stať sa zarytými toxikomanmi. Poďme až za hranicu dnešných poznatkov. Podľa nich je oveľa pravdepodobnejšie, že deti alkoholikov sa tiež stanú alkoholikmi, lebo majú v sebe gény alkoholizmu. Deti sa učia o reakciách na drogy od dospelých. Učia sa, že predpísané lieky majú zmierniť bolesť, odstrániť úzkosť a človek po nich ľahšie zaspí. Alkohol je pre spoločenské putá ako mazací olej pre autá. Stimulačné drogy umožňujú vysokoškolákom lepšie myslieť, pred záverečnými skúškami sa môžu celé noci učiť. Steroidy robia z priemerných športovcov výnimočných. Veľmi veľa dospelých učí deti, že na každú možnú chorobu existuje zázračný liek. Privierať oči nad užívaním narkotík je rovnako nebezpečné ako privierať ich nad spoločnosťou "výrobcov drog", ktorú sme si vybudovali.
Ak chceme, aby deti nebrali drogy, alebo aby s tým vôbec nezačali, mali by sme sa zaujímať o to, čo robia vo voľnom čase.

Čo ich baví a čo by chceli robiť v budúcnosti.
Chcel by som len pripomenúť, že všetky príbehy a charakteristiky som našiel na internete. A väčšinou to boli len české texty, ktoré som musel preložiť. Niekedy som ich obohatil o pár viet na doplnenie alebo zvýraznenie. No niektoré príbehy ma úplne dorazili a prekvapili. Túžba napísať toho a toho človeka po požití tej a tej drogy takýto príbeh je fascinujúca. Odhodlať sa k tomu aj napriek osobnom páde a psychickom zruinovaní. Je to niečo neuveriteľné.
A na záver by som len dodal.
Drogy naozaj problémom sú a Vy čo tieto problémy s nimi nemáte, vecte, že nikdy neviete, kedy sa s nimi stretnete. Preto hovorím: „NIE DROGY !!!“
Spolupracujte a bojujte proti drogám legálnym i nelegálnym !!!! BOJUJTE SAMI SO SEBOU !!!.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk