referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Európska únia - predvstupové fondy - PHARE-ISPA-SAPARD
Dátum pridania: 07.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 425
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
PHARE (Poland and Hungary: aid for economic restructuring – Poľsko a Maďarsko: pomoc pri ekonomickej reštrukturalizácii)

Program PHARE podporuje aktivity, ktoré sú v EÚ financované z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predvstupový fond PHARE sa skladá zo štyroch častí a s uvedenými štrukturálnymi fondmi sa zhoduje v jednej oblasti financovania: v ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Projekty v tomto komponente smerujú do troch hlavných oblastí:
1. rozvoj výrobného sektora,
2. rozvoj ľudských zdrojov,
3. budovanie infraštruktúry, podporujúcej podnikateľské prostredie.

Ďalším komponentom fondu PHARE je komponent cezhraničnej spolupráce (Cross-Border Cooperation, skratka CBC). Ten je určený na rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou a susednými štátmi, ktoré sú buď členmi EÚ alebo sú žiadateľmi o vstup do EÚ. Všetky projekty musia mať jasný cezhraničný dopad a sú zamerané na zlepšenie dopravnej infraštruktúry, spájajúcej regióny susediacich štátov, na ochranu životného prostredia, na podporu ekonomickej spolupráce. Z fondu PHARE sa hradí časť tzv. vstupenky do komunitárnych programov EÚ. Slovenská republika sa zapojila do najvýznamnejších programov v oblasti hospodárstva, financií, životného prostredia, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry. Komponent fondu PHARE pod názvom harmonizácia s acquis a budovanie inštitúcií priamo súvisí s prípravou SR v jednotlivých sektoroch, budovanie legislatívnych, administratívnych a inštitucionálnych štruktúr v SR kompatibilných so štruktúrami EÚ. Pre Slovensko je vyčlenená navyše špeciálna alokácia PHARE na odstávku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession – predvstupový nástroj štrukturálnej politiky)

Z tohto fondu sú podporované projekty v oblasti životného prostredia a dopravy s investičným nákladom nad 5 mil. EUR, ktoré sú spojené so zavedením legislatívy EÚ a dodržiavaním štandardov EÚ. Program ISPA sa zatiaľ sústreďuje na „investične náročnejšie“ environmentálne smernice, ktorých implementácia je veľmi drahá. Je to predovšetkým v oblasti zásobovania vodou, čistenia odpadových vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany pred priemyselným znečistením. V oblasti dopravy fond ISPA podporuje projekty, s trans-európskou dopravnou sieťou, ktorá slúži na zlepšenie mobility osôb a tovaru v oblasti bez vnútorných hraníc.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Slovensko na ceste do zjednotenej Európy, PHARE, ISPA, SAPARD
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.