referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 371
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 41m 40s
Pomalé čítanie: 62m 30s
 

normo-vanie práce - roboš je lenivý?materiálna motivácia robotníka - penia-ze?dôsl. deľba práce medzi fyzickou (roboš) a duševnou (vedenie)?funkčný systém riadenia
- princípy taylorizmu: 1. vytvorenie skutočnej vedy o riadení?2. vedecký výber robotníkov?3. vedecký výcvik a zdokonaľovanie robotníkov?4. čo najpria-teľskejšia spolupráca vedúcich s robotníkmi
- fordizmus - hromadnosť, technická normalizácia a pásová výroba
- batizmus, toyotizmus - vylúčenie plytvania, kvalita, množstvo
b.) procesný prístup k M
- základy - teória "administratívneho riadenia" - Henry Fayol (41-25)?skúmanie človeka ako subjektu riadenia
- výrobné podniky plnia 6 činností - funkcií, kt. tvoria objekt riadenia: 1. tech-nickú (ťažba, výroba, premena)?2. obchodnú (nákup, predaj, výmena)?3. fi-nančnú (obstar., spracov. a využívanie kapitálu)?4. ochrannú (ochrana stat-kov a osôb)?5. účtovnú (inventariz., bilancov., určenie ceny, náklady, šta-tist.)?6. riadiacu (administratívnu, resp. správnu)
- obsah riadenia (M) vymedzil pomocou 5 prvkov (činností): 1. predvída-nie?2. organizovanie?3. prikazovanie?4. koordinovanie?5. kontrola
- základ "adm. t." tvorí 14 zásad: deľba práce, autorita, disciplína, jednotné pri-kazovanie, jednotné vedenie, podriadenie čiastkových záujmov spoločnému záujmu, odmena, centralizácia, stupnica hodností, slušnosť, poriadok, stá-losť zamestnancov, iniciatíva, súlad, jednota zamestnancov
c.) byrokratický prístup k organizácii
- Max Weber (1864-1920)
- zákl. princípy: 1. celk. činnosť sa má rozčleniť na elementárne, najjedno-duchšie operácie a podľa toho aj úlohy a povinnosti každého článku organi-zácie?2. princíp hierarchie - podriadenosti - autority?3. potreba pravidiel - štandardnosť uskutočň. úloh?4. formálne, neosobné, nestranné, racionálne riadenie?5. zamestnanie - kariéra, lojálnosť a kvalifikovanosť?6. byrokr. sys. - najvyšší stupeň efektívnosti - presnosť, stálosť, pevnosť disciplíny a spoľahlivosť
- tradič. teória - kritika - absolutizácia formálnej stránky organizácie a posu-dzovanie organizácie ako uzatvoreného systému
4. ŠKOLA MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV
- zdôrazňovanie psychologicko-sociálnej stránky M - obracajú sa na člove-ka?Mary M.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.