referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 371
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 41m 40s
Pomalé čítanie: 62m 30s
 

Folletová, Elton Mayo - hawthornské experimenty?proti Taylo-rovmu "ekonomickému" človekovi - vnímali človeka ako sociálnu bytosť
- vypracovali názory dotýkajúce sa ľudského správania v organizáciách: fir-ma nielen ekonomický a technický, ale aj sociálny systém?jednotlivca moti-vujú aj sociálno-psychologické stimuly?produktivita práce súvisí so spokoj-nosťou robotníkov?dominantné miesto majú neformálne pracovné skupi-ny?štýl vedenia - modifikovať - demokratické štýly vedenia?riadenie vyžaduje - vedúci aj sociálna schopnosť?dôležité vytvorenie efektívnych komunikačných kanálov
??vplyv na myslenie v riadení a na vývoj M, ako aj na vtedajšiu prax vedenia
- táto teória - prudký rozmach pred 2. sv. vojnou
- Chester Barnard: rozporné zadelenie v rámci škôl?usiloval sa vytvoriť celo-svetovú teóriu organizácie?najpodst. charakt. skupiny - systém súčinnosti a spolupráce?veľká pozornosť motivácii ľudí - rovnosť medzi ich prínosom a uspokojením?pojem "efektívnosť" - spájal s "prežívaním organizácie"?najdôl. charakt. organizač. systému - spojenie (vzťahy) v ňom?prudké rozšírenie tejto teórie po 2. sv. vojne
- Abraham Maslow (hierarchia potrieb), Douglas McGregor
- psych.-sociálne prístupy - obsahová nehomogénnosť v čas. vývoji i v jednotl. etapách
5. PODSTATA A HLAVNÉ SMERY MODERNEJ ŠKOLY MANAŽMENTU
- rozširovanie interdisciplinárneho charakteru aplikovaním poznatkov nových vied (kybernetiky, všeobecnej t. systémov, uplatň. počítačov)
a.) rozhodovací prístup k riadeniu - Herbert A. Simon
- pozornosť na dva problémy: 1. na vypracovanie racionálneho postupu rozho-dovania, s čím súvisí vznik heurisitiky?2. na vypracovanie a využívanie ta-kých spôsobov rozhodovania, aby najefektívnejšie riešenie z rôz. variant
b.) matematický prístup k riadeniu - Churchman, Ackoff, Arnoff
- najznámejšia skupina vedcov operačného výskumu?matematické, heuristic-ké, kvantitatívne a sieťové metódy
c.) systémový prístup k riadeniu
- súvislosť so vznikom všeobecnej teórie systémov a kybernetiky?Ludwig von Bertalanffy - všeobecná teória systémov?Norbert Wiener - kyberneti-ka?objasnenie "spätnej väzby"
- zákl. charakteristické znaky: 1. organizácia je otvorený systém - interakcie so svojim okolím?2. uplatňovanie syntézy a integrácie objavených prvkov
- W. G. Scott - char. ľudskú organizáciu ako totálny systém, kt. tvoria: 1 časti (zložky) systému (jednotlivci, formálna a neformálna organizácia, fyz. pros-tredie), 2 spojovacie procesy (komunikácia, rovnováha, rozhodovanie), 3 ciele systému (stabilita, rast, interakcia)
6. VZNIK, VÝVOJ A HLAVNÉ SMERY A HLAVNÉ PRÍSTUPY V AMERICKOM MANAŽMENTE
M vznikol v USA (2.pol 19.st - nedostatok prac síl a nízke prac.tempo)?50% svet.produkcie (v 10.-60.rokoch 20.st.)?nové trendy (návrat ku klasickej a neoklasickej škole?po 2. sv.vojne - výsadne postavenie (zastavenie inová-cií, Európa a Japonsko dobiehajú)
mená: Taylor, Peters, Waterman, McKinsey, Towne
počítače - metódy: just in time, logistika, totálne riadenie akosti, údržby, parti-cipatívne riadenie, horizontálna organizácie

7. EMPIRIZMUS V AMERICKOM MANAŽMENTE PO 2. SVETOVEJ VOJNE
Peter F. Drucker - jeho koncepcia M ako umenie
- všetci manažéri - 5 zákl. činností: 1. určenie cieľov?2.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.