referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 371
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 41m 40s
Pomalé čítanie: 62m 30s
 

VÝVOJ JAPONSKÉHO MANAŽMENTU A JEHO SÚČASNÁ TENDENCIA ROZVOJA
I etapa: 1864-1945 - základ konfucionizmus?1864-pád feudalizmu?budovanie kapitalizmu?dominancia rodinných firiem?4 články: hlavný podnik, satelitné podniky, obchodný podnik, vnútropodniková banka?začiatky manažmentu - princípy: sociálny status pracovníka, princíp celoživotného pracovného po-meru, systém odmeňovania (vzdelanie, počet odpr.rokov), metódy riadenia (ringi systém, kaizen, kanban, TQM, metóda zero), systém výchovy a vzde-lávania (rotácia pracovníkov)
II.etapa: po 2.sv.vojne - v 60.rokoch hospodársky zázrak?1950-60: lacná pra-covná sila, lacné produkty, automobily, odvetvia náročné na prácu, 30% produkcie do USA, výchova mladej generácie - 400 univerzít, reorganizácia a reštrukturalizácia hospodárstva)?v súčasnosti: duálny systém (veľké a malé podniky), podniky riadi ministerstvo priemyslu a zahraničného obchodu (MITI); podnik si hľadajú zamestnancov (na celý život), prešli na a-mer.systém vzdelávania, silný taylorizmus a fordizmus
E.Deming (kvalita a skúšky akosti); J.Juran (just in time); P.Drucker (manaž-ment a marketing
10. CHARAKTERISTIKA A PRINCÍPY BAŤOVHO SYSTÉMU RIADENIA
snaha vytvoriť z podniku demokratický štát
princípy: samospráva dielní, decentralizácia riadenia, podiel na zisku, individu-álna zodpovednosť, plynulá výroba, prevodné karty na účtovanie medzi od-deleniami, účasť na zisku, informovanosť pracovníkov, týždenné konferen-cie, integrácia pracovníka do problémov spoločnosti, individuálna úkolová mzda, mali vysoké mzdy, 3-ročné plánovanie, v ústrety zákazníkom, dopln-kové služby (pedikúra), sociálne služby zamestnancom (banka, škôlka, jedá-leň)
11. EUROMANAŽMENT
- ovplyvňuje procesy globalizácie; vyžaduje novú orientáciu v oblasti vzdeláva-nia,
EU: škandinávske teritórium, anglo-americké teritórium, románske teritórium, germánske teritórium
euromanažment spája konvergentné činnosti (informatika, právo, chronomika-všeobecné problémy) a divergentné (problémy vyplývajúce z rozdielov medzi teritóriami)
myslitelia: Ulrich Steger (Volkswagen, porovnáva európske a americké firmy), Michal Albert (spochybňuje americké závery), Gilbert Probst, Peter Gomez, Cliff Bowman, Jean Claudi Larréche, Manfred Kets de Vric,
12. SYSTÉMOVÁ TEÓRIA MANAŽMENTU; PODSTATA A PREDSTAVITELIA
- súvislosť so vznikom všeobecnej teórie systémov a kybernetiky; snaha teo-reticky vysvetliť a odôvodniť pohyb reálnych objektov pomocou systé-mov?základné charakteristické znaky: 1. organizácia je otvorený systém - interakcie so svojim okolím; 2. uplatňovanie syntézy a integrácie objave-ných prvkov
- Ludwig von Bertalanffy - všeobecná teória systémov
- Norbert Wiener - kybernetika; objasnenie "spätnej väzby"
- W. G. Scott - char. ľudskú organizáciu ako totálny systém, kt. tvoria: 1 časti (zložky) systému (jednotlivci, formálna a neformálna organizácia, fyz. pros-tredie), 2 spojovacie procesy (komunikácia, rovnováha, rozhodovanie), 3 ciele systému (stabilita, rast, interakcia)
13. KOMPLEXNÁ (VIACDIMENZIONÁLNA) CHARAKTERISTIKA MANAŽMENTU
- komplexný sys.prístup - integrujú sa tu viaceré hľadiská; rôzne časové po-hľady;
- proces M - integrácia týchto čiastkových charakteristík; 1. funkčnej (pomo-cou manažérskych funkcií)?2. rozhodovacej?3. informačnej
- hľadiská: funkcie manažmentu, prijímanie a realizácia rozhodnutí, informačný proces
14.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.