referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Piatok, 12. apríla 2024
Manažment
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 371
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 25
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 41m 40s
Pomalé čítanie: 62m 30s
 
1. MANAŽMENT AKO SAMOSTATNÁ VEDNÁ DISCIPLÍNA; PODSTATA MANAŽMENTU A ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY K JEHO VYMEDZENIU
manažment - teória a prax riadenia vo vyspelých krajinách s trh. hospodár-stvom, ktoré sa vyznačuje pružnou konkurenčnou štruktúrou a neblokova-nými cenami
významy: 1. M ako praktická činnosť - druh práce alebo aktivít, ktoré. sa musia vykonať na dosiahnutie cieľa?2. M ako teória či vedná disciplína - naaku-mulovaný a logický usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia ?3. M ako osobitná skupina ľudí - ľudia, kt. poslaním je plniť manažérske funkcie
2. PODSTATA A SYSTÉMY MANAŽMENTU VO SVETE A ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI NIMI
1.) americký (M vznikol v USA) - tradícia; metódy just in time, riadenie kvality, totálna údržba, logistika, totálna akosť
2.) euro-americký (západoeurópsky, západný, nemecký výrobný spôsob) - Nemecko - rovnocenné (málo štrajkov, krátky prac.čas), odborná príprava
3.) japonský - Edwards Deming (zdokonaľovanie kvality), Joseph M. Juran (just in time), Peter Drucker (manažment v marketingu)
Americký model1. Indiv.proces prijímania rozhodnutí2. Individuálna zodpovednosť3. Prísne formalizovaná štruktúra4. Prísne formalizov.postupy kontroly5. Individ.kontrola zo strany vedenia6. Rýchle hodnotenie a realizácia7. Orientácia procesu výberu na pro-fesionálne návyky a iniciatívu8. Štýl vedenia orient.na jednotlivca9. Orientácia vedúcich na dosahova-nie individuálnych výsledkov10. Cieľové formálne pracovné vzťa-hy s podriadenými11. Postup založený na individuál-nych úspechoch a výsledkoch12. Špeciálna odborná príprava (úzko zameraní odborníci)13. Úzka závislosť výšky príjmov od individ.výsledkov a produktivity14. Krátkodobá zamestnanosť Japonský model1. podľa princípu konsenzu2. Kolektívna zodpovednosť3. Pružný neformálny prístup4. Všeobecné, neformálne5. Skupinové formy kontroly6. Pomalé hodnotenie a realizácia7. Výber vedúcich podľa schopnosti koordinovať a kontrolovať8. na skupinu9. na dosahovanie harmónie v skupine a skupinové výsledky10. Osobné, neformálne vzťahy s podriadenými11. Postup podľa veku a odpracova-ných rokov12. Nešpecializovaná odborná prí-prava (vedúci univerzálneho typu)13.Urč.výšky príjmov od iných fakto-rov (odprac.roky, výsl.skup.práce)14. Dlhodobá zamestnanosť
3. PODSTATA A HLAVNÉ SMERY TRADIČNEJ ŠKOLY MANAŽMENTU
a.) "Vedecké riadenie" - taylorizmus
- základy - Frederick W. Taylor (1856-1915)?nevytvoril teóriu riadenia fir-my??skúmanie človeka ako objektu riadenia?štandardizácia, resp.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.