Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovníctvo Účtovanie miezd

Účtovanie miezd sa koná raz do mesiaca a na konci mesiaca účtujeme výplatné listiny predpis všetkých hrubých miezd, ktoré sme vypočitali našim zamestnancom.
Táto výplatná listina obsahuje sumár – súčet :
- hrubých miezd (základna mzda + prémia)
- daní
- 12 % poistného za zamestnanca
- čistých miezd (hrubá mzda - daň – 12.8 % poistného)
Okrem toho musíme sami vypočítať 38 % poistného za zamestnavatela (hrubé mzdy * 38 % : 100 ) a zaúčtovať tiež ako predpis.
Túto výplatnú listinu zaúčtujeme podľa 1. bodu :

VÝPLATNÁ LISTINA = PREDPIS MIEZD = PRIZNANIE MIEZD

521 / 331 – hrubá mzda
331 / 342 – DPH
331 / 336 – 12.8 % poistného
524 / 336 – 38 % poistného

Potom musíme zaúčtovať výpis z BÚ, v ktorom sú uvedené odvody :
- DANE
- 12 % poistného + 38 % poistného (tieto dve sumy posielame do fondou sociálneho
zabezpečenia)
- VYPLATENIE ČISTEJ MZDY ZAMESTNANCA

Tieto odvody účtujeme podľa bodu 2. :

VYPLATENIE MZDY = ODVODY = DANE = POISTNÉ

vyplatená čistá mzda z BÚ
331 / 221
odvod dane zo mzdy z BÚ
342 / 221
odvod dane zo 12.8 % poistného z BÚ
336 / 221
odvod dane zo 38 % poistného z BÚ
336 / 221

Pri účtovaní miezd používame najčastejšie 331- zamestnanci, ktorý po vyplatení čistej mzdy musí mať nulový zostatok.
Ďalej účtujeme na účty nákladov a to 521 – hrubé mzdy a 524 – zákonné poistenie.
Tieto náklady nám znižujú základ dane.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk