Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovníctvo Základné účtovanie peňazí

Peniaze sú finančným vyjadrením priatej alebo poskytnutej pladby za tovar alebo služby. V účtovníctve používame peniaze v súvislosti s týmito účtovnými dokladmi :
- príjmový pokladničný doklad PPD
- výdavkový pokladničný doklad VPD
- výpis z bankového účtu VBÚ
Pre účtovanie o peniazoch je vyhradená účtovná trieda 2 – finančné účty
a sú to účty 211 – pokladnica
213 – ceniny
221 – bankové účty
261 – peniaze na ceste

Za peniaze sa považujú - hotové papierové peniaze a mince
- poštové známky
- kolky
- strávne lístky
- bezhotovostné šeky a platobné karty

Keď účtujeme o peniazoch tak účtujeme ich ako :
a) príjem b) výdaj

Príjmať môžme peniaze - do pokladne
- na BÚ
priklad: 1, úhrada OF za tovar v hotovosti 211 / 311
2, úhrada OF za tovar na BÚ 221 / 311

Vydávať môžme peniaze - z pokladne
- z BÚ
Príklad : 1, úhrada DF za tovar v hotovosti 321 / 211
2, úhrada DF za tovar z BÚ 321 / 221

Ak má podnik viacej pokladní prípadne valutovú pokladňu alebo devízový účet, rozlišuje účtovanie na analitické účty: napr. 21110 – pokladňa v slovenskej mene
21120 – valutová pokladňa
22110 – bežný účet v korunách slovenských
22120 – devízový účet

Na účtovanie prenosu penazí z pokladne na BÚ alebo z BÚ do pokladne používame účet 261 – peniaze na ceste.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk