referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo
Dátum pridania: 20.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vztko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 323
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Jednoduché účtovníctvo vedú podnikatelia a malé organizácie, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri.
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – je prehľad o stave a pohybe majetku, príjmov a výdavkov a výsledku hospodárenia.
Pozostáva z evidencie , ktorá sa člení na :
1, EVIDENCIA O PENIAZOCH
2, EVIDENCIA O POHĽADÁVKACH A ZÁVÄZKOCH
3, EVIDENCIA O OSTATNOM MAJETKU

1, EVIDENCIA O PENIAZOCH
uskutočňuje sa v peňažnom denníku.
V peňažnom denníku sa účtujú :
a) peniaze v hotovosti – pokladňa (stl. 5,6,7)
b) peniaze príjmané a vydávané cez bežný účet (stl.8,9,10)
Tieto peniaze prijaté alebo vydané sa ďalej v riadku rozpisujú podľa toho, či ide o príjmi alebo výdavky a) zahrňované do základu dane (stl.13-16 a 17- 23)
b) nezahrňované do základu dane (stl.24 – 27 a 28 -32)
V peňažnom denníku sa nachádzajú aj kolonky priebežné položky (stl. 11,12)
Tie sa účtujú pri prevode penazí z BÚ do pokladne alebo naopak z pokladne na BÚ
Všetky zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú na základe účtovných dokladov (VPD, PPD. VBÚ) v časovom slede tak ako vznikli (podľa dátumu) za obdobie kalendárneho roka a to v peňažných jednotkách.
Ako posledné sa do peňažného denníka účtujú odpisy a výdavky na osobnú spotrebu.
Peňažný denník sa na konci roka ku dňu 31.12. uzatvára.
Vyčísli sa rozdiel medzi súčtom príjmi zahrňované do základu dane a súčtom výdavky zahrňované do základu dane a tak zistíme či je podnik v zisku alebo v strate.

2, EVIDENCIA O POHĽADÁVKACH A ZÁVÄZKOCH

všetky došlé faktúry (dodavateľské) sa evidujú v knihe došlých faktúr a všetky faktúry , ktoré my vystavujeme a oddosielame našim odoberateľom , vyšlé sa evidujú v knihe odoslaných faktúr (vyšlých).
DF – došlá faktúra – evidovaná v knihe došlých faktúr
OF – vyšlá, odoslaná faktúra - evidovaná v knihe odoslaných faktúr
Ku dňu 31.12 sa všetky nezaplatené faktúry prepíšu do :
Nezaplatených DF  ,, Kniha záväzkov“
Nezaplatených OF  ,, Kniha pohľadávok“
Záväzok - dlhy , ktoré my máme zaplatiť dodávateľom
Pohľadávka - dlhy, ktoré nám majú zaplatiť odoberatelia

3, EVIDENCIA O OSTATNOM MAJETKU

medzi ostatný majetok patria zásoby, dlhodobý hmotný majetok. Zásoby (materiál, tovar) evidujeme na skladových kartách. DHM evidujeme na invertárnych kartách a knihách. 4, mat. otázka.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.