Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Účtovníctvo Účtovanie pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti

ÚČTOVANIE PRI ZALOŽENÍ A VZNIKU
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTIPri účtovaní a vzniku obchodnej spoločnosti účtujeme v triede 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky na účte 411. V tejto účtovnej triede účtujeme nie len o základnom imaní (ZI- 411 ) ale aj o celom vlastnom imaní , ktoré tvoria skupiny 41, 42, 43, 44, 45.
Obchodná spoločnosť = právnická osoba (PO) – účtuje v podvojnom účtovníctve.
Pri účtovaní rozlišujeme :
1, založenie spoločnosti ( účt. doklad = spoločenská zmluva ) = text =
upísanie základného imania
2, vznik spoločnosti (účt. doklad = výpis z obchodného registra ) = text =
zapísané základné imanie
3, splatenie (účt. doklad VBÚ ) = text = splatenie ZI

priklad:
1, upísanie ZI 353 / 41120 (41110 - zapísané ZI, 41120 - upísané ZI)
2, vznik zapísané ZI 41120 / 41110
3, splatenie ZI 221 / 353

Splatenie ZI môže byť aj 1, peniazmi
2, hmotným majetkom (nehm. auto, zásoby...)
021/353
022/353
112/353

1, spoločník splatí 100 000 Sk - 221/353
2, spoločník splatí autom ZI - 022/353


ZVÝŠENIE ZI

Počas podnikania môže obchodná spoločnosť zvýšiť svoje ZI nasledovne :

1) Z NEROZDELENÉHO ZISKU MINULYCH ROKOV – účet 428
2) Z OSTATNÝCH FONDOV – účet 427

Pr.:
Zvýšenie ZI zo zisku minulého roka 428 / 41110
Zvýšenie ZI z ostatných fondov 427 / 41110

Ak chce zvýšiť imidž svojej firmy môže zvýšiť ZI aj vložením svojich vlastných finančných prostriedkov na BÚ. Pr : 221/411.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk