referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Účtovníctvo Účtovanie pohľadávok a záväzkov
Dátum pridania: 20.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vztko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 194
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
Účtovanie pohľadávok a záväzkovPre účtovanie pohľadávok je v účtovnej osnove vyhradená účtovná trieda 3 – zúčtovacie vzťahy.
Sú to najmä skupiny 31, 33, 35, 37
Nás budú zaujímť účty :
- 311 (odoberatelia)
- 314 (poskytnuté preddavky)
- 315 (ostatné pohľadavky)
- 331 (zamestnanci)
- 335 (pohľadavky voči zamestnancom) stravné lístky
- 336 (zúčtovanie s inštítuciami sociálneho zabezpečenia)
- 353 (pohľadavky za upísané ZI, poistné...)
- 355 (osobné pohľadavky voči spoločníkom)
- 378 (iné)
Z hľadiska času delíme pohľadavky na :
1, krátkodobé – do 1 roka
2, dlhodobé – nad 1 rok
Najčastejšie sa účtuje o pohľadávkach voči odoberateľom. Účtuje sa na účte 311 – odoberatelia, ktorý je účtom aktívnym a preto má začiatočný zostatok a prírastky na strane MD, ubytky na strane D.
Účtovným dokladom pri vzniku pohľadacky voči odoberatelovi je vydaná takzvaná OF, ktorú posiela účtovná jednotka pri predaji výrobkov, tovarov a služieb odoberatelovi.
Účtujú sa 3 sumy :
a) cena tovaru bez DPH
b) DPH (19 %)
c) Cena tovaru + DPH = súčet
Pohľadavky môžeme členiť aj podľa toho či ide o zahraničného alebo domáceho odoberatela. V účtovníctve rozlišujeme analytickými účtami :
3111 – domáci odber
3112 – zahraničný odber

Účtovanie záväzkov

Záväzky tiež rozdelujeme s časového hladiska na :
1, krátkodobé záväzky: účtujeme ich v účtovnej triede 3 – zúčtovacie vzťahy sú do 1
roku
2, dlhodobé záväzky: v účtovnej triede 4 – kapitálové účty a dlhodobé záväzky nad 1 rok
Záväzky sú naše dlhy voči dodávatelovi, zamestnancom a iným inštitú.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.