referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 33.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 56m 0s
Pomalé čítanie: 84m 0s
 

- SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA (13) 7
3.14 DEKLARANT/ZÁSTUPCA (14) 7
3.15 KRAJINA ODOSLANIA/VÝVOZU (15) 7
3.16 KÓD KRAJINY ODOSLANIA/VÝVOZU (15B) 7
3.17 KRAJINA PÔVODU (16) 7
3.18 KRAJINA URČENIA (17) 8
3.19 KÓD KRAJINY URČENIA (17A) 8
3.20 KÓD KRAJINY URČENIA (17B) 8
3.21 ŠPZ A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU PRI ODCHODE/PRÍCHODE (18) 8
3.22 KONTAJNER (19) 8
3.23 DODACIA PODMIENKA (20) 8
3.24 ŠPZ A ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ AKTÚVNEHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU PREKRAČUJÚCEHO HRANICE (21) 9
3.25 MENA A CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA (22) 9
3.26 PREPOČÍTACÍ KURZ (23) 9
3.27 DRUH OBCHODU (24) 9
3.28 DRUH DOPRAVY NA HRANICI (25) 10
3.29 DRUH DOPRAVY VO VNÚTROZEMÍ (26) 10
3.30 MIESTO VYLOŽENIA/MIESTO NALOŽENIA (27) 10
3.31 FINANČNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE (28) 10
3.32 VSTUPNÝ COLNÝ ÚRAD /VÝSTUPNÝ COLNÝ ÚRAD (29) 10
3.33 UMIESTNENIE TOVARU (30) 11
3.34 NÁKLADOVÉ KUSY A OPIS TOVARU (31) 11
3.35 ČÍSLO POLOŽKY (32) 11
3.36 KÓD TOVARU (33) 11
3.37 KÓD KRAJINY PÔVODU (34A) 12
3.38 KÓD KRAJINY PÔVODU (34B) 12
3.39 HRUBÁ HMOTNOSŤ/KG (35) 12
3.40 PREFERENCIE (36) 12
3.41 REŽIM (37) 13
3.42 VLASTNÁ HMOTNOSŤ (38) 13
3.43 KONTINGENT (39) 13
3.44 SÚHRNNÁ DEKLARÁCIA/PREDCHÁDZAJÚCI DOKLAD (40) 13
3.45 DODATKOVÁ MERNÁ JEDNOTKA (41) 13
3.46 CENA ZA POLOŽKU (42) 14
3.47 KÓD CH (43) 14
3.48 OSOBITNÉ ZÁZNAMY /PREDLOŽENÉ DOKLADY/, OSVEDČENIA A POVOLENIA (44) 14
3.49 OPRAVA (45) 14
3.50 ŠTATISTICKÁ HODNOTA (46) 15
3.51 VÝPOČET PLATIEB (47) 15
3.52 ODKLAD PLATBY (48) 16
3.53 OZNAČENIE SKLADU (49) 16
3.54 HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ (50) 16
3.55 PREDPOKLADANÉ HRANIČNÉ COLNÉ ÚRADY (51) 16
3.56 ZABEZPEČENIE (52) 16
3.57 COLNÝ ÚRAD URČENIA /A KRAJINA/ (53) 17
3.58 MIESTO A DÁTUM (54) 17
3.59 PREKLÁDKY (55) 17
3.60 INÉ UDALOSTI POČAS PREPRAVY (56) 17
3.61 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (A) 17
3.62 ÚČTOVNÉ ÚDAJE(B) 18
3.63 COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA (C) 18
3.64 KONTROLA COLNÝM ÚRADOM ODOSLANIA/VÝVOZU/URČENIA (D/J) 18
4 O FIRME 19
5 DOVOZ 19
6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 19
7 VÝPOČET COLNÉHO DLHU 20
7.1 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 20
8 IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU 20
9 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 21
10 EKONOMICKÁ INTERPRETÁCIA 21
11 PRÍLOHY 23
11.1 ZÁSADY POUŽÍVANIA LOŽNÝCH LISTOV 23
11.2 MEDZINÁRODNÝ NÁKLADNÝ LIST 24
12 POUŽITÉ MATERIÁLY 25
2 Projektový úvod
Projekt je zameraný na dovoz denaturovaného etylalkoholu firmou Elastik, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou farieb a lakov, autokozmetiky (rozmrazovače zámkov, čistiace prostriedky na okná, tekutín do ostrekovačov a pod.), a výrobou rôzneho drogistického tovaru.
3 Vykazované údaje a spôsob ich uvádzania v JCD
Túto kapitolu upravuje Vyhláška MF SR č. 167/1997 Z. z.o forme, obsahu, náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.

Odseky A, B, C, D, E, J vypĺňa colnica.

* údaje aktuálne pre daný projekt
3.1 Deklarácia (1)
* EU, 4

Dovoz
V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri dovozoch, ak je tovar odosielaný z Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu,Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
IM Pri dovoze tovaru z ostatných štátov.

V strednej časti sa uvádza kód:

4 Pri prepustení tovaru do voľného obehu okrem spätného dovozu tovaru, pri ktorom sa používa kód 6
5 Pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a režimu dočasného použitia
6 Pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho spätnom dovoze
7 Pri prepustení zahraničného tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení zahraničného tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade
9 V ostatných prípadoch

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza kód:

EU Pri vývoze, ak je tovar odosielaný do Európskej únie, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu,Maďarskej republiky, Poľskej republiky alebo Českej republiky,
EX Pri vývoze tovaru odosielaného do ostatných štátov, pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade a pri umiestnení slovenského tovaru spotrebného charakteru na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

V strednej časti sa uvádza kód:

1 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu na účely jeho trvalého ponechania v zahraničí,
2 Pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ktorého účelom nie je trvalé ponechanie tovaru v zahraničí, alebo pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,
3 Pri spätnom vývoze,
7 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade, pri umiestnení slovenského tovaru v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade,
9 Pri prepustení slovenského tovaru do režimu vývozu pri umiestnení na predaj fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov.

Pravá časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit
V pravej časti odseku sa uvádza kód:

TSK ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení Colného zákona,
T1 alebo T2 ak ide o režim tranzitu podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy. 11)

11) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z.z.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9482 2276 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.