referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hedviga
Nedeľa, 17. októbra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 33.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 56m 0s
Pomalé čítanie: 84m 0s
 

o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime.
Ľavá a stredná časť odseku sa nevypĺňajú.
3.2 Odosielateľ/Vývozca (2)
* XPERT, spoločnosť s ručením obmedzeným
Brnenská 38
Praha 5 150 00
Česká republika

IČO: 17320356
DIČ: 17320356/600
Bankový ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 431 302/0100

Predmet činnosti: získavanie a výroba základných chemických surovín slúžiacich ako prídavná surovina pre iné chemické výrobky

Dovoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa zahraničného vývozcu, t.j. predávajúceho alebo odosielateľa, t.j. osoby, ktorá je ako odosielateľ uvedená v dokladoch priložených k zásielke tovaru (napríklad v prepravnej listine) alebo v štáte odoslania vystupovala ako deklarant.

Vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa vývozcu, t.j. predávajúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo odosielateľa, ak sa tovar nepredáva do zahraničia. Ak má vývozca alebo odosielateľ pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak vývozca alebo odosielateľ nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa odosielateľa.
V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.
3.3 Tlačivá (3)
* 1, 1

Dovoz, vývoz, tranzit
V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného zväzku jednotného colného dokladu, prípadne doplnkového jednotného colného dokladu a v pravej časti celkový počet použitých zväzkov tlačív. Jednotný colný doklad však bude v danom poradí vždy prvý. Napríklad pri predložení písomného colného vyhlásenia s jedným jednotným colným dokladom a dvoma doplnkovými jednotnými colnými dokladmi sa v jednotnom colnom doklade v odseku 3 uvedie vľavo číslo "1", vpravo číslo "3", v prvom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo "2" a vpravo "3" a v druhom doplnkovom jednotnom colnom doklade vľavo "3" a vpravo "3".
3.4 Ložné listy (4)
Dovoz, vývoz
Nevypĺňa sa

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza počet pripojených ložných listov

Pre informáciu pozri 11 Prílohy
11.1 Zásady POUŽÍVANIA LOŽNÝCH LISTOV, str. 23
3.5 Položky (5)
* 1

Dovoz, vývoz, tranzit
V tomto odseku sa uvádza celkový počet položiek tovaru uvedených v jednotnom colnom doklade a vo všetkých k nemu priložených doplnkových jednotných colných dokladoch alebo ložných listoch.
3.6 Nákladové kusy celkom (6)
Dovoz, vývoz, tranzit
Uvádza sa celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, to však neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie požaduje.
3.7 Referenčné číslo (7)
* 1915

Dovoz, vývoz
Možno uviesť poradové číslo, pod ktorým deklarant eviduje písomné colné vyhlásenie vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť maximálne osemmiestny a číselný. Nemôže obsahovať pomlčky, lomené čiary ani iné interpunkčné znamienka.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9482 2276 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.