referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 33.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 56m 0s
Pomalé čítanie: 84m 0s
 

Toto poradové číslo sa nemôže opakovať v jednom kalendárnom roku pri podaní viacerých písomných colných vyhlásení na jednom colnom úrade.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.8 Príjemca (8)
* Elastik, spoločnosť s ručením obmedzeným
Šelpice 252
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Slovenská republika

IČO: 17642108
DIČ: 17642108/649
Bankový ústav: Ľudová banka Galanta
Číslo účtu: 4210036701/3100

Predmet činnosti: chemická výroba tovarov pre konečného spotrebiteľa

Dovoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa dovozcu, t.j. kupujúceho vo vzťahu k zahraničiu, alebo príjemcu, ak sa tovar nekupuje v zahraničí. Ak má dovozca alebo príjemca pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), uvádza sa v pravom hornom rohu. Ak dovozca alebo príjemca nemá pridelené daňové identifikačné číslo, uvádza identifikačné číslo (IČO). Ak fyzická osoba nemá pridelené identifikačné číslo, uvádza rodné číslo.

Vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa príjemcu zásielky, t.j. osoby, ktorej sa má tovar doručiť. Obyčajne je to konečný príjemca v krajine určenia.

Tranzit
V tomto odseku sa uvádza meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a presná adresa príjemcu.
V tlačive doplnkový jednotný colný doklad sa tento odsek pri dovoze, vývoze a tranzite nevypĺňa.
3.9 Osoba zodpovedná za platobný styk (9)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.10 Posledná krajina odoslania – dovoz/Prvá krajina určenia - vývoz (10)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.11 Krajina obchodu/výroby (11)
* CZ

Dovoz
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko predávajúci alebo odosielateľ, ak sa tovar zo zahraničia nenakupuje. Ak má predávajúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny, v ktorej má svoje sídlo alebo bydlisko odosielateľ.

Vývoz
V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód krajiny obchodu podľa zoznamu kódov krajín z II. časti tejto prílohy. Je to štát, v ktorom má svoje sídlo alebo bydlisko kupujúci alebo príjemca, ak sa tovar do zahraničia nepredáva. Ak má kupujúci sídlo alebo bydlisko v Slovenskej republike, uvedie sa kód krajiny určenia.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.12 Údaje o hodnote (12)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.13 S.P.P. - Spoločná poľnohospodárska politika (13)
Dovoz, vývoz, tranzit
Nevypĺňa sa.
3.14 Deklarant/zástupca (14)
* Dovozca
V úlohe deklaranta vystupuje dovozca, t.j. firma Elastik, s.r.o., ktorú zastupuje colná deklarantka p. Jaroslava Megová (VM/IP)

Dovoz, vývoz
Uvádza sa obchodné meno a adresa alebo sídlo, alebo meno, priezvisko a adresa deklaranta. Pri dovoze alebo vývoze uskutočňovanom prostredníctvom zástupcu v nepriamom zastúpení sa uvedú údaje o zástupcovi.
V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant alebo zástupca svoje daňové identifikačné číslo (DIČ).
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9482 2276 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.