referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Colníctvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 33.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 56m 0s
Pomalé čítanie: 84m 0s
 

Ak je miestom prechodu nákladov štátna hranica, nemusí tu byť vyznačený priamo názov colného priechodu, cez ktorý je tovar dopravovaný, ale je dostačujúce iba označenie tejto hranice (napríklad štátna hranica SR).

Tretia časť odseku sa nevypĺňa.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.24 ŠPZ a štátna príslušnosť aktúvneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice (21)
Dovoz, vývoz, tranzit
Ľavá časť odseku sa nevypĺňa.

V pravej hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu krajiny vývozu pri vývoze a tranzite alebo cez štátnu hranicu krajiny určenia pri dovoze podľa kódov uvedených v II. časti tejto prílohy. Ak ide o kombinovanú dopravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne - aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom - aktívny dopravný prostriedok je ťahač).
Odsek sa nevypĺňa pri poštovej doprave, pri železničnej doprave, pri prekračovaní štátnej hranice dopravnými prostriedkami, ktoré sú samy predmetom obchodu, alebo ak nie sú pri prepustení tovaru do navrhovaného režimu požadované údaje známe alebo ak nesprevádza jednotný colný doklad tovar na štátnu hranicu.
3.25 Mena a celková fakturovaná suma (22)
* CZK, 689 394,70

Dovoz, vývoz
V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v III. časti tejto prílohy. Ak sa za tovar neplatí ani neinkasuje a v kúpnej zmluve cena ani nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.
V pravej časti odseku sa uvádza cena obchodnej parity, maximálne na dve desatinné miesta, v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti tohto odseku.

Tranzit
Nevypĺňa sa.
3.26 Prepočítací kurz (23)
* 1,025

Dovoz, vývoz
Uvádza sa kurz meny, ktorej kód je uvedený v odseku 22 jednotného colného dokladu, a to kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska s presnosťou na tri desatinné miesta. Prípadné Ďalšie miesta za desatinnou čiarkou sa nezohľadňujú.
Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v slovenských korunách, uvádza sa "1".
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Colníctvo SOŠ 2.9482 2276 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.