Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zadanie písomky z matiky pre 7. ZŠ

Skupina A

1.Koľko korún musíme uložiť na účet s ročnou úrokovou mierou 12%, ak chceme, aby vklad za tri mesiace vyniesol úrok 1200 Sk ?

2.Vypočítajte

a)5a2 - 3b2 - (4a2 + 12b2)
b)23. x. y9. x14. y2
c)5x7y2z : (- 2x3y2z)
d)(3x2y5z)2

3. Riešte v množine všetkých reálnych čísel. Riešenie zapíšte pomocou intervalov, znázornite ho na číselnej osi a urobte overenie.

4. Rovnoramenný trojuholník má rameno dlhé 13 mm a základňu dlhú 10 mm. Vypočítajte jeho výšku

5. Zostrojte trojuholník ABC, ak c = 5 cm, vc = 5,5 cm a tc = 7 cm.

Skupina B

1. Koľko korún musíme uložiť na účet s ročnou úrokovou mierou 15%, ak chceme, aby vklad za tri mesiace vyniesol úrok 1500 Sk ?

2. Vypočítajte

a)- (5a2 + 3b2) - 4a2 + 12b2
b)33. z. y9. x11. y6
c)10x2(a - b)5 : 5x2(a - b)
d)(- 2u5z6)4

3. Riešte v množine všetkých reálnych čísel. Riešenie zapíšte pomocou intervalov, znázornite ho na číselnej osi a urobte overenie.

4. Rovnoramenný trojuholník má rameno dlhé 26 m a základňu dlhú 20 m. Vypočítajte jeho výšku

5. Zostrojte trojuholník PQR, ak r = 6 cm, p = 5 cm a vr = 7 cm.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk