Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozvoj električkovej a trolejbusovej dopravy do roku 2030

Bratislava je tesne pred schválením územného plánu - základného dokumentu pre rozvoj mesta. Čo to znamená pre mestskú hromadnú dopravu a zvlášť pre jej elektrickú trakciu?

V prvom rade sa ráta s postavením nosného systému - metra. Trasa B pôjde z Janíkovho dvora cez Jantárovú cestu na Kamenné námestie, odtiaľ cez Hlavnú stanicu, Trnavské mýto a Ružinovskú ulicu do Ružinova s plánovaným predĺžením na Letisko. Druhá trasa A by mala viac-menej kopírovať terajšiu električkovú linku 5: Z Dúbravky cez Karlovu Ves, Mlynskú dolinu, PKO, Kamenné námestie, Autobusovú stanicu Mlynské nivy a Trnavské mýto k ŽST Vinohrady s plánovaným predĺžením do Rače. Od stavby metra teda závisí osud ďalších druhov dopravy. V električkovej doprave sa počíta so zrušením spojky Radlinského - Špitálska na Americkom námestí a trate z Radlinského ulice na Hlavnú stanicu. Mimochodom, práve táto trať bola jedným z najväčších omylov bratislavskej električkovej dopravy, keď vyťažený úsek cez Štefánikovu ulicu nahradila v roku 1980 nevyužívaná trať po Starohorskej ulici. Zaujímavé je aj zrušenie trate cez Americké námestie napriek tomu, že ešte pred niekoľkými rokmi sa počítalo dokonca s vybudovaním novej koľaje smerom z Floriánskeho námestia na Krížnu ulicu.

Električková doprava sa bude rozširovať v troch úsekoch: Dúbravka - Volkswagen Bratislava, Zlaté piesky - Vajnory a Rača - Vajnory. Trať do Volkswagenu by sa dala nazvať aj ako výsmech Devínskej Novej Vsi. Nová trať totiž "elegantne" obíde hlavnú časť Devínskej Novej Vsi (ako dnešná linka 92). Jediná výhoda bude v rýchlom prepojení VW Bratislava, ŽST Devínska Nová Ves a Dúbravky. V súvislosti s touto traťou sa má vybudovať vozovňa Dúbravčice, s ktorou sa uvažovalo aj doteraz. Výrazne by to zlepšilo vypravovanie vozidiel do západnej časti mesta. Obe električkové trate do Vajnor sú vlastne nahradením linky 65 od Zlatých pieskov po Raču a nahradením linky 54 k ŽST Vajnory. Nepočíta sa však so zachádzním električiek k račianskemu mäsokombinátu. S trolejbusovou dopravou to vyzerá oveľa lepšie ako s električkovou. Sieť trolejbusov by sa mala zhruba zdvojnásobiť. Tieto "elektrické autobusy" by sa mali dostať do Petržalky, Lamača, Dlhých dielov, Slávičieho údolia, Slovnaftu a aj do iných lokalít. Na severozápade nová trať nahradí linku 30 od Patrónky do Lamača. Autobusy však budú premávať aj naďalej, a to po novej komunikácii z Polianok k novej nemocnici v Rázsochách a odtiaľ na Segnáre.
Po dobudovaní cesty bude vybudovaná spojka Koliba - Národný onkologický ústav na Kramároch. Týmto sa Koliba zbaví svojej odkázanosti na jedinú prístupovú cestu z centra mesta. Obnoví sa trať po Pražskej ulici, Ul. Prokopa Veľkého a Hroboňovej ulici, zobojsmerní sa existujúca trať na Lamačskej ceste. Obyvatelia bývajúci západne od Búdkovej cesty dostanú nové trate, jedna z nich povedie dole (dnes úzkym) Slávičím údolím, prejde ponad diaľnicu v Mlynskej doline a cez Staré grunty sa okolo budovy STV a internátov STU a UK dostane do Karlovej Vsi. Odtiaľ bude trať pokračovať na Dlhé diely. Takto riešená trať sa stane iba spojnicou medzi jednotlivými stanicami metra (Karlova Ves, Mlynská dolina, Hlavná stanica resp. Kamenné námestie). Najzásadnejšej zmeny sa dočká Petržalka, odkiať budú autobusy takmer úplne vytlačené trolejbusmi. Elektrifikovať sa budú všetky terajšie autobusové trate s výnimkou trás vedúcich súbežne s B linkou metra a rýchlostnými komunikáciami (Jantárová cesta medzi Kutlíkovou a Holíčskou a medzi Rusovskou a Starým mostom, Panónska cesta, Einsteinova, konečná Vyšehradská). Trolejbusy budú premávať aj tam, kde teraz nezavítajú ani autobusy. Obsluhovať budú Kapitulský dvor, Muchovo námestie, Májovú ulicu a cesty severne od Einsteinovej ulice.

Na druhú stranu Dunaja sa bude možné dostať cez Košický most a Košickú ulicu po Prievozskú ulicu. V Janíkovom dvore bude postavená vozovňa pre metro a trolejbusy. Ďalšia vozovňa bude postavená v Prievoze (plánovaná už koncom 1970-tych rokov). Zabezpečovať bude dopravu v oblasti Prievozu, Dolných honov a Slovnaftu a nová meniareň vyrieši neustále problémy s napájaním vedenia. Nové trate budú smerovať z Kazanskej ulice cez Slovnaftskú, Bajkalskú, cca. Domové role (nová komunikácia), ďalej po trase liniek 86 a 50 až k ŽST Nové mesto. Poslednou plánovanou traťou je trať na z Rádiovej na Studenú ulicu (ako linka 67). Ako je vidieť na schémach, s autobusovou dopravou sa počíta už len okrajovo, no napriek tomu si svoje uplatnenie určite nájde ako doplnková doprava k trolejbusovým, električkovým a "metrovým" linkám. Ak sa nájdu na všetky tieto projekty peniaze, určite sa úroveň dopravy oproti dnešku zlepší. Očakáva sa však zvýšený rast automobilovej dopravy, pre ktorú bude postavený napríklad most z Dolnozemskej cesty poza Slovntaft do Podunajských Biskupíc. Mal by byť dokončený celý diaľničný oblúk a oba cestné okruhy mesta. Ostáva len veriť, že Bratislavu napriek tomu ovládne oveľa menej áut ako je to v iných svetových metropolách.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk