Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Autoškola

Radenie
1. prevodový stupeň
- používa sa na rozbiehanie z 0 – 15 km / hod
2. prevodový stupeň
- používa sa pri rýchlosti z 20 – 30 km / hod
3. prevodový stupeň
- používa sa pri rýchlosti z 30 – 40 km / hod
4.prevodový stupeň
- používa sa pri rýchlosti okolo 50 km / hod
5.prevodový stupeň
- používa sa pri rýchlosti nad 70 km / hod


Kontrola vozidla pred jazdou
1.vonkajšia prehliadka – obídeme vozidlo dokola a kontrolujeme:
- či nebolo poškodené počas parkovania
- či sme nestratili lapač nečistôt
- či sú pneumatiky v poriadku
 -či sú čisté svetlá, zrkadlá, evidenčná značka, okná
- či nič netečie

2.Kontrola motorového priestoru
- množstvo oleja
- množstvo kvapaliny (chladiacej, brzdovej, v ostrekovači)
- množstvo elektrolytu
- napnutie klinového remeňa

3.Kontrola ostatných funkcií
- svetiel, smerových svetiel a brzdových svetiel
- funkčnosť stieračov, odstrekovačov
- pri zapaľovaní kontrolovať kontrolky na palubovke

Zapaľovacia skrinka
0 – zapaľovanie vypnuté
1 - zapaľovanie zapnuté (kľúč pri behu motora)
2 - spúšťanie motora (kľúč sa nezastaví a automaticky sa vráti do polohy 1)
Pri opakovanom štartovaní treba zotrvať 10 sekúnd, v zime 20 sekúnd.

Jazda s prívesom
Príves je pripojený k vozidlu spojovacím poistným zariadením, ľanom, reťazou, a zariadením pre zabezpečenie osvetlenia prívesu.
Ťažné vozidlo musí byť vybavené :
a) ťažnou guľou
b) zásuvkou na pripojenie elektrického vedenia
c) zariadením na uchytenie poisťovacieho zariadenia

Pri jazde s prívesom musíme dbať na:
- predĺženie brzdnej dráhy
- zníženú akceleráciu

Vlečenie vozidiel:
- používame vlečné lano, ktoré je schválené
- pri jazde musí byť napnuté
- upevňujeme ho na kovové úchytky
- pred jazdou sa musíme dohodnúť o dorozumievaní počas jazdy
- jazdíme primeranou rýchlosťou
- vo vlečenom vozidle sa nesmú nachádzať iné osoby, okrem vodiča
- pri vlečení vozidla na diaľnici ju musíme opustiť pri najbližšom výjazde

Parkovacia brzda
- slúži na zabezpečenie vozidla počas parkovania proti pohybu, najmä na svahu

Rozjazd na rovine:
1. naštartujeme motor
2. zošliapneme spojku
3. zaradíme 1. prevodový stupeň
4 .nastavíme otáčky
5.pozrieme sa do zrkadiel či neohrozíme účastníkov cestnej premávky
6. dáme smerovku, podľa toho kam ideme
7. uvoľňujeme spojku do záberu
8. zvyšujeme otáčky motora
9. vypneme smerovky
Konštrukcia

Základné časti motora
Na pohon automobilov sa používajú takmer výhradne piestové spaľovacie motory. Rozdeľujeme ich :
- podľa druhu zapaľovania na zážihové a vznetové motory
- podľa pracovného cyklu – štvortaktné a dvojtaktné motory
- podľa druhu paliva – benzínové, naftové, viacpalivové, alebo motory na plyn
- podľa počtu valcov – 1-valcové, 2-valcové...
- podľa spôsobu chladenia – kvapalinové a vzduchové

Hlavné časti piestových spaľovacích motorov:
1.nepohyblivé (pevné) časti :
a) kľuková skriňa – základná pevná časť motora. Sú tu uložené => kľukový a rozvodový hriadeľ, ložiská, čerpadlo oleja a mazacie zariadenia motora;
b) hlava valcov – vo vnútri je spaľovací priestor a je tu aj zapaľovacia sviečka;
c) veká a kryty – uzatvárajú jednotlivé priestory motora.

2.pohyblivé časti:
a) kľukový mechanizmus – skladá sa s kľukového hriadeľa, ojnice a z piestov;
b) rozvod motora – mechanizmus, ktorý riadi plnenie valcov motora zápalnou zmesou alebo vzduchom a ich vyprázdňovaním. Sú to rozvodové kolesá, vačková hriadeľ, váhadlá, nasávacie a výfukové ventily, ventilové pružiny.


Mazanie motora:
- slúži predovšetkým k vytváraniu tenkého olejového filtra na trecích plochách tak, aby sa jednotlivé časti motora treli v kvapalinovej vrstve a nie v suchej.

Tlakové mazanie
- je najrozšírenejší spôsob mazanie preto, lebo tlakom oleja, ktorý sa pohybuje medzi 0,3 – 0,5 Mpa sa dokonale mažú všetky potrebné miesta.

Olejové čerpadlo
- vytvára tlak pri pracujúcom motore, čiže dodáva tlak do mazacej sústavy.

Čističe a chladiče motora
- pretože olej čistí vnútro motora, podieľa sa na prenose tepla, musia sa nečistoty aj teplo z oleja odstraňovať.
a) plnoprietokový čistič
b) obtokový čistič

Mazanie motora sa musí pravidelne kontrolovať:
- Q oleja v kľukovej skrinke (pomocou tyčky)
- kontrola počas jazdy pomocou svetelnej signalizácie

Druhy oleja:
- syntetické
- polosyntetické
- prírodné.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk