referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Zaujímavosti o referátoch
Osobná cestná doprava
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Zmluva o výkone vo verejnom záujme
Touto zmluvou sa dopravca zaväzuje zabezp. prepr. potreby osôb a služieb v prospech verejnosti a správny orgán sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu za stratu alebo jej časť alebo iné vyrovnanie.
Odstúpením od zmluvy stráca dopr. licencia platnosť.
Ak sa ruší autobusová linka, dňom jej zrušenia stráca platnosť zmluva v časti týkajúcej sa tejto linky.

Dopravca môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- si správny orgán neplní záväzok nahradiť stratu alebo poskytnúť iné vyrovnanie
- výkon vo verejnom záujme sa preňho stal nesplniteľným
- došlo k likvidácii dopravcu

Správny orgán môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- nie je schopný plniť záväzok nahradiť dopravcovi stratu
- zanikol verejný záujem

Technická základňa
TZ v doprave je súhrnom všetkých tech. prost, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane podieľajú na plynulom zabezp. dopravno-prepravného procesu. Z ekonomického hľadiska vyžaduje budovanie a údržba TZ vynakladanie značných finančných, pracovných a materiálnych zdrojov. Sieť dopr. ciest, budov a zariadení aj prevádzka dopr. prost. pôsobia na životné prostredie a rozvoj motorizmu. Členenie:
a) dopr. prostriedky (cestné vozidlá)
b) dopr. cesty (PK)
c) dopr. zariadenia (budovy)

Dopravné prostriedky
- tvoria podstatnú časť základných prostriedkov dopravných podnikov, ktorých hlavnou činnosťou je osobná doprava a nákladná doprava
- pohyblivé tech. prost., ktorými sa uskutočňuje preprava osôb a nákladu
- CEV sú motorové alebo prípojné vozidlá určené na prevádzku na PK, nie sú viazané na koľajnice, sú poháňané vlastným motorom
- os. automobily, motocykle, mopedy, autobusy, nákladný automobil, špeciálny automobil, ťahač prívesu, ťahač návesu

Pozemné komunikácie
CD využíva verejnú dopravnú sieť PK, ktorých vlastníkmi sú v prevažnej miere štát a obce. Sú vytvorené PK, ktoré sa podľa dopr. významu, určenia a technického významu delia na:
a) diaľnice
b) cesty
c) miestne komunikácie
d) účelové komunikácie

Dopravné zariadenia sú súčasťou tech základne, v dopravno-prepravnom procese sa zúčastňujú nepriamo, pretože ho uľahčujú alebo umožňujú. Delia sa na:
a) dopravné stavby
b) prepravné prostriedky
c) mechanizačné zariadenia

TZ MHD

1) dopr. prost.:
a) nezávislé do dopr. cesty(autobusy)
- výhody – veľká kapacita, možnosť nahradiť spoj, pomerne rýchly
- nevýhody – znečisťuje živ. prost. b) polozávislé (trolejbusy)
- výhody – ekologickejšie ako autobusy, veľká kapacita
- nevýhody – závislé na trolejách (výpadok elektriny), drahšia výroba
c) závislé(električky)
- výhody – ekologické
- nevýhody – hlučné
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.