referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Zaujímavosti o referátoch
Osobná cestná doprava
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
2) dopr. cesty:
- miestne komunikácie, električkové koľaje

3) dopr. zariadenia:
- budovy, vozovne, skladovacie plochy

Cestovný poriadok

- vydáva a zverejňuje ho dopravca po schválení správnym orgánom
- každá zmena sa musí dať schváliť týmto správnym orgánom
- dopravca je povinný zverejniť zmenu 15 dní vopred
- obsahuje:
a) identifikačné údaje dopravcu a linky
b) platnosť cestovného poriadku
c) číslo cestovného poriadku
d) kilometrické vzdialenosti medzi zastávkami
e) čísla spojov
f) odchody z jednotlivých zastávok
g) dni, v ktorých spoje premávajú
h) vysvetlivky ku značkám

- delenie:
1) vozidlové – určené pre vodičov, číslo linky, poradové číslo vozidla na linke, prevádzkový deň, nástup do služby, ukončenie služby, cieľová zastávka a čas príchodu k nej
2) pre cestujúcich – obsahuje číslo linky, názov zastávky, smer jazdy, zoznam zastávok, čas jazdy medzi zastávkami a platnosť cestovného poriadku
3) pre dispečerov – obsahuje číslo linky, prevádzkový deň a pod.

Cestovné lístky:
1) jednorazové
a) jednotné – jednotná sadzba na jednu jazdu
b) časové – cestovné závisí od času prepravy ( 10, 30, 60 min)
2) časové predplatné lístky
a) jednotná celosvetová tarifa – umožňuje prepravu v celej sieti MHD v celom období platnosti
b) jednotná traťová tarifa – podľa kilometrov
3) dĺžkový tarifný systém
– cestovné závisí od prepravnej vzdialenosti
a) pásmový – rovnaká výška cestovného na území jedného pásma
b) zónový – rovnaká výška cestovného na území jednej zóny

(1) Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok. Cestovný lístok obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, čas platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivú trať, úsek trate a pod.) a výšku cestovného.

(2) Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom, ktorý mu vydal vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu, do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu
všetkými spojmi autobusovej linky v časovom období, na ktoré ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu.

(3) Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok,  ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok vyhotovený na meno je neprenosný.

(4) Cestujúci je povinný mať platný cestovný lístok pri nastúpení do autobusu, ak mu ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo autobusu, alebo bezprostredne po nastúpení do autobusu, ak ho vydáva vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo ak sa cestovný lístok stáva platným až jeho označením v autobuse, ako aj po celý
čas prepravy a pri vystupovaní z autobusu.

(5) Cestujúci je povinný na výzvu sa preukázať platným cestovným lístkom vodičovi alebo inému členovi osádky autobusu, alebo revízorovi.

Podmienky prepravy osôb
- vo vozidle určenom na prepravu osôb sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla. - osoba mladšia ako 12 rokov alebo menšia ako 150 cm sa nesmie prepravovať na mieste vedľa vodiča
- vo zvláštnom motorovom vozidle sa nesmú prepravovať osoby mladšie ako 15 rokov
- na zadnom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 7 rokov
- nákladný automobil, v priestore ktorého sa prepravuje viac ako 7 osôb, smie viesť len vodič starší ako 214 rokov, ktorý má dvojročnú prax vo vedení NA
- pri preprave viac ako 6 osôb v priestore NA nesmie rýchlosť jazdy prekročiť 60 km/h
- osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore NA iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov
- počet osôb prepravovaných v ložnom priestore NA
a) do 1500 kg – 10 osôb
b) 1501 – 2500 kg – 15 osôb
c) 2501 – 5000 kg – 20 osôb
d) 5001 – 7000 kg – 30 osôb
e) nad 7000 kg – 40 osôb
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.