referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Zaujímavosti o referátoch
Osobná cestná doprava
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Pravidelná autobusová doprava
(1) Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného
poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok.

(2) Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať pre vopred nevymedzený okruh cestujúcich alebo pre vopred vymedzený okruh cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich.

(3) Verejná pravidelná autobusová doprava je vnútroštátna preprava cestujúcich na autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava alebo na území obce mestská autobusová doprava.

(4) Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke.

(5) Dopravca v pravidelnej autobusovej doprave je ten, kto vykonáva prepravu cestujúcich aspoň na jednej autobusovej linke podľa tohto zákona.

(6) Vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu môže vykonávať iba vnútroštátny dopravca.

Dopravná licencia
(1) Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia; to neplatí na dopravnú licenciu, ktorú udeľuje obec podľa § 30.

(2) Povoliť zriadenie autobusovej linky možno vtedy, ak pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej dopravnej cesty umožňuje stav a priepustnosť ciest, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na nich a ak je verejný záujem na jej vykonávaní.

(3) Udelenie dopravnej licencie možno viazať na splnenie podmienky. Uloženie podmienky môže byť zamerané iba na zabezpečenie prepravných potrieb osôb a služieb súvisiacich s vykonávaním cestnej dopravy, ktoré sú vo verejnom záujme, ak má dopravca na splnenie podmienok oprávnenie a možnosti.

(4) Ak obsahom podmienky je výkon vo verejnom záujme, ktorý by dopravca pre jeho stratovosť alebo pre inú nevýhodnosť ako podnikateľ nevykonal alebo vykonal v obmedzenom rozsahu, náhrada straty alebo jej časti alebo iné vyrovnanie sa upraví v zmluve o výkone vo verejnom záujme

(5) Dopravná licencia sa udeľuje na neurčitý čas alebo na určitý čas. Uplynutím času, na ktorý bola dopravná licencia udelená, jej platnosť zaniká.

(6) Na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi, na zmenu trasy autobusovej linky a na zmenu spôsobu vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy je potrebná zmena dopravnej licencie. Na prevod autobusovej linky je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu dopravcovi a udelenie dopravnej licencie novému dopravcovi.

(7) V prípade prevodu autobusovej linky na iného dopravcu možno mu dopravnú licenciu udeliť, ak trvajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, nový dopravca prevezme záväzky doterajšieho dopravcu a ak je na nich verejný záujem. Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy treba odňať dopravnú licenciu.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.