referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Zaujímavosti o referátoch
Osobná cestná doprava
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 

Odňať dopravnú licenciu možno vtedy, ak
a) dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v cestnej doprave alebo zanikol,
b) dopravca nie je schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú
dopravu z technických alebo z podnikateľských dôvodov,
c) autobusová linka sa stala nepotrebnou,
d) vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy neumožňuje stav
a priepustnosť ciest alebo ak ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Nepravidelná autobusová doprava
(1) Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

(2) Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

(3) Z nepravidelnej autobusovej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a preprava stojacich cestujúcich mimo obce.

(4) Dopravca zabezpečí, aby bol autobus popri obchodnom mene dopravcu označený vpredu a na pravom boku autobusu nápisom Zájazd alebo iným všeobecne zrozumiteľným označením, napr. cieľovou stanicou.

(5) Dopravca pravidelnej autobusovej dopravy môže počas platnosti dopravnej licencie vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu aj bez povolenia podľa osobitného predpisu. Taxislužba

(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich do dohodnutej cieľovej zastávky, ktorých dopravca prepravuje podľa zmluvy o preprave osôb uzavretej priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za dohodnuté cestovné.

(2) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich iba na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou; zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. O vykonanej doprave je vodič povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum
jazdy, štátnu poznávaciu značku, východiskové a cieľové miesto prepravy, zaplatené cestovné a podpis vodiča.
(3) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.