referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Istrochem
Dátum pridania: 23.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hazzard
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 506
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
História spoločnosti Istrochem, a. s. je spätá s menom švédskeho vynálezcu Alfreda Nobela.

Na začiatku svojich podnikateľských aktivít v Rakúsko-Uhorsku v roku 1873 začal v Bratislave budovať továreň na výrobu trhavín Dynamit-Nobel. Spoločnosť známa pod názvom Dynamitka (resp. neskôr CHZJD) sa od povojnového obdobia postupne rozširovala výrobu, pričom dosiahla a stále si udržiava popredné miesto v slovenskom chemickom priemysle. Špecifickou prednosťou spoločnosti Istrochem, a. s. (ktorú začal využívať už Alfred Nobel) je jej geografická poloha, pretože samotný výrobný závod sa nachádza prakticky v prieniku troch štátov Európy (Slovensko, Rakúsko, Maďarsko).

Výhodné dopravné možnosti, dobre vybudované a rozvetvené prepojenie priamo na cestnú, železničnú a lodnú dopravu vytvárajú perspektívnu pozíciu pre trvalý rozvoj Istrochem, a. s. v budúcnosti.

Divízia Agrochemikálií vyrábala účinnú látku s herbicídnymi účinkami chloridazon a vo významnejšom rozsahu finalizovala atrazín a prometrýn. V menšom rozsahu vyrábala fungicíd na báze polysulfidickej síry. Okrem toho sa finalizovali pesticídy podľa aktuálnych požiadaviek odberateľov. Objem výroby kvapalných agrochemikálií dosiahol 6% medziročný nárast.

Divízia polypropylénových (PP) vlákien vyrábala:
- PP striže na výrobu geotextílií, pre automobilový priemysel, na výrobky pre hygienický sektor, na výrobu filtračných materiálov, pre stavebný priemysel;
- PP káblik pre výrobu kobercov všívaných i tkaných;
- farebné koncentráty pre potreby PP káblika a striže a časť pre externých odberateľov v priemysle plastov. rokov.

Divízia gumárenských chemikálií vyrábala urýchľovače vulkanizácie sulfénamidového typu (Sulfenax CBS v troch finálnych formách – prach, minigranulát, peletky, Sulfenax TBBS, prach a peletky) a vulkanizačné činidlo pre kaučukové zmesi na báze nenasýtených kaučukov. Hlavná aplikačná oblasť týchto produktov je výroba pneumatík, menšia časť produkcie je určená pre výrobcov ostatných výrobkov z gumy. Výroba sulfénamidových urýchľovačov zaznamenala 4,2% medziročný nárast.

Kvalita produkcie dosiahla u všetkých výrobkov štandardne vysokú úroveň. Celkový objem reklamácií v korunovom vyjadrení bol pod úrovňou 0,13 % z realizovaných tržieb. Reorganizáciou výrobných činností sa optimalizoval stav pracovníkov výrobného úseku na 426 ku koncu roka. V hlavnej miere z dôvodu kumulácie funkcií obsluhy a údržby výrobných zariadení a zavedením dvojprofesných postov v oblasti skladového hospodárstva a expedície.

V roku 2003 boli aktivity spoločnosti Istrochem, a. s. v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia zamerané na analýzu stavu legislatívy, ktorá bude pre podnikateľské subjekty záväzná po vstupe do EÚ. Na základe tejto analýzy, doplnenej o zmluvné záväzky spoločnosti, boli identifikované potreby a prijaté opatrenia až do roku 2012.

Z jednotlivých výrobných technológií bolo v roku 2003 do ovzdušia uvoľnených spolu 159 exhalátov, čo je úroveň predchádzajúcich rokov. Z uvedeného množstva najväčší podiel predstavujú emisie oxidu siričitého, a to asi 80 %. V oblasti ochrany vôd Istrochem, a. s. pokračovala v trende znižovania spotreby priemyselnej vody a tým aj produkcie odpadových vôd. V porovnaní s rokom 2002 poklesla celková produkcia odpadových vôd o približne 8 % a celkovo sa dostala už pod úroveň 1,0 mil. m3 za rok.

Istrochem, a. s. má v katastri obce Budmerice vybudovanú už od roku 1979 skládku odpadov, kde ukladá nevyužiteľné odpady jednak z vlastnej produkcie, ale v posledných rokoch aj od externých producentov. Skládka bola prvou na území bývalého Československa, ktorej technická realizácia bola porovnateľná so skládkami vyspelých krajín Európy. V súčasnosti bola na skládke odpadov vybudovaná nová kazeta, ktorá je plne v súlade s legislatívou EÚ.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.