referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Unesco
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: persian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 327
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Názov organizácie : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Skrátený názov : UNESCO
Slovenský názov : Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Sídlo organizácie : Paríž
Vznik organizácie : 1945
Najvyšší predstaviteľ : generálny riaditeľ Koichiro Matsuura (od r. 1999)
Členské krajiny (počet) : 190
Úradné jazyky : angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština
Štruktúra (hlavné orgány) : Generálna konferencia, Výkonná rada, Sekretariát, národné komisie v členských krajinách

Ciele a charakteristika organizácie
"Rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie, a životného prostredia".

Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií. Stála pri zrode Európskeho strediska pre jadrový výskum, alebo Medzinárodného strediska pre štúdium konzervácie a reštaurovania pamiatok. Podnietila vznik veľkých medzivládnych programov v oblasti hydrológie, oceánografie, geológie, je priekopníkom ochrany životného prostredia.

Medzinárodné uznanie si vyslúžila akciami na záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ale tiež ochranou ľudských práv významných intelektuálnych osobností. V súčasnosti podporuje prudko sa rozvíjajúcu oblasť komunikácií a informatiky. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa na autorské práva, ochranu pamiatok ai.

UNESCO podporuje mnohostrannú regionálnu spoluprácu. V Európe spolupracuje najmä s Európskou úniou, Európskou hospodárskou komisiou a s Radou Európy /RE/. Ako príklad spolupráce s EÚ je možno uviesť projekt zameraný na protidrogovú prevenciu a na predchádzanie negatívnym javom spojeným s Internetom.

S nástupom generálneho riaditeľa /GR/ Federica Mayora v r.1987 nastala rozsiahla reforma UNESCO, významné úsporné opatrenia v aparáte. Súčasný GR Koichiro Matsuura ide v reforme ešte ďalej radikálnym znižovaním počtu riadiacich pracovníkov, ako aj počtu Úradov UNESCO po svete, zjednodušovaním štruktúry Sekretariátu aj programov UNESCO a decentralizáciou. V rámci nej sa realizuje zásadný presun aktivít a zodpovedností na národné komisie pre UNESCO. Ako prejav ocenenia uvedenej zásadnej reformy bolo oznámenie USA v r. 2002 o návrate do UNESCO.
 
Zdroje: Zdroj
Podobné referáty
UNESCO SOŠ 2.9835 621 slov
UNESCO SOŠ 2.9719 660 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.