referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
História a pravidlá ľadového hokeja
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: persian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 874
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 36m 20s
Pomalé čítanie: 54m 30s
 
STIEDANIE HRÁČOV Z TRESTNEJ LAVICE
Potrestaný hráč, ktorý má byť vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním odísť po ľade k svojej hráčskej lavici. Menší trest pre hráčsku lavicu (Pravidlo 592).

STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS HRY
Počas hry možno brankára vystriedať iným hráčom a / alebo brankárom kedykoľvek s podmienkou, že:
- Striedajúci hráč a / alebo brankár musí byť vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou lavicou a 3 m vzdialenosťou od mantinelu. Predtým, ako sa striedanie uskutoční, musí byť striedaný brankár alebo hráč mimo hry.

STRIEDANIE BRANKÁROV POČAS PRERUŠENIA HRY
Brankári počas prerušenia hry nesmú ísť k hráčskym laviciam, okrem prípadov, že idú striedať alebo při oddychovom čase. Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry, brankár, ktorý opustil hru, sa môže do nej vrátiť až pri nasledujúcom prerušení hry.

ZRANENÍ HRÁČI
Ak je hráč zranený a nemôže pokračovat v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra pokračuje dovtedy pokiaľ jeho družstvo nezíska puk. Hra sa nepreruší ak družstvo zraneného hráča má možnosť dosiahnuť gól. Ak hráč okrem brankára, je zranený alebo prinútený opustiť ľad počas stretnutia, môže odísť a byť nahradený náhradníkom, ale hra musí pokračovať bez toho, aby družstvá opustili ľad. Ak bol potrestaný hráč zranený, môže odísť do šatne, a ak mu bol uložený menší trest, väčší trest alebo trest v hre, potrestané družstvo musí ihneď poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest, ktorého na trestnej lavici smie vystriedať iba tento zranený hráč. Zranený potrestaný hráč sa do hry nesmie vrátiť skôr, ako uplynie jeho trest.

1. Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, hlavný rozhodca a / alebo čiarový rozhodca musí ihneď prerušiť hru.
2. Ak bola prerušená hra kvôli zranenému hráčovi, okrem brankára, zranený hráč musí opustiť ľad a smie sa vrátiť až v ďalšom pokračovaní hry.

ZRANENÍ BRANKÁRI
Ak brankár utrpí zranenie alebo má zdravotníé problémy, musí alebo ihneď pokračovať v hre, alebo byť vystriedaný náhradným brankárom. Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračovať v hre, družstvo dostane desať minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.

PREVENCIA PRED INFEKCIAMI
Krvácajúci hráč alebo hráč, ktorý má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča musí opustiť ľad, aby ho bolo možné ošetriť a / alebo očistiť. Taký hráč sa smie vrátiť na ľadovú plochu s podmienkou, že:
- rezná rana je uzatvorená a pevne prelepená
- z hráča je odstránená krv a má vymenený alebo riadne vyčistený výstroj a dres
Ak na ľadovej ploche, zariadeniach ihriska alebo na akýchkoľvek iných predmetoch sú krvavé škvrny, hlavný rozhodca musí zabezpečiť, aby ich pracovníci štadióna odstránili pri prvom prerušení hry.

HRACÍ ČAS
Stretnutie musí pozostávať z troch 20- minútových tretín čistého času a dvoch 15- minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany.
1. Hrací čas plynie od momentu vhodenie puku a musí sa zastaviť po hvizde píšťalky rozhodcu.
2. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje zostávajúci čas predchádzajúcej tretiny budú družstvá brániť tú istú bránku, jako před prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou.
3. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia.
4. Počas prestávky sa musí upraviť povrch ľadovej plochy.

PREDĹŽENIE
V playoff stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺťením trvajúcim 10 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak ani jedno družstvo nedosiahne gól, na určenie víťaza sa uplatnia trestné strieľania.

ODDYCHOVÝ ČAS
Každé družstvo so môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 30- sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči s brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Každé družstvo si môže vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry, ale družstvo vyberajúce si oddychový čas ako druhé musí to oznámiť hlavnému rozhodcovi pred skončením prvého oddychového času.

VÝSLEDOK STRETNUTIA
Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 20- minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa dva body. Ak na konci stretnutia je skóre obidvoch družstiev rovnaké, stretnutie je nerozhodné a každé družstvo do poradia získa jeden bod.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.