referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
História a pravidlá ľadového hokeja
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: persian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 874
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 36m 20s
Pomalé čítanie: 54m 30s
 
VÝSLEDOK PLAYOFF STRETNUTIA
V playoff stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje v predĺžením, trvajúcim desať minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, víťaz sa určí trestnými strieľaniami. (Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo, ktoré dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia.)

VHADZOVANIE
Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku predĺženia, a po akomkoľvek prerušení hry. Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie bude na bode na vhadzovanie alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Všetky vhadzovania sa vykonávajú iba:
- na deviatich vyznačených bodoch na zhadzovani, alebo
- na dvoch myslených čiarach paralelných s bočnými stranami mantinelu a spojujúcich body na vhadzovanie v koncových pásmach.

Na bode v strede ľadu sa vhadzuje:
- na začiatku tretiny a predĺženia
- po dosiahnutí gólu
- po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvoľnení
- po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára
Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme brániaceho sa družstva sa vhadzuje:
- ak hra sa preruší medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a bližším koncom ihriska (puk sa musí vhadzovať na koncovom bode na vhadzovanie na tej strane, na ktorej bola hra prerušená , pokiaľ pravidlá nestanovujú inak)
- ak porušilo pravidlá brániace sa družstvo vo svojom obrannom pásme
- ak ebol uznaný gól, lebo sa puk odrazil do bráky od rozhodcu
Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho družstva sa vhadzuje:
- ak útočiace družstvo spôsobí zakázané uvoľnenie
- po úmyselnom ofsajde útočiaceho družstva
- po dotyku puku hráča so zdvihnutou hokejkou útočiaceho družstva v ktoromkoľvek pásme
Na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme sa vhadzuje:
- po ofsajdoch
- ak porušilo pravidlá útočiace družstvo vo svojom útočnom pásme
- ak po prerušení hry jeden alebo obidvaja obrancovia hrajúci v blízkosti ich modrej útočnej čiary, alebo ktorýkoľvek hráč, ktorý prišiel z hráčskej lavice útočiaceho družstva, vstúpia v útočnom pásme do priestoru za myslenou tyčnicou kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme bližšou k modrej čiare.
Na myslených čiarach sa vhadzuje:
- po prihrávke do ofsajdu
- po prerušení pravidiel jedným alebo aj druhým družstvom na najbližšom bode čiary, kde bola prerušená hra, pokiaľ podľa horeuvedeného nie je stanovené inak
- po prerušení pravidiel jedným družstvom v stredovom pásme na najbližšom bode čiary, kde bola prerušená hra, pokiaľ podľa horeuvedeného nie je stanovené inak

SPÔSOB VYKONANIA VHADZOVANIA
Hlavný alebo čiarový rozhodca vhodí puk medzi hokejky dvoch hráčov, ktorí sú na vhadzovaní. Hráči stoja tvárou k súperovmu koncu ihriska, približne vo vzdialenosti dĺžky jednej hokejky od seba a čepele ich hokejok s dotýkajú ľadu na bielej časti bodu na vhadzovanie. Hráč útočiaceho družstva na svojej útočnej polovici musí položiť svoju hokejku na ľad ako prvý, ihneď nasledovaný hráčom brániaceho sa družstva. Na koncových bodoch na vhadzovanie obidvaja hráči musia zaujať postavenie podľa vyznačenia na ľade. Do kruhu na vhadzovanie alebo do vzdialenosti menšej ako 4,5 m od hráčov na vhadzovaní nesmú vstúpiť nijaký ďalší hráči, pričom musia stáť v postavení v hre. Hráč na vhadzovaní nesmie mať fyzický kontakt (telom alebo hokejkou) s telom protihráča dovtedy, kým sa vhadzovanie nedokončilo rozohraním puku.

1. Rozhodca na začiatku hry nepíska.
2. Striedanie hráčov je povolené až po dokončení vhadzovania a pokračovaní v hre, okrem prípadu, že bol uložený trest.
3. Ak hráč na vhadzovaní ani po upozornení nezaujme správne postavenie, môže ho hlavný alebo čiarový rozhodca vymenit spoluhráčom z ľadu.
4. Ak hráč vnikne do kruhu pre vhadzovanie, hlavný alebo čiarový rozhodca musí zapískať a vhadzovanie sa musí zopakovať, okrem prípadu, ak puk získalo družstvo, ktoré sa neprevinilo.
5. Za priestupok hráča musí hlavný rozhodca uložiť príslušný trest(y)

OFSAJDY
Hráč útočiaceho družstva nesmie vstúpiť do svojho útočného pásma skôr ako puk. Určujúce faktory pri posudzovaní ofsajdu sú:
- postavenie korčúľ hráča - hráč je v ofsajde, keď má obidve korčule za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celý puk prejde cez modrú čiaru
- postavenie puku - celý puk musí byť za modrou čiarou v útočnom pásme.

Pri porušení tohto pravidla sa hra musí prerušiť a vhadzuje sa:
- na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak puk za modrú čiaru zaviedol útočiaci hráč
- na mieste, z ktorého útočiaci hráč prihral alebo vystrelil puk za modrú čiaru
- na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak podľa mienky hlavného alebo čiarového rozhodcu, hráč spôsobil ofsajd úmyselne.

1. Hráč, ktorý vedie puk a má puk pod kontrolou, nespôsobí ofsajd, ak prejde čiaru pred pukom.
2. Ofsajd nie je, ak hráč zavedie alebo prihrá puk do svojho obranného pásma, v ktorom je súperov hráč.
3. Ofsajd je úmyselný, ak jeho cieľom bolo dezdôvodné prerušenie hry.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.