referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
História a pravidlá ľadového hokeja
Dátum pridania: 03.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: persian
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 874
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 36m 20s
Pomalé čítanie: 54m 30s
 
OFSAJDOVÁ VÝHODA
Ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako puk, ale brániaci hráč má možnosť s pukom hrať, čiarový rozhodca vzpaží ruku, čím signalizuje ofsajdovú výhodu. Výnimkou je situácia, ak puk bol vystrelený na bránku, čo spôsobilo, že brankár s pukom hral. Čiarový rozhodca pripažením ruky signalizuje skončenie ofsajdovej výhody a nechá pokračovať v hre, ak: - brániace družstvo prihralo alebo vyviedlo puk do stredného pásma, alebo
- útočiaci hráči ihneď opustili útočné pásmo dotykom korčule o modrú čiaru.

1. Predtým, ako možno zrušiť ofsajdovú výhodu, pričom puk je v útočnom pásme, musia útočiaci hráči opustiť útočné pásmo.
2. Pod pojmom ihneď sa rozumie, že útočiaci hráči s už nesmú dotknúť puku, alebo pokúšať sa získať stratený puk späť, alebo nútiť brániacich hráčov hrať s pukom v obrannom pásme.
3. V momentne, keď čiarový rozhodca pripaží, útočiaci hráči môžu znova vstúpiť do svojho útočného pásma.

ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
Pre potreby tohto pravidla stredná červená čiara rozdeľuje ihrisko na dve polovice. Pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu s pukom toho družstva, ktoré malo puk. Ak hráč družstva, ktoré má na ľade rovnaký alebo väčší počet hráčov ako súper, vystrelí alebo usmerní puk zo svojej polovice ľadu za bránkovú čiaru súperovho družstva, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvoľnenie. Vhadzuje sa na tom koncovom bode pre vhadzovanie brániaceho sa družstva, ktorý je bližšie k miestu posledného kontaktu s pukom.

Zakázané uvoľnenie nie je, ak:
- puk vnikne do bránky - uzná sa GÓL
- puk prejde cez bránkovisko
- útočiace družstvo je v momente vystrelenia puku oslabené
- puk predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkoľvek časti súperovho hráča, vrátene brankára
- puk prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní
- podľa mienky čiarového rozhodcu, ktorýkoľvek hráč druhého družstva, okrem brankára, mohol s pukom hrať predtým, ako puk prešiel cez bránkovú čiaru.

1. Ak čiarový rozhodcovia posúdia zakázané uvoľnenie nesprávne, puk sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.
2. Účelom tohto pravidla je umožniť plynulosť akcie a hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia by mali uplatňovať toto pravidlo tak, aby sa tento cieľ dosiahol.
3. Pod pojmom oslabený sa rozumie, že v dôsledku trestu(ov) má družstvo na ľade menší počet hráčov ako jeho súper.

DEFINÍCIA GÓLU
Gól musí byť uznaný:
- ak puk z hokejky hráča útočiaceho družstva prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky
- ak puk akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva
- ak sa po strele útočiaceho hráča puk odrazí do bránky od akejkoľvek časti spoluhráča
- ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky hlavného rozhodcu mal hráč dostatok času na opustenie bránkoviska
- ak po tom, ako sa puk stal v bránkovisku voľný, hokejkou ho dopraví do bránky útočiaci hráč
- ak sa puk priamo odrazí od korčule útočiaceho alebo brániaceho hráča.

NEUZNANIE GÓLU
Gól nesmie byť uznaný:
- ak útočiaci hráč úmyselne puk kopol, hodil, odrazil rukou alebo ho ináč, ako svojou hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazil od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu
- ak sa útočiaci hráč dotkol puku hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky
- ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia puku do bránky
- ak bola bránka posunutá zo svojej základnej polohy

1. Gól už nemožno odvolať po vhadzovaní nasledujúcom bezprostredne po dosiahnutí tohto gólu.
2. Bránkovisko je definované ako priestor siahajúci nad vyznačenou plochou na ľade do výšky 1,27 m nad ľadovou plochou.

STRELEC GÓLU A ASISTENTI
V Zápise o stretnutí sa gól pripíše tomu hráčovi, ktorý dopravil puk do súperovej bránky. Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod. Asistencia sa prizná hráčovi alebo hráčom, ktorí sa podieľali na akcii bezprostredne pred dosiahnutím gólu. Za každý gól možno priznať najviac dve asistencie. Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.

1. Jednému hráčovi možno priznať za gól iba jeden bod.
2. Ak hráč dosiahol gól po tom, ako sa puk odrazil od brankára, možno priznať iba jednu asistenciu.
3. V prípade, že chyba pri určení strelca gólu alebo priznaní asistencie je zrejmá, chybu možno okamžite opraviť, ale oprava sa nesmie vykonať, ak Zápis o stretnutí už podpísal hlavný rozhodca.

PUK MIMO IHRISKA
Ak puk opustí plochu alebo sa dotkne akejkoľvek prekážky nad ľadovou plochou, hra sa preruší a vhadzuje sa na mieste, odkiaľ bol puk vystrelený alebo odkiaľ sa puk odrazil, ak pravidlá nestanovujú inak.

PUK NA BRÁNKOVEJ SIETI
Ak puk uviazne na vonkajšej strane bránovej siete dlhšie ako tri sekundy alebo ho protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca musí prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude:
- na najbližšom koncovom bode pre vhadzovanie
- na najbližšom bode pre vhadzovanie v strednom pásme, ak podľa mienky hlavného rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč
 
späť späť   5  |  6  |  7  |   8  |  9    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.