referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Politológia ako veda
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 359
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
- z gréckeho slova polis- štát
- veda, kt. sa zaoberá skúmaním štátu, politických systémov, zákonov, vzťahov, funkcií
- 2 stránky: odbornosť a demokratickosť
- používa sa skôr v strednej Európe

- má 5 častí:
1, politická teória- pojmy a teórie politológie
2, dejiny politického myslenia- ako sa vyvíjali názory na politiku- vznik až na konci 19.stor.
3, komparatívna politológia- porovnáva politické systémy, počas trvania v dejinách a v súčasnosti
4, politická sociológia- skúmanie človeka, politické správanie, reakcie obyvateľov na rozličné aktivity
5, politologická prognostika- predpovede, kt. sa robia na základe výskumov, „točenia dejín”

- najstarší prognostik- Seymour Lipset (60.roky)- základom politického pohybu je občan
- Herbert Marcuse (70.roky)- mládež je hlavná záruka pokroku(nie je zaťažená minulosťou a nemá problémy vytýčiť si svetlú budúcnosť)
- Brzezinski (80.roky)- predpokladal rozpad Sovietskeho zväzu

Zvrchovanost Štátu- Štátna suverenita
1, 1534 Henrich VIII. osamostatnil anglikánsku cirkev od Vatikánu a stal sa jej hlavou- cirkev ohrozovala suverenitu územia
2, keď sa štátna moc začala deliť na zákonodarnú, výkonnú a súdnu
Zvrchovanosť- štát je neobmedzeným pánom nad územím a ľuďmi, kt. na ňom žijú(nezasahovanie zvonka)

Obmedzenia suverenity
Nanútené- nedobrovoľné- ideologizácia, náboženstvo, vojenská diktatúra(Chile- A.Pinochet)
Dobrovoľné- najnižšia miera- dohoda s inými(susediacim štátom- colná a vízová politika)
vyššia miera- pridruženie k medzinárodnej organizácii, zaväzuje sa rešpektovať nariadenia
najvyššia miera- vytvorenie konfederácie alebo federácie s iným štátom, existujú jediné politické orgány

Nezávislosť národa
- príslušníci národa sú si pánmi nad sebou a nad svojím územím
- každí národ chce byť nezávislý → emancipácia- vlastná predstava o spravovaní svojich záležitostí

Občianstvo
- plná emancipácia- 100%- né akceptovanie prirodzených práv
- odobratím- zrušenie podstaty človeka
- prirodzené práva sú neodňateľné

Občianske slobody
- sloboda prejavu, sloboda myslenia, sloboda zhromažďovania(mítingy, manifestácie, demonštrácie); sloboda združovania(spolky, spol. strany); sloboda osobnosti(z princípu jedinečnosti človeka); právo na porotný súd

Občianske práva
- osobná dôstojnosť- všetci sú si rovní, s každým rovnaké zaobchádzanie, právo opravných prostriedkov
- politické práva- voliť, byť volený, občianstvo
- ekonomické práva- právo na majetok

Limitovanie občianstva
- dopredu známe, môžu sa klásť podmienky( ovládanie jazyka, zákonov, dejiny, vzdelanie)

Národ a menšiny v politike
- môžeme vyčleniť viaceré prístupy k národu:
1, filozoficko-politologický
2, historizujúci- pokladá všetkých príslušníkov daného národa žijúcich na celom svete za vlastného člena
3, politický- spoločné politické ciele, záujmy, závery
4, ekonomizujúci- spoločné ekonomické záujmy národa

Politické záujmy národa
- záujem o to, aby si vlastnými silami organizoval vlastný život
- kultúrna oblasť- prioritné postavenie ; hrdosť na národné tradície (Ústava)
- štátno-právna oblasť- vytvoriť národný štát; územná celistvosť, politická autonómia, personálna reprezentácia
- ekonomická oblasť- vytvorenie ekonomicky podľa klimatických podmienok
- priemyselné, poľnohospodárske krajiny. . .
- bohatá a chudobné krajiny

Vznik konfliktov z :
- rôzne mocenské postavenie, neefektívna ekonomika→ nezamestnanosť→ ochudobňovanie→ vojna
- náboženstvo- malá tolerancia; existencia viacnárodných štátov, kt. nevznikli na demokratickom princípe
- problém vysťahovalcov a prisťahovalcov(migrácia obyvateľstva)

Druhy menšín
Menšina- zoskupenie jednotlivcov, kt. vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu nemá väčšinové postavenie(počet alebo vplyv)- JAR-vplyv
- národnostné, etnické- jazyk, zvyky, náboženstvo, používanie jazyka v každodennom živote; 2.hlava Ústavy; nemajú ambície stať sa väčšinou
- náboženské menšiny- sloboda vierovyznania, súkromná vec každého občana, zákaz diskriminácie ; - náboženské organizácie
- veková, rasová- pri nespokojnosti vedia to dať na javo(VB a severské krajiny sú najtolerantnejšie)
- sexuálne menšiny- tolerancia v spoločnosti, manželstvá- usp. partnerských vzťahov, výchova detí
- regionálne menšiny- regióny v štáte sa môžu odlišovať; → na základe špeciálneho postavenia obyvateľov
- politické menšiny. Vznikajú po parlamentných voľbách, chcú sa stať politickou väčšinou

Protiústavné menšiny: anarchisti, skin-heads, sekty a kulty, politické strany, kt. chcú zlikvidovať existujúcu politickú moc (IRA, ETA)
- pluralizmus- schopnosť dohodnúť sa, hľadať to, čo spoločnosť spája a nie to, čo ju rozdeľuje
- tyrania väčšiny- náboženské hľadisko, svetová mienka
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Politológia ako veda GYM 2.9389 241 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.