referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Štatistika hmotného a nehmotného majetku
Dátum pridania: 20.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kramarka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 374
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
   Podľa Obchodného zákonníka sa podnikom rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Z týchto zložiek sa budeme zaoberať len zložkou investičného majetku, ktorý sa skladá z troch častí:

a)      nehmotný investičný majetok,
b)      hmotný investičný majetok,
c)      finančné investície.

   Nehmotný a hmotný investičný majetok zahŕňa aj drobný nehmotný a hmotný investičný majetok.

   V nehmotnom investičnom majetku sú zahrnuté zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie než Sk 20 000,– v jednotlivom prípade. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 20 000,–, patria do drobného nehmotného investičného majetku.

   Do hmotného investičného majetku zahŕňame samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,– a ich prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako 1 rok, budovy a stavby, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou než 3 roky, základné stádo, záprahové zvieratá, plemenné a dostihové kone a iný majetok. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 10 000,–, patria do drobného hmotného investičného majetku.

   Finančné investície tvoria investičné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako 1 rok, pôžičky poskytnuté s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov, ..., ktoré podnik nakúpil s cieľom obchodovať alebo uložiť voľné peňažné prostriedky do majetku.

   Z bilančného hľadiska tieto zložky majetku patria do aktív, ktoré sa sledujú nielen z evidenčného hľadiska, ale pre potreby riadenia podniku sa vyhodnocujú matematicko-štatistickými metódami.

Štatistiku hmotného a nehmotného majetku môžeme rozdeliť do týchto častí:

-      objem a stav hmotného a nehmotného majetku,
-      štruktúra hmotného a nehmotného majetku,
-      pohyb a vybavenie práce hmotným a nehmotným majetkom. 

Objem a stav hmotného a nehmotného majetku

   Uplatnenie výrobku na trhu závisí aj od jeho kvality, na ktorú vplýva niekoľko faktorov. Jedným z nich sú stroje, na ktorých bol daný výrobok vyrobený, budovy – sklady, v ktorých sa skladoval, či autá, v ktorých sa výrobok prepravoval k spotrebiteľovi. Sociálno-ekonomický rozvoj podniku sa však nedá vždy dosiahnuť len vyššou investičnou aktivitou, t. j. budovaním nových prevádzok a ich vybavovaním novou technikou, treba dôsledne využívať a modernizovať už existujúce kapacity. Preto treba poznať ich celkový objem.

Objem hmotného a nehmotného majetku
 


Naturálne jednotky

Peňažné jednotky
 
Obstarávacia cena

Reprodukčná obstarávacia cena

Vlastné náklady 

Pre potreby štatistiky je vhodnejšie vyjadrenie v peňažných jednotkách, ktoré tiež označujeme vstupnou cenou. To však predpokladá vhodné ocenenie, ktoré by prihliadalo na čas, keď bol hmotný alebo nehmotný majetok vyrobený a obstaraný.
 
Podobné referáty
Štatistika hmotného a nehmotného majetku SOŠ 2.9652 882 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.